Searchable Online Version Murtaḍa al-Zabīdī, Tāj al-ʿArūs fī Jawāhir al-Qamūs تاج العروس لمرتضى الزبيدي

Tāj al-ʿArūs is the largest dictionary of the Arabic language ever written, comprising 11,800 pages. It is a commentary on the 15th-century Qāmūs al-Muḥīṭ of Firuzabadi. Murtaḍa al-Zabīdī (d. 1790 CE / 1205 AH) was a scholar of Islamic jurisprudence and the Arabic language from Belgram in West Bengal, India, from an Iraqi family that came from Wasit.
Contents محتويات الكتاب
ا
آا أ أبأ أَبب أَبت أَبث أَبج أَبخ أَبد أَبذ أَبر أَبريسم أبز أبس أَبش أَبص أَبض أَبط أبغ أَبق أَبك أَبل أَبم أبن أبه أَبهل أَبى أتأ أَتب أَتت أَتد أَتر أَتش أتل أتم أتن أته أَتَوْ أَتَى أثأ أَثب أَثث أثجل أَثد أَثر أَثع أثف أثكل أثل أثم أثن أثو أثي أجأ أَجج أَجح أَجد أجدانق أَجر أجز أجص أَجط أجل أجم أجن أجي أَحح أَحد أَحظ أحن أَخخ أَخد أَخذ أَخف أخن أَخُو أَدب أَدد أَدر أدس أَدط أَدف أدك أدل أدم أدن أده أدو أدّى أَذج أَذذ أَذر أَذرب أَذربج أذربيجان أذريون أَذف أذك أذم أذن أَذَى أَرب أَرت أَرث أَرج أَرخ أَرد أردبل أردخَل أردول أَرر أرز أرس أَرش أَرض أَرط أَرظ أرغ أَرف أرق أرك أرل أرم أرمأل أرملل أرن أره أرى أزأ أزاذان أَزب أَزج أزجه أَزح أَزخ أَزد أَزذ أَزر أزز أَزع أزف أزق أزك أزل أزم أزن أزه أزو أزى أَسب أَسبذ أَست أستبرق أَستذ أَسج أَسد أَسر أسس أسف أسق أسك أسل أسم أسمعل أسن أسو أسى أشأ أَشب أَشت أَشتر أَشج أَشح أَشر أَشش أَشع أَشف أشق أشك أشل أشم أشن أشى أَصبهبذ أَصت أَصد أَصر أصص أَصطب أصطبل أصطخَل أصطفل أصف أصل أصن أصو أصى أَضخ أَضض أضم أضن أضى أَطد أَطر أطربون أَطط أطل أطم أطن أَظظ أَظن أع أعى أغى أَفت أَفح أَفخ أَفد أفر أُفٍّز أَفط أَفظ أَفع أُفٍّف أُفٍّق أُفٍّك أُفٍّل أفن أفى أَقت أَقر أَقش أَقط أقن أقه أقى أكأ أَكح أَكد أَكر أكف أكك أكل أكم أكن أكى أَلأَ ألا أَلا أَلب أَلت أَلخ أَلد ألز ألس أَلش أَلط أَلع ألف ألق ألك ألل ألم ألن أَله ألو ألى أم أما أمبرباريس أَمت أَمج أَمح أَمد أَمر أمس أمص أَمض أَمط أَمع أمق أمل أمم أَمن أمه أمو أَن أن أَنب أَنبج أنبجن أَنت أنتن أَنث أنجذان أَنح أَند أَندرورد أندغن أندلس أنس أَنش أنصن أَنض أَنف أَنق أنقلس أَنك أَنم أنن أَنه أنو أَنَّى أَنى أَهب أَهر أهق أهل أهن أهه أهى أَو أوأ أَوب أَوج أَوخ أَود أَور أوز أَوْس أَوش أَوف أوق أوك أول أولو أوم أون أوه أوو أَوَى أَي أيأ أَيَا أَيب أَيج أَيح أَيخ أَيد أَير أيس أَيش أَيص أَيض أَيق أَيك أَيل أَيم أَيْن أيه أيي إِذا إِسبرنج إِستراباذ إِصفعند إلا إِلَى اتييه اصطكم التاء الثَّاء الْحَاء الْخَاء الطفاوة
ل
ل بابونج باجرمق باذنجان باف باميان ببب ببج ببر ببز ببس ببش ببشى ببغ ببغش ببق ببك ببل ببم ببن ببى بتأ بتبس بتت بتخذان بتر بتش بتع بتك بتل بتم بتن بتنق بتو بثأ بثث بثج بثر بثط بثع بثعر بثغ بثق بثل بثن بثو بجج بجح بجخست بجد بجر بجربق بجرم بجس بجست بجستان بجع بجل بجم بجمز بجن بِجِنْس بجه بجو بحت بحتر بحث بحثر بحثن بحح بحدج بحدر بحدل بَحر بحرت بحرج بحرق بحرم بحز بحش بحشل بحطط بحظل بحل بحلس بحلق بحم بحن بحنق بحى بخت بختج بختر بخثر بخَثع بخجرميان بخخ بخدج بخَدق بخدن بخَذع بخَذم بخر بخز بخس بخَشع بخَص بخَضل بخَع بخَق بخَل بخَلص بخَم بخن بخند بخَنق بخَنك بخو بدأ بدج بدح بدخ بدد بدر بدرش بدرشين بدرم بدس بدع بدغ بدقر بدكر بدل بدلس بدم بدن بده بَدو بِدُونِ بدى بذأ بذبن بذج بذح بذخ بذخَش بذذ بذر بذرج بذرق بذرم بذس بذش بذع بذعر بذغ بذغس بذق بذقر بذقط بذك بذل بذلخ بذم بذن بذندون بذو بذيخون برأ برأل بِرِبْح بربخ بربس بربسم بربص بربط بربعيص برت برتك برث برثج برثط برثع برثم برثن برج برجد برجس برجل برجم برجن برح برخ برخد برخَش برخَل برد بردج بردر بردزب بردس بردشير بردع بردن بردنوه برذش برذع برذق برذن برر برز برزج برزخ برزط برزغ برزق برزك برزل برزماهن برزمهران برزن برزه برس برسف برسق برش برشب برشتك برشط برشع برشق برشك برشليان برشن برشه برص برض برط برطس برطش برطق برطل برطن برع برعث برعس برعش برعص برعط برعل برغ برغث برغز برغس برغش برغل برفط برق برقح برقش برقط برقع برقعد برقل برقلش برقوه برك بركس بركع بركل بِرُكْن برلس برم برمس برمك برمل برمنش برن برنبل برنتس برنج برنجاشف برند برنس برنش برنف برنق برنك برنل برنمج بره برهت برهق برهمن برهن برو بَرى بزج بزخ بزد بزدان بزر بزرج بزرك بزز بزع بزعر بزغ بزغش بزق بزك بزكان بزل بزليان بزماقان بزمخ بزن بزو بسأ بسب بسبر بسبط بست بستج بستغ بستق بستن بسد بسذ بسر بسرط بسس بسط بسفج بسفردنج بسق بسك بسكت بسكر بسكل بسل بسمل بسن بسنج بسندل بسو بشأ بشب بشبق بِشَتٍّ بشتر بشتك بشتل بشتن بشتنق بشتنقن بشجرد بشر بشش بشط بشطمر بشع بشغ بشغرد بشق بشقرد بشك بشكر بشكل بشكلر بشكلس بشكن بشل بشم بشمر بشمن بشن بشند بشنق بشنك بشه بشو بشودق بصد بصر بصص بصط بصع بصق بصل بصم بصن بصو بضر بضض بضع بضك بضم بضي بطأ بطح بطخ بطر بطرق بطرك بطس بطش بطط بطغ بطق بطل بطلمس بطم بطن بطنج بطي بظر بظرم بظظ بظمج بظو بِعْت بعث بعثر بعثط بعثق بعثم بعج بعد بعدان بِعُذْر بعر بعرص بعز بعزج بعزق بعس بعص بعض بعط بعع بعفط بعق بعقط بعك بعكر بعكن بعل بعلبك بعم بعن بعنس بعنق بعو بغبر بَغت بغث بغثر بغثم بغج بغدد بغدذ بغدن بغذن بغر بغرس بغز بغزل بغس بغسل بغش بغشر بغض بغغ بغل بغلن بغم بغنج بغند بغو بغي بفد بقبش بقت بقث بقح بقر بقرد بقس بقش بقط بقطر بقع بقق بقل بقم بقن بقو بقى بكأ بكبر بَكت بكتكين بكر بكرد بكس بكش بكع بكك بكل بكم بكن بكهر بكي بلأز بلأص بلاساغون بلبد بِلبْس بلت بلتج بلتع بلتم بلتن بلث بلثق بلج بلجر بلح بلحم بَلخ بلخت بلخَص بلخَع بلد بلدح بلدك بلدم بلذر بلذم بلر بلز بلس بلسر بلسك بلسم بلسن بلش بلص بلصق بلصم بلط بلطح بلطس بلطش بلطم بلع بلعبس بلعث بلعز بلعس بلعق بلعك بلعم بلغ بلغر بلغص بلغم بلقس بلقط بلقطر بلقع بلقق بلقن بلك بلكث بلكس بلكع بلكم بلكيان بلل بلم بلن بلند بلنز بلنس بلنط بله بلهت بلهر بلهس بلهص بلهق بلهم بلهن بلي بمرد بمل بملان بمم بنارق بنب بنبق بنت بنث بنج بنجخن بنجده بنجن بنح بند بندر بندق بندك بندكان بنر بنرد بنس بنسارقان بنش بنصر بنط بنطس بنظ بنفسج بنق بنقس بنقص بنك بنكت بنكث بنكل بنم بنمس بنن بنه بنى بنيامين بنيرقان بنيل بهأ بهت بهتر بهتم بهث بهج بهجر بهد بهدل بهر بهرج بهرز بهرس بهرم بهرمج بهرمس بهز بهزر بهس بهش بهص بهصل بهصم بهض بهط بهظ بهغ بهق بهكث بهكل بهكن بهل بهلس بهلص بهلق بهم بهمز بهمن بِهن بهنس بهه بهو بوأ بوب بوت بوث بوج بوح بوخ بود بوذ بور بوز بوس بوش بوص بوض بوط بوظ بوع بوغ بوق بوك بول بوم بون بونت بوه بوو بويه بيب بيث بيح بيد بير بيرب بيز بيس بيش بيص بيض بيظ بيع بيغ بيق بيل بيم بيه بيي
ت
ت تأَب تأتأ تأَر تأز تأُفٍّ تأق تأل تأَلب تأم تأن تأى تاف تبب تبت تبذك تبر تبرد تبرز تبرع تبرك تبس تبع تبك تبل تبن تبه تبو تتأ تتر تتل تتو تثر تثغ تثي تجب تجج تجر تجه تَحت تحح تحف تحم تحي تخت تختنس تخخ تخذ تَخِر تخرب تخرس تخَرص تخس تخَم تدمر تذرب ترب تربل ترت ترَتّب ترج ترجم ترح ترخ ترخت ترخَم ترد ترر ترز ترس ترش ترص ترض ترع ترعب ترعز ترغم ترف ترق ترك تركم ترم ترمِذ ترمز ترمس ترن ترنجبن ترنس ترنق ترنك تره تري تزل تستر تسح تسس تسع تسل تسو تشر تشو تطَأ تطن تطو تَعب تعر تعس تعص تعض تعع تعكر تعل تعي تغب تغر تغس تغغ تغلس تغلم تغم تغن تغو تفأ تفتر تفث تفح تَفِر تفرج تفرق تفف تفق تفل تفلس تفن تفه تفو تقتق تقد تقدم تقر تقرد تقع تقلق تقن تقو تكأ تكر تكرت تكرن تكك تكل تكم تكن تلأ تلب تلث تلج تَلد تلز تلس تلش تلص تلع تلف تلك تلل تلم تلمذ تلمس تلن تله تلو تمأل تمت تمد تمر تمرد تمش تمك تمل تمم تمن تمه تمهل تنأ تنب تنبكت تنبل تنت تنتل تنج تنخ تنر تنس تنطل تنع تنغ تنف تنكت تنم تنن تنه تنو تنيس تهته تهر تهرت تهم تهن تهو توب توبد توت توث توج توح توخ تود تور توربشت توز توس توع توغ توق تول توم تون تونكث توه توو توي تيب تيت تيخ تيد تير تيز تَيْس تيط تيع تيك تيل تيم تين تيه
ج
ج جأَب جأث جأَج جأجأ جأَذ جأَر جأز جأس جأش جأص جأظ جأُفٍّ جأل جأن جأَنب جأو جأي جبأ جباخان جبب جبت جبتل جبثق جبج جبح جبخ جبذ جبر جبرت جبرس جبرل جبز جبس جبش جبص جبع جبق جبل جبلص جبلق جبن جبه جبهل جبو جبي جتب جتت جتر جترف جثث جثر جثط جثل جثلط جثلق جثم جثو ججج ججر ججل جحبر جحجب جحح جحد جحدب جحدر جحدل جحدم جحرب جحرش جحرط جحرم جحس جحش جحشر جحشل جحشم جحض جحط جحظ جحظم جحف جحفل جحل جحلم جحلنجع جحم جحمرش جحمش جحمظ جحن جحنب جحنش جحو جخب جخخ جخدب جخدر جخَدف جخَدل جخَدم جخذ جخر جخَرط جخَف جخَل جخن جخو جَدب جدث جدح جدد جدر جدس جدش جدع جدف جدل جدم جدن جده جدو جدي جذب جذذ جذر جذع جذعم جذف جذل جذم جذمر جذن جذو جذي جرأ جرب جربث جربذ جربذق جربز جربض جرت جرث جرثب جرثل جرثم جرج جِرجب جرجس جرجم جرح جرد جردب جردبل جردح جردحل جردش جردق جردل جردم جرذ جرذق جرذم جرر جرز جرزم جرس جرسب جرسم جرش جرشب جرشع جرشم جرص جرصل جرض جرضم جرط جرع جرعب جرعبل جرعك جرعن جرف جرفت جرفخ جرفز جرفس جرفش جرفض جرق جرقط جرك جرل جرم جرمازج جرمز جرمض جرمق جرمك جرن جرنفس جَرّه جرهد جرهز جرهس جرهم جرو جري جزأ جزب جزح جزر جزز جزع جزف جزق جزل جزم جزن جزي جسأ جَسَد جسر جسرب جسس جسع جسق جسم جسمر جسميرج جسن جسو جشأ جشب جشر جشش جشع جشم جشن جشنس جشو جصص جضد جضض جضم جطح جطط جطل جظر جظظ جعب جعبر جعبس جعبل جعتب جعثر جعثق جعثل جعثم جعثن جعجر جعد جعدب جعدر جعدل جعذر جعر جعز جعس جعش جعشب جعشم جعظ جعظر جعع جعف جعفد جَعْفَر جعفق جعفل جعفلق جعل جعم جعمر جعمس جعمظ جعمن جعن جعنب جعنس جعو جغب جغثن جغمن جفأ جَفتْ جفخ جفر جفز جفس جفش جفظ جفع جفف جفل جفلق جفن جفو جفي جقق جكجك جكر جكم جكو جلأ جلب جلبح جلبد جلبر جلبز جلبص جلبط جلبق جلت جلثم جلج جلح جلحب جلحز جلحط جلحظ جلحم جلحمد جلحن جلخ جلخب جلخد جلخَط جلخَظ جلخَم جلد جلدب جلدح جلدس جلذ جلز جلس جلسد جلسم جلض جلط جلظ جلظأ جلع جلعب جلعد جلعط جلعم جلغ جلف جلفد جلفر جلفز جلفط جلفظ جلفع جلفق جلق جلقع جلك جلل جلم جلمح جلمد جلمز جلمط جلمظ جلمق جلمه جلن جلنب جلنبلق جلنر جلنز جلنض جلنظ جلنف جله جلهب جلهز جلهض جلهق جلهم جلو جلي جمأ جمثر جمحظ جمحل جمخ جمخر جمد جمر جمز جمزر جمس جمش جمص جمض جمط جمظ جمع جمعد جمعر جمعظ جمعل جمك جمل جمم جمن جمْهَان جمهر جمي جنأ جنب جنبث جنبح جنبخ جنبذ جنبر جنبق جنبل جنث جنثر جنثل جنج جنجر جنجل جنح جنحب جند جندح جندخ جندر جندع جندف جندل جنديسابور جنذ جنر جنز جنس جنش جنشر جنص جنع جنعدل جنعس جنعظ جنف جنفر جنفس جنق جنك جنم جنن جنه جنو جني جهب جهبذ جهبر جهبق جهبل جهث جهجأ جهجه جهد جهدر جهدم جهر جهرم جهز جهس جهش جهض جهضم جهف جهل جهلق جهم جهمز جهن جهنم جهو جوأ جوانكان جوب جوت جوث جوج جوجان جوح جوخ جود جوذ جور جوز جوزاهنج جوزجان جوزدان جوس جوش جوص جوض جوط جوظ جوع جوغ جوف جوق جوك جول جوم جون جوه جوو جوى جيأ جيب جيت جيج جيخ جيد جيذ جير جيس جيش جيص جيض جيظ جيف جيك جيل جيم جين جيي
ح
ح حأَب حأحأ حبأ حبب حبت حبتر حبتك حبتل حبث حبثق حبج حبجر حبجل حبذ حبر حبرت حبرتك حبرج حبرش حبرقس حبرقش حبرقص حبرك حبركل حبرم حبس حبش حبشق حبص حبض حبط حبطأ حبطقطق حبظ حبق حبقر حبقنق حبك حبكر حبكل حبل حبلبس حبلق حبن حبو حتأ حتت حتث حتد حتر حترب حترش حترف حتش حتف حتفل حتك حتكل حتل حتلم حتم حتن حتو حَتَّى حثث حثر حثرب حثرد حثرف حثرق حثرم حثط حثف حثفر حثفل حثل حثلب حثلم حثم حثن حثى حجأ حجب حجج حجر حجرف حجز حجشن حجف حجل حجم حجن حجو حدأ حدب حدبد حدبر حدبق حدث حدج حدح حدد حدر حدرب حدرج حَدْرَد حدرش حدس حدق حدقل حدل حدلق حدم حدمر حدو حدي حذذ حذر حذرف حذرق حذرقت حذرم حذف حذفر حذق حذل حذلق حذلم حذم حذمر حذن حَذْو حذي حَرْب حربأ حربث حربج حربس حربش حربص حربظ حربق حرت حرتك حرث حرج حرجف حرجل حرجم حرد حردب حردم حردن حرذن حرر حرز حرزج حرزق حرزم حرس حرسم حرسن حرش حرشف حرشم حرشن حرص حرض حرف حرفد حرفز حرفش حرفص حرفض حرق حرقد حرقس حرقص حرقل حرقم حرك حركث حركل حرل حرم حرمد حرمز حرمس حرمل حرن حرهم حرو حري حزأ حزأل حزب حزبر حزبل حزبن حزجل حزد حزر حزرق حزرم حزز حزفر حزق حزقل حزك حزكل حزلق حزم حزمر حزمل حزن حزنقف حزو حزي حسب حسبل حسجل حسد حسدل حسر حسس حسف حسفل حسقل حسك حسكل حسل حسم حسمل حسن حسنس حسو حسي حشأ حشب حشبر حشبل حشتن حشد حشر حشرج حشش حشط حشف حشك حشل حشم حشن حَشْو حشي حصأ حصب حصبر حصد حصر حصرب حصرم حصص حصف حصل حصلب حصلم حصم حصن حصي حضأ حضب حضج حضجر حضجم حضد حضذ حضر حضرب حضرم حَضرمَوْت حضض حضظ حضف حضل حضلج حضن حضو حطأ حطب حطر حطرب حطط حطل حطم حطمر حطن حطنط حطو حظأ حظب حظر حظرب حظظ حظف حظل حظلب حظم حظو حظي حفأ حفت حفتأ حفتر حفتن حفث حفج حفد حفدلس حفر حفرد حفرضض حفز حفس حفسأ حفش حفص حفض حفضج حفظ حفف حفل حفلج حفلد حفلق حفلك حفن حفنج حفنجل حفند حفنس حفنك حفو حقب حقد حقر حقز حقص حقط حقطب حقف حقق حقل حقلد حقم حقن حقو حكأ حكد حكر حكش حكص حكف حكك حكل حكم حكن حكنش حكو حُكيَ حلأ حلب حلبد حلبس حلبط حلت حلتب حلتث حلج حلجز حلد حلدج حلز حلزن حلْس حلسم حلط حلف حلفس حلفق حلق حلقد حلقف حلقم حلقن حلك حلكم حلل حلم حلن حُلْو حلي حمأ حمت حمتر حمج حمد حمدل حمدن حمذ حمر حمرد حمرس حمرق حمز حمس حمش حمشد حمص حمض حمط حمطر حمطط حمظ حمظل حمق حمقس حمك حمل حملج حملق حملك حمم حمن حمو حمي حنأ حنب حنبتر حنبث حنبج حنبذ حنبر حنبرت حنبش حنبص حنبط حنبق حنبل حنت حنتر حنتف حنتفر حنتل حنتم حنث حنثر حنثل حنج حنجب حنجد حنجر حنجف حنجل حند حندج حندر حندس حندق حندل حندلس حندم حنذ حنذم حنر حنز حنزب حنزر حنزقر حنزقو حنس حنش حنص حنصر حنصل حنضج حنضل حنط حنْطَب حنطر حنظ حنظل حنف حنفس حنفش حنفص حنق حنقط حنك حنكث حنكس حنكل حنم حنن حنو حني حوأ حوب حوت حوث حوج حود حوذ حور حوز حوس حوش حوص حَوْض حوط حوف حوق حوقل حوك حول حوم حون حوو حوي حَيْثُ حيج حيح حيد حيذ حير حيس حيش حيص حيض حيط حيعل حيف حيق حيك حيل حيم حِين حيه حيهل حيي
خ
خاست خانقاه خبأ خبب خبت خَبتع خَبتل خبث خبج خبجب خبجر خَبدع خَبذع خبر خبربج خَبرجل خَبرع خَبرق خبز خَبس خَبش خَبص خَبط خَبع خبعث خبعثن خبعج خبفث خَبق خبك خَبل خبن خبند خبو خبي ختأ ختت ختر خترب خَترش خَترع خَترف خَترم خَتش خَتع ختعر خَتعل ختفر خَتل خَتلع خَتلم خَتم ختن ختو ختي خثث خثر خَثرم خَثع خثعب خثعج خَثعم خَثل خَثلم خَثم خثو خثي خجأ خجج خجد خجر خَجرم خجست خجستن خَجف خَجل خَجم خجو خجي خدب خدج خدد خدر خدرب خَدرع خَدرق خدسر خَدش خَدع خَدف خدفر خَدفل خَدل خَدلج خَدم خدن خَدنق خدي خذأ خذذ خذر خَذرف خَذرق خَذرم خَذع خذعب خذعرب خَذعل خذعن خَذف خذفر خَذق خَذل خذلب خذلج خَذلم خَذم خذن خَذنق خذو خذي خرأ خرب خربَان خربد خربذ خربز خَربس خَربش خَربص خَربق خَربل خرت خرتر خَرتنك خرث خَرثم خرج خرجر خرخان خرخب خرد خردب خردذ خَردق خَردل خَرذل خرر خرز خرزج خرزذ خَرس خَرش خرشب خَرشع خَرشف خرشكت خَرشم خرشن خَرص خرض خَرط خَرطل خَرطم خرطن خَرع خرعب خرعون خَرف خرفج خرفذ خَرفش خَرفع خَرفق خَرق خَرقف خَرقل خَرك خركن خَرم خرمد خَرمس خَرمش خَرمص خَرمل خرميثن خرنب خَرنص خَرنف خَرنق خرو خزب خزبز خزج خزر خزرب خزرج خَزرف خَزرق خزز خَزع خَزعبل خَزعل خَزف خَزق خَزل خزلب خزلج خَزم خزمد خزن خزو خزي خسأ خست خسج خسر خَسس خَسع خَسف خسفج خسق خَسك خَسل خَسم خسن خسو خسي خشب خَشبل خشت خشتر خشتق خشد خشر خشرب خشرت خَشرم خَشسبرم خَشش خَشع خَشف خشق خَشك خَشل خَشم خشن خشنب خَشنفل خَشنم خشو خصب خصر خَصص خَصف خَصل خَصلف خَصم خصن خصو خضب خضج خضد خضر خضرب خضرج خَضرع خَضرف خَضرم خضض خَضع خضعب خَضف خَضل خضلب خَضلف خَضم خضن خضو خطأ خطب خطر خطرب خَطرف خَطط خَطف خَطل خطلب خَطم خطو خَظظ خظو خظى خعب خَعخَع خعر خَعع خَعل خَعم خفأ خفت خفتر خفتن خَفثل خفج خَفجل خفد خفر خفرج خفرضض خَفس خَفش خَفشل خفض خَفع خَفف خَفق خَفل خفن خفو خَفِي خقق خَقم خقن خقى خلأ خلب خلبج خَلبس خَلبص خلت خلج خَلجم خلد خلر خَلس خَلص خَلط خَلع خَلف خلق خَلك خَلل خَلم خَلمس خلو خلي خمأ خمت خمج خمجر خَمجل خمد خمر خمز خَمس خَمش خمشتر خَمص خَمط خمطر خَمع خمق خمقر خَمل خَمم خمن خمو خنأ خنب خنبت خنبث خنبج خَنبس خَنبش خَنبص خَنبع خنبق خَنبلس خُنْت خنتب خنتر خَنتع خَنتف خَنتل خنث خنثب خنثر خنثعب خَنثل خنج خنجر خَنجف خَنجل خنخ خندب خَندرس خَندع خَندف خَنْدَق خَندل خَندلس خَندم خنذ خَنذع خَنذم خنر خنز خنزب خنزج خنزر خَنس خنسر خَنش خَنشع خنشفر خَنشل خَنص خنصر خنضب خَنضرف خَنط خنطر خَنطرف خَنطل خَنظ خنظب خَنظرف خَنع خنعب خنعج خَنعس خنعق خَنف خنفث خنفج خنفر خَنفس خَنفع خنفق خنق خنلق خَنم خنمت خنن خنو خني خَهفع خوأ خوب خوت خوث خوج خوخ خود خوذ خور خوز خَوس خَوش خَوص خوض خَوط خَوع خَوف خوق خَول خَوم خون خوو خوي خيب خيت خيث خيج خيد خير خَيس خَيش خَيص خَيط خَيف خَيل خَيم خينين
د
د دأَب دأَت دأَث دأَد دأدأ دأص دأَض دأَظ دأُفٍّ دأك دأل دأم دأو دأي دبأ دبب دبث دبج دبجر دبح دبحس دبخ دبخَس دبذ دبر دبرك دبس دبش دبع دبعك دبغ دبق دبك دبكل دبل دبلس دبن دبه دبي دثأ دثث دثر دثط دثع دثق دثم دثن دجب دجج دجر دجطط دجل دجم دجمل دجن دجه دجو دجي دحب دحث دحج دحجب دحح دحدر دحر دحرج دحرش دحرض دحز دحس دحسم دحص دحض دحط دحق دحقب دحقل دحقم دحل دحلط دحلق دحلم دحم دحمر دحمس دحمق دحمل دحن دحو دحي دخَبش دخَتنس دخخ دخدب دخدر دخر دخَرش دخَرص دخَس دخَش دخَشم دخشن دخَص دخض دخَفش دخَل دخَم دخمر دخَمس دخن دخَنس دخَنش دخنق دخي دَد ددب ددح ددد ددق ددم ددن ددو دذن دَرأ درب دربأ دربج دربح دربخ دربد دربس دربص دربق دربك دربل دربن دربند درت درثع درج درجب درجع درجق درجك درجل درجن درح درحب درحمن درخَبل درخبن درخَم درخَمل درخمن درد دردب دردبس دردج دردح دردش دردقس دردم دُرَر درز درزج درزق درس درست درسنج درش درشق درص درط درع درعب درعث درعس درعش درعف درغش درغم درف درفس درفش درفص درفق درق درقص درقع درقل درقم درقن درك دركزن دركل درم درمج درمس درمص درمق درمك درن درنج درنس درنف درنك دره درهس درهم درو درورد درول دري دريس دزج دزر دزق دزك دزل دزمر دست دستج دستر دستك دستو دسج دسر دسس دسط دسع دسف دسق دسك دسكر دسم دسنس دسو دسي دشت دشتك دشش دشق دشل دشلط دشم دشن دشو دصر دصص دصق دضض دطر دظظ دعب دعبث دعبس دعبع دعبل دعت دعتب دعث دعثر دعجٌ دعد دعر دعرب دعرم دعز دعس دعسب دعسج دعسر دعسق دعسم دعشب دعشق دعص دعظ دعع دعف دعفس دعفص دعفق دعق دعك دعكر دعكس دعكل دعكن دعل دعْلج دعلق دعلم دعم دعمس دعمص دعمظ دعن دعنم دعو دعِي دغبج دغت دغثر دغر دغرق دغش دغص دغغ دغف دغفر دغفش دغفص دغفق دغفل دغل دغم دغمر دغمش دغمص دغن دغنج دغو دغي دفأ دفتر دفر دفس دفص دفض دفط دفطس دفع دفغ دفف دفق دفل دفن دفنس دفه دفو دفي دقبق دقدس دقر دقرس دقس دقش دقط دقطس دقظ دقع دقف دقق دقل دقم دقمر دقمس دقن دقهل دقى دكأ دكب دكر دكرنس دكس دكص دكض دكع دكك دكل دكم دكن دكه دلب دلبث دلبح دلث دلثع دلثم دلج دلح دلخ دلخَم دلر دلس دلص دلظ دلظم دلع دلعب دلعث دلعثم دلعس دلعف دلعك دلعمظ دلغط دلف دلفص دلفق دلق دلقم دلك دلل دلم دلمث دلمز دلمس دلمص دلمظ دلن دَلنظ دلنع دله دلهث دلهم دلهمس دلهن دلو دُلي دمتيه دمث دمثر دمج دمجم دمح دمحس دمحق دمحل دمخ دمخق دمر دمرص دمرط دمرغ دمس دمش دمشر دمشق دمص دمط دمع دمغ دمق دمقس دمقص دمك دمكث دمل دملج دملح دملص دملق دملك دمم دمن دمنس دمنق دمنك دمنهر دَمه دمهج دمهر دمهكر دمي دنأ دنب دنبح دنبد دنبل دنج دنح دنحب دنحس دنخ دندر دندش دندط دندق دندم دنر دنس دنسر دنشق دنظ دنع دنغ دنف دنفس دنفش دنفص دنق دنقر دنقس دنقش دنقع دنقل دنك دنكس دنل دنم دنمزدن دنن دنهج دنو دهب دهبرج دهبل دهتر دهث دهثم دهج دهدأ دهدر دهدق دهدم دهدمز دهدن دهده دهر دهرج دهرس دهرش دهرط دهس دهست دهسم دهش دهشر دهشم دهض دهع دهـع دهف دهفش دهق دهقش دهقع دهقل دهقم دهقن دهك دهكر دهكل دهكم دهل دهلب دهلث دهلز دهلق دهلك دهم دهمث دهمج دهمر دهمس دهمش دهمص دهمق دهمن دهن دهنج دهنق دهو دهي دوأ دوب دوث دوج دوح دوخ دود دوذ دور دوس دوش دوص دوط دوع دوغ دوف دوق دوك دول دوم دون دوه دوو دوِي ديث ديج ديح ديخ ديدي دير ديزك ديس ديش ديص ديض ديف ديق ديك ديل ديم دين دينباذ
ر
ر رأَب رأَبل رأَد رَأرَأ رأَس رأش رأُفٍّ رأل رأم رأن رأى راران رازيانج رامهرز ربأ ربب ربت ربتس ربث ربج ربح ربحل ربخ ربد ربذ ربرق ربز ربس ربش ربص ربض ربط ربع ربغ ربق ربك ربل ربم ربن ربنجن ربه ربو رَةٌ؛(و رتأ رتب رتبل رتت رتج رتخ رتع رتق رتقن رتك رتل رتم رتن رتو رثأ رثث رثد رثط رثع رثعن رثغ رثم رثن رثو رثي رجأ رَجَب رجج رجح رجحن رجخ رجد رجز رجس رجش رَجَعَ رجعن رجف رجك رجل رجم رجن رجه رجو رحب رحح رحض رحف رحق رحل رحم رحمس رحو رحى رخبز رخج رخخ رخد رخَس رخَش رخَص رخَف رخَل رخَم رخن رخو ردأ ردب ردج ردح ردخ ردخَل ردد ردس ردع ردعف ردعل ردغ ردف ردق ردك ردم ردن رده ردهن ردو ردي رذج رذذ رذس رذق رذك رذل رذم رذن رذو ررق ررو رزأ رزب رزتق رزح رزخ رزدق رزز رزع رزغ رزف رزق رزك رزم رزمانج رزمز رزن رزى رسب رست رستب رستغن رستق رستم رستن رسح رسخ رسدق رسس رسط رسطن رسع رسعن رسغ رسف رسل رسم رسن رسو رشأ رشب رَشَّتْ رشح رشد رشذن رشش رشط رشف رشق رشك رشل رشم رشن رشو رصب رصح رصخ رصد رصص رصع رصِغ رصف رصق رصم رصن رصو رضب رضح رضخ رضد رضض رضع رضف رضك رضم رضن رَضِي رطأ رطب رطز رطس رطط رطع رطل رطم رطن رطو رطي رعب رعبل رعبلب رعث رعثن رعج رعد رعرع رعز رعس رعش رعشن رعص رعض رعظ رعف رعق رعل رعم رعن رعو رعي رغب رغث رغد رغز رغس رغش رغط رغغ رغف رغل رغم رغن رغو رفأ رفت رفث رفج رفح رفخ رفد رفز رفس رفش رفص رفض رفع رفغ رفغن رفف رفق رفل رفم رفن رفه رفهن رفو رقأ رقب رقح رقد رقز رقس رقش رقص رقط رقع رقف رقق رقل رقم رقن رقو رقي ركب ركح ركد ركز ركس ركض ركع ركف ركك ركل ركم ركن ركند ركه ركو ركي رمأ رمث رمثن رمج رمح رمحس رمخ رمد رمرن رمز رمس رمش رمص رمض رمط رمع رمعل رمعن رمغ رمغل رَمق رمك رمل رمم رمن رمنت رمنس رمهز رمي رنأ رنب رنج رنجح رنجن رنح رنخ رند رنز رنش رنع رنف رنق رنك رنم رنن رنو رهب رهبل رهج رهد رهدل رهدن رهره رهز رهس رهسم رهش رهص رهط رهف رهق رهك رهل رهم رهمج رهمس رهن رهنامج رهو رهيأ روأ روب رَوَت رَوْث روج روح روخ رَود روذ روز روس روش روص روض روط روع روغ روف روق روك رول روم رون رونج روه رُوِيَ ريأ ريب ريث ريخ ريد ريذ رير ريس ريش ريشهر ريط ريع ريغ ريف ريق ريك ريل ريم رين ريه ريي
ز
ز زأب زأَبر زأبق زأَت زأَج زأَد زأَر زأزأ زأَط زأُفٍّ زأك زأل زأم زأن زأنب زأى زبأ زبب زبتر زبتل زبج زبح زبد زبذ زبر زبرج زبرجد زبردج زبرق زبرن زبز زبط زبطر زبع زبعر زبعق زبعك زبغ زبغدن زبغر زبغل زبق زبل زبن زبنج زبهم زبى زتت زتخ زتن زجب زجج زجح زجر زجل زجم زجن زجو زحب زحح زحر زحف زحقل زحك زحل زحلط زحلف زحلق زحلك زحم زحمر زحمك زحن زحنقف زخب زخبر زخخ زخر زخَرط زخَرف زخزب زخَف زَخلب زخَلط زخَم زخن زخى زدب زدر زدرم زدع زدغ زدف زدق زدك زدل زدو زذب زذن زرب زربط زربع زربق زربن زرت زرج زرجن زرح زرخَش زرد زردب زردج زردق زردكش زردم زردن زرر زرز زرط زرع زرغب زرف زرفق زرفن زرق زرقف زرقل زرقم زرك زركش زركن زرم زرمن زرمنق زرن زرنب زرنج زرنجر زرنخ زرنق زرنك زرهم زرول زرى ززز ززك ززم ززو زطط زطن زعب زعبج زعبر زعبق زعبل زعت زعج زعجل زعد زعر زعرب زعرف زعزع زعط زعف زعفر زعفق زعق زعك زعل زعلج زعلق زعم زعن زعنف زعو زغب زغبج زغبد زغبر زغث زغد زغدب زغذ زغر زغرب زغرد زغرف زغغ زغف زغفل زغل زغلب زغلج زغلش زغلم زغم زغمل زغن زغو زفت زفد زفر زفف زفقل زفل زفلق زفن زفه زفى زقب زقح زقر زقع زقف زقق زقل زقلب زقم زقن زقو زقي زكأ زكب زكتْ زكر زكك زكم زكن زكو زكي زلب زلبر زلبع زلج زلح زلحب زلحف زلخ زلدب زلز زلط زلع زلعب زلغ زلغب زلف زلق زلقح زلقط زلقم زلل زلم زله زلهب زلهم زلي زمت زمج زمجر زمجل زمح زمخ زمخر زمخشر زمخن زمر زمرد زمرذ زمزر زمع زمعلق زمق زمك زمكل زمل زملق زملك زمم زمن زمه زمهج زمهر زمهل زنأَ زنب زنبر زنبق زنبل زنت زنتر زنج زنجب زنجبل زنجر زنجع زنجفر زنجل زنجن زنح زنحف زنخ زنخر زند زندبل زندخن زندرمثن زندق زندن زنديق زنذنج زنر زنط زنف زنفج زنفل زنفلج زنق زنقب زنقر زنقل زنك زنكل زنكم زنم زنمرد زنن زنهر زنو زني زهب زهد زهدب زهدم زهدن زهر زهرج زهرف زهزق زهزه زهط زهف زهق زهك زهل زهلب زهلج زهلف زهلق زهم زهمج زهمق زهمل زهنع زهو زوأ زوب زوج زوح زوخ زود زوذ زور زوز زوزن زوش زوط زوع زوغ زوف زوق زوك زول زولن زوم زون زوه زوو زيب زَيْت زيج زيخ زيد زير زيز زيط زيغ زيف زيق زيك زيل زيم زين زيي
س
س سأَب سأَت سأَد سأَر سأَس سأسأ سأُفٍّ سأق سأل سأم سأو ساسو سبأ سَبَب سبت سبتأ سبتل سبج سبح سبحل سبخ سبخت سبد سبدح سبدر سبدل سبذ سبر سبرت سبرج سبرد سبس سبست سبط سبطر سبع سبعر سبعطر سبعل سبغ سبغل سبق سبك سبكر سبل سبن سبنج سبنك سبه سبهل سبي سِتّ ستب ستت ستج ستد ستذ ستر سترسن ستع ستغفن ستق ستك ستل ستن سته ستهم ستو سجب سجبل سجج سجح سجد سجر سجرد سجز سجس سجست سجع سجف سجل سجلط سجلطس سجلمس سجم سجن سجهر سجو سحب سحبل سحت سحتب سحتن سحج سحجل سحح سحد سحدل سحر سحط سحطر سحف سحفر سحق سحك سحل سحلت سحم سحن سحو سخأ سخب سخبر سخت سختن سخج سخخ سخد سخر سخَط سخَف سخَل سخَم سخن سخو سدأ سدج سدح سدخ سدد سدر سدرش سدس سدع سدغ سدف سدق سدك سدل سدم سدن سدنك سَده سدو سدي سذب سذج سذُقْ سذنق سرأ سرأل سرأن سرب سربج سربخ سربد سربط سربل سربن سرت سرتح سرج سرجس سرجم سرجن سرح سرحب سرحل سرخب سرخَس سرخكت سرد سردب سردج سردح سردخ سردر سردس سردق سرر سرس سرسمس سرسمن سرسن سرشن سرط سرطع سرطل سرطم سرع سرعب سرعف سرغ سرف سرفت سرفح سرفق سرفل سرفن سرق سرقب سرقس سرقسط سرقع سرك سركث سركن سرم سرمد سرمر سرمط سرمق سرنج سرند سرندب سرندل سرنف سرهب سرهج سرهد سرهف سرو سرول سرون سري سِرين سسب سستن سسس سسقن سسك سسم سسن سسنبر سطأ سطب سطح سطر سطط سَطَعَ سطل سطم سطن سطو سعب سعبر سعبل سعتر سعد سعدم سعر سعرد سعرم سعسلق سعط سعع سعف سعفق سعل سعم سعن سعي سغب سغبل سغد سغر سغغ سغل سغم سغن سغنق سغي سفت سفتج سفج سفجر سفجن سفح سفد سفدج سفذ سفذبن سفذجن سفذن سفر سفرجل سفرد سفرس سفرقع سفرن سفس سفسر سفسق سفط سفع سفف سفق سفك سفكردر سفل سفلج سفلس سفلق سفم سفن سفنج سفنخ سفنط سفنق سفنقن سفه سفي سفين سقب سقت سقح سقد سقر سقط سقطر سقطم سقع سقعب سقعطر سقغ سقف سقق سقل سقلب سقلط سقلطن سقم سقن سقِِي سكب سكبج سكت سكتن سكد سكر سكرج سكرك سكرن سكع سكف سكك سكل سكلكند سكم سكن سكندر سكو سلأ سلأب سلب سلبج سلت سلتم سلتن سلج سلجم سلح سلحب سلحت سلحف سلخ سلخب سلخد سلخَف سلخَم سلر سلس سلسبل سلسل سلط سلطأ سلطح سلطس سلطع سلطم سلع سلعج سلعس سلعف سلعم سلعن سلغ سلغب سلغد سلغز سلغف سلف سلفت سلفع سلق سلقب سلقد سلقع سلقم سلك سلكت سلل سلم سلمج سلمس سلمع سلمق سلن سلنط سَله سلهب سلهج سلهم سلو سَلِي سمت سمته سمج سمجر سمجن سمح سمحج سمحق سمحن سمخ سمخَرط سمد سمدر سمدس سمدع سمدن سمذ سمر سمرت سمرج سمرد سمرط سمرطل سمرم سمرمل سمسر سمسط سمسق سمط سمع سمعج سمعد سمعط سمعل سمعن سمغ سمغد سمغر سمغل سمفع سمق سمقر سمقع سمك سمل سملج سملخ سملط سملع سملغ سملق سملك سمم سمن سمناس سمنت سمنج سمنجن سمند سمندل سمنك سمه سمهج سمهد سمهدر سمهر سمهط سمهل سمو سمي سمياطس سميجن سنب سنبت سنبخ سنبذ سنبذج سنبر سنبس سنبط سنبق سنبك سنبل سنبم سنبه سنت سنتب سنتر سنترس سنج سنجر سنجرد سنجل سنجلف سنح سنخ سَنَد سندب سندبسط سندبيس سندر سندس سندسيس سندف سندق سندل سندن سندنهور سنر سنز سنس سنسق سنط سنطب سنطل سنع سنعب سنعبق سنعف سنغم سنف سنفاروس سنفر سنق سنقر سنقطر سنك سنكبث سنم سنمر سنَن سنه سنهب سنهر سنهف سنو سنورس سني سهب سهبر سهبل سهج سهجر سهد سهدر سهر سهرب سهرد سهرز سهف سهق سهك سهل سهم سهن سهنس سهنسه سَهْو سوأ سوب سوج سوح سوخ سود سودق سور سوس سوط سوع سوغ سوف سوق سوك سول سوم سون سوه سوو سيأ سيب سيج سيح سيخ سيد سير سِيرِين سيز سيس سيط سيع سيغ سيف سيل سين سيي
ش
شأب شأَت شأَج شأز شأَس شأشأ شأُفٍّ شأم شَأْن شأو شبأ شَبَّبَ شبت شبث شبج شبجن شبح شبخ شبدز شبدع شبذ شبذر شبر شبربص شبربل شبرت شبرذ شبرس شبرق شبرم شبزق شبس شبص شبط شبع شبق شبك شبكر شبل شبم شبن شبه شبو شتت شتخن شتر شتع شتغ شتغر شتل شتم شتن شتو شثث شثر شثل شثن شثو شجب شجج شجح شجذ شجر شجرد شجع شجعم شجغ شجل شجم شجن شجو شجي شحب شحت شحتل شحث شحج شحح شحد شحذ شحذف شحر شحز شحزر شحس شحسر شحص شحط شحظر شحف شحك شحم شحن شحو شحي شخب شخت شخخ شخد شخدب شخدر شخذ شخر شخز شخَس شخَش شخص شخَف شخَل شخلب شخَم شخن شخَنك شخو شدح شدخ شدد شدف شدق شدقم شدك شدل شدن شده شَدَو شذب شذح شذحف شذخ شذذ شذر شذف شذق شذك شذكن شذل شذم شذمن شذن شذنج شذو شرأ شرب شربث شربخ شربذ شربش شربص شربق شرت شرث شرج شرجب شرجع شرح شرحب شرحبل شرحف شرحل شرحن شرخ شرخب شرخدن شرد شردح شردخ شردم شرذ شرذل شرذم شرر شرز شرزد شرس شرسف شرش شرشف شرشق شرشم شرص شرض شرط شرطح شرع شرعب شرعف شرغ شرغف شرغن شرف شرفث شرق شرقش شرك شرل شرم شرمح شرمسح شرمق شرن شرنب شرنص شرنض شرنغ شرنف شرنفح شرنق شَره شرهف شري شزب شزر شزز شزغ شزن شزهب شزو شسأ شسب شست شستن شسس شسع شسف شسل ششقل ششل ششن شصب شصر شصص شصل شصلب شصن شصو شصي شطأ شطب شطح شطر شطرج شطس شطط شطع شطف شطم شطن شطنف شطو شطي شظر شظظ شظف شظم شظي شعب شعبد شعبذ شعث شعثم شعثن شعذ شعر شعش شعصب شعصر شعط شعع شعف شعفر شعل شعلع شعم شعن شعنب شعو شغب شغبر شغبز شغر شغرب شغرن شغز شغزب شغش شغغ شغف شغفر شغل شغم شغن شغنب شغو شفتر شفتن شفث شفج شفح شفدغ شفر شفرج شفز شفشلق شفصل شفطل شفطن شفع شفف شفق شفقل شفل شفلح شفلع شفلق شفن شفند شفه شفو شفي شقأ شقب شقبل شقح شقحب شقحطب شقد شقدع شقدف شقذ شقر شقرطس شقرف شقرق شقص شقط شقظ شقع شقف شقق شقل شقم شقنز شقَّه شقو شكأ شكب شكث شكح شكد شكدن شكر شكرب شكز شكس شكستن شكش شكص شكع شكف شكك شكل شكم شكن شكه شكو شكي شلب شلبن شلج شلح شلحب شلخ شلخَف شلر شلط شلعف شلعلع شلغ شلغف شلف شلق شلك شلل شلم شلمق شلو شمت شمج شمجر شمحط شمخ شمختر شمخر شمخز شمذ شمذر شمر شمرج شمرخ شمرد شمردل شمرذ شمرذل شمرض شمرط شمرطل شمرف شمرق شمز شمس شمشذ شمشط شمشق شمشل شمشلق شمص شمصر شمط شمطس شمطل شمظ شمع شمعد شمعط شمعل شمغ شمق شمكر شمل شملق شمم شمن شمنرم شمهد شمهذ شمهل شمو شنأ شنب شنبث شنبذ شنبر شنبرت شنبص شنبك شنبل شنتر شنتق شنتم شنتمر شنتن شنث شنج شنجر شنح شنحط شنحف شنخ شنخب شنخَف شندخ شندف شندق شندول شنذ شنذر شنر شنز شنزب شنزر شنس شنش شنشر شنص شنصر شنط شنطف شنظ شنظب شنظر شنظف شنع شنعب شنعف شنعم شنغر شنغف شنغم شنف شنفر شنفص شنفل شنفلق شنق شنقب شنقر شنقص شنقف شنقل شنك شنكباث شنكت شنم شنن شنه شنهبر شنهر شنهز شنو شني شنيل شهب شهبذق شهبر شهترج شهجب شهجر شهد شهدر شهدل شهدنج شهذر شهر شهرب شهربابك شهرز شهرزور شهرق شهسبرم شهق شهل شهم شهمرد شهمل شهن شهنبر شهنز شهو شوأ شوب شوث شوح شود شوذ شور شوز شوس شوش شوشب شوص شوط شوظ شوع شوف شوق شوك شول شوم شون شوه شوي شيأ شيب شيت شيج شيح شيخ شيد شير شيركث شيز شيش شيص شيط شيظ شيع شيف شيق شيل شيم شين شيه شيي
ص
صءم صأَبل صأَر صأصأ صأك صأل صأي صئب صبب صبث صبج صبح صبخ صَبر صبط صبع صِبغ صبن صبه صبهبذ صبهن صبو صتأ صتت صتع صتم صتن صته صتو صجج صحب صحت صحّح صحر صحف صحل صحم صحن صحو صخب صخت صخخ صخد صخدن صَخْر صخَف صخَم صخن صخو صدأ صدح صدد صدر صدع صِدغ صدف صدق صدل صدم صدن صدي صذم صرأ صرب صربخ صرج صرح صرخب صرخد صرد صردح صِردغ صردف صرر صرط صرطح صرع صرف صرفح صرفند صرق صرقح صرقع صرم صرمنج صرو صري صصص صصل صطب صطبل صطح صطر صطربذ صطع صطف صطكم صطم صَعب صعبر صعت صعتر صعتل صعد صعر صعرب صعصع صعط صعف صعفر صعفص صعفق صعق صعقر صعقل صعل صعلك صعمر صعن صعنب صعنج صعو صغب صغبل صغد صغر صِغغ صغل صغن صغو صغي صفت صفح صفد صفر صفرد صفرق صفصل صفط صفع صفعد صفغ صفف صفق صفقس صفن صفو صقب صقح صقر صقع صقعب صقعر صقعل صقغ صقف صقق صقل صقلب صقم صكك صكم صكو صلب صلبح صلت صلج صلح صلخ صلخب صلخد صلخَدم صلخَف صلخَم صلد صلدح صلدم صلر صلط صلطح صلع صلغ صلغد صلف صلفح صلفع صلق صلقب صلقح صلقع صلقم صلك صلل صلم صلمح صلمع صلهب صلهج صلهم صلو صلي صمأ صمت صمج صمح صمخ صمخد صَمد صمدح صمر صمرد صمرط صمع صمعت صمعد صمعر صمغ صمغد صمق صمقر صمك صمل صملج صملخ صملك صملكع صمم صمهل صمي صنب صنبح صنبر صنبع صنبعر صنبل صنت صنتع صنتل صنج صنخ صنخب صنخر صند صندح صندع صندق صندل صنر صنط صنطل صنع صنعب صنعبر صنغ صنف صنفر صنق صنم صنن صنهج صنو صهب صهبح صهتم صهج صهد صهر صهرج صهصلق صهصه صهطل صهك صهل صهمم صهن صهو صوأ صوب صَوت صوج صوح صود صور صوص صوط صوع صوغ صوف صوق صوك صول صوم صون صوو صوي صيأ صيب صيج صيخ صيد صير صيص صيط صيع صِيغ صيف صيق صيك صيل صيم
ض
ضأب ضأَبل ضأَد ضأز ضأضأ ضأَط ضأك ضأل ضَأْن ضأي ضبأ ضبب ضبث ضبثم ضبج ضبح ضبد ضبر ضبرز ضبرك ضبرم ضبز ضبس ضبط ضبطر ضبع ضبعط ضبغط ضبغطر ضبك ضبن ضبنط ضبه ضبو ضتع ضثم ضجج ضجحر ضجر ضجع ضجعم ضجم ضجن ضحح ضحك ضحل ضحن ضحو ضخخ ضخر ضخز ضخَم ضخى ضدأ ضدد ضدن ضدو ضدي ضرأ ضرب ضربج ضرج ضرجع ضرح ضردخ ضَرَر ضرز ضرزل ضرزم ضرس ضرسم ضرضم ضرط ضرطم ضرع ضرعمط ضرغد ضرغط ضرغم ضرف ضرفط ضرك ضرم ضرهز ضري ضزز ضزن ضطر ضطط ضطن ضعرس ضعز ضعط ضعع ضعف ضعل ضعو ضَغَبَ ضغت ضغث ضغد ضغدر ضغر ضغرس ضغز ضغط ضغغ ضغف ضغل ضغم ضغن ضغو ضفد ضفدع ضفر ضفرط ضفز ضفس ضفط ضفطر ضفع ضفغ ضفف ضفق ضفن ضفند ضفو ضقق ضقى ضكز ضكع ضكك ضكل ضلج ضلع ضلفع ضلل ضلو ضمج ضمحل ضمحن ضمخ ضمخر ضمخز ضمد ضمر ضمرز ضمرط ضمز ضمزر ضمس ضمطر ضمعج ضمغ ضمك ضمل ضمم ضمن ضمي ضنأ ضنب ضنبر ضنبس ضندل ضنط ضنفس ضنفط ضنك ضنن ضنو ضنى ضهأ ضهب ضهت ضهج ضهد ضهر ضهز ضهزم ضهس ضهل ضهه ضهو ضهي ضوأ ضوب ضوت ضوج ضوح ضوخ ضود ضور ضوز ضوس ضوض ضوط ضوع ضوف ضوك ضوم ضون ضوو ضوي ضيأ ضيب ضيج ضيح ضير ضيط ضيع ضيف ضيق ضيك ضيل ضيم ضين
ط
ط طأَر طأطأ طأو طبأ طبب طبث طبج طبح طبخ طبدر طبر طبرخ طبرز طبرزذ طبرزل طبرزن طبرس طبرش طبرك طبرن طبز طبس طبش طبشر طبطر طبع طبق طبل طبن طبهج طبو طبي طتأ طتو طثأ طثث طثر طثرج طثن طثو طجن طحب طحث طحح طحر طحرب طحرف طحرم طحز طحس طحط طحف طحك طحل طحلب طحلم طحم طحمر طحن طحو طخخ طخر طخرب طخرذ طخَرم طخز طخَس طخَش طخَف طخَم طخمر طخمرث طخَمل طخو طخي طدو طرأَ طرب طربش طربل طربلس طرث طرثخ طرثم طرجهر طرجهل طرح طرحم طرخ طرخث طرخَف طرخَم طرخن طرد طردس طرر طرز طرس طرسع طرسم طرش طرشح طرشم طرط طرطب طرطبس طرطش طرعب طرغش طرغل طرغم طرف طرفس طرفش طرفل طرق طرك طركن طرم طرمث طرمح طرمذ طرمذر طرمس طرمش طرمق طرن طرند طرنس طرهف طرهم طرُو طري طزج طزر طزع طسأ طسب طسبند طست طسج طسر طسس طسع طسق طسك طسل طسم طسن طسو طسي طشأ طشش طشن ططر طعب طعثن طعج طعر طعرب طعز طعزب طعس طعسب طعسف طعشب طعع طعل طعم طعن طعو طغب طغج طغر طغرش طغغ طغف طغم طغمس طغمش طغن طغو طغي طفأ طفح طفذ طفر طفرس طفس طفسنج طفش طفشأ طفشل طفف طفق طفل طفن طفنش طفو طفي طقف طقق طقو طلأ طلب طلت طلث طلح طلحب طلحث طلحف طلحم طلخ طلخَف طلخَم طلس طلسم طلش طلشأ طلط طلع طلغ طلف طلفأ طلفح طلق طلل طلم طلمس طلمنك طلن طلنس طلنف طله طلهس طلو طلي طمأ طمبش طمت طمث طمح طمحر طمخ طمخر طمر طمرخ طمرس طمرق طمس طمش طمع طمغ طمل طملخ طملس طمم طمن طمه طمو طمي طنأ طُنب طنبذ طنبر طنبل طنثر طنج طنجر طنح طنخ طنز طنس طنف طنفس طنفش طنم طنن طني طهب طهبل طهث طهج طهر طهرمس طهس طهش طهط طهطه طهف طهفل طهق طهل طهلب طهلس طهم طهمل طهن طهنب طهو طوأ طوج طوح طوخ طود طور طوز طوس طوش طوط طوع طوغ طوف طوق طول طوم طون طوي طيب طيح طيخ طير طيس طيش طيع طيف طيم طين
ع
عبأ عبب عبت عبتن عَبث عبثم عبج عبجر عبد عبدر عبدس عبدش عبدل عبر عبرد عبس عبسر عبش عبشق عبط عبفس عبق عبقر عبقس عبقص عبقل عبك عبل عبم عبن عبنك عبهر عبهق عبهل عبو عبي عتب عتبل عَتَتْ عتد عتر عترب عترس عترف عترم عتس عتش عتص عتف عتق عتك عتل عتلب عتم عتن عته عتو عتي عثب عثث عثج عثجل عثر عثرب عثق عثك عثكل عثل عثلب عثلث عثلط عثلم عثم عثمر عثن عثنج عثو عجب عجج عجد عجر عجرد عجرز عجرف عجرقب عجرم عجز عجس عجسم عجف عجل عجلد عجلز عجلط عجلف عجلم عجم عجمض عجن عجنس عجه عجهر عجهل عجهم عجهن عجو عجي عجيل عدأ عدب عدبس عدث عدد عدر عدرج عدرس عدس عدسق عدش عدشن عدف عدق عدك عدل عدم عدمس عدمل عدن عده عدهر عدهل عَدو عذب عذج عذر عذط عذف عذفر عذفط عذفل عذق عذل عذلج عذلط عذلق عذم عذمهر عذن عذو عذي عرب عربج عربد عربس عربض عربن عرت عرتب عرتم عرتن عرث عرثم عرج عرجد عرجف عرجل عرجم عرجن عرد عردس عردل عردم عرر عرز عَرْزَب عرزل عرزم عرس عرش عرص عرصف عرض عرضم عرضن عرط عرطب عرطج عرطز عرطس عرطل عرطنث عرف عرفج عرفز عرفس عرفص عرفط عرق عرقب عرقد عرقص عرقط عرقل عرك عركز عركس عركل عركم عرم عرمس عرمض عرن عرنس عرنش عره عرهل عرهم عرهن عرو عري عزب عزج عزد عزر عزز عزط عزف عزق عزل عزلب عزم عزن عزه عزهل عزو عزي عسب عسبر عسبق عسبل عسج عسجد عسجر عسجل عسجم عسحر عسد عسر عسرب عسس عسط عسطس عسطل عسطم عسف عسق عسقب عسقد عسقر عسقف عسقل عسك عسكب عسكر عسل عسلب عسلج عسلط عسلق عسم عسمط عسن عسنب عسنج عسنق عسو عَسى عشب عشجب عشجذ عشد عشر عشرب عشرق عشرم عشز عشزب عشزر عشزن عشش عشط عشف عشق عشل عشم عشن عشنج عشنط عشنق عشو عصب عصج عصد عصر عصص عصف عصفر عصق عصقل عصل عصلج عصلد عصم عصمر عصن عصو عصي عضب عضبر عضبل عضثج عضد عضر عضرس عضرط عضرفط عضز عضض عضط عضفط عضل عضم عضمج عضمر عضمز عضنك عضه عضهل عضو عطب عطبل عطد عطر عطرد عطرس عطرق عطس عطش عطط عطف عطل عطلس عطم عطمز عطمس عطن عطو عظب عظر عظرب عظرم عظط عظظ عظل عظلم عظم عظن عظو عظي عفت عفث عفج عفجش عفجل عفد عفر عفرجع عفرز عفرس عفرقس عفز عفزر عفس عفش عفشج عفشل عفص عفضج عفط عفطل عفف عفق عفقس عفقص عفقل عفك عفكل عفل عفلط عفلق عفن عفنج عفنش عفنط عفه عفهم عفهن عَفْو عقب عقبس عقبل عقد عقذ عقر عقرب عقرس عقرطل عقرم عقز عقس عقش عقص عقصر عقط عقف عقفر عقفز عقفس عقق عقل عقم عقن عقو عقي عكب عكبر عكبز عكبس عكبش عكبل عكث عكد عكدب عكر عكرد عكرش عكرم عكز عكزل عكس عكسم عكش عكشب عكص عكظ عكف عكك عكل عكلد عكلط عكم عكمز عكمس عكمش عكمص عُكَن عكو عكوكع عكي علب علبط علث علثم علج علجم علجن علد علذم علز علس علسط علش علشط علص علض علط علطبس علطس علطمس علع علف علفت علفص علفط علفق علق علقط علقم علك علكد علكز علكس علكش علكم علل علم علمد علمص علمض علن علنب علندس عله علهب علهج علهد علهز علهس علهص علهض علهف علهم علو عَليّ عَمت عمثل عمج عمجر عمد عمدر عمر عمرد عمرس عمرط عمس عمش عمشق عمص عمضج عمط عمطر عمق عمك عمكس عمل عملج عملس عملص عملط عملق عمم عَمَّن عَمه عمهج عمو عموس عمي عمينس عِنَب عنبث عنبج عنبر عنبس عنبط عنبق عنبل عنت عنتر عنتل عنته عنث عنثج عنثل عنج عنجد عنجر عنجرد عنجش عِنجف عنجل عِنْد عندب عندبل عندق عندل عندلب عندم عنذ عنز عنزب عنزق عنس عنسق عنسل عنش عنشط عنشق عنص عنصر عنصل عنط عنطث عنظ عنظب عنظل عنف عنفج عنفس عنفش عنفص عنفط عنفق عنفك عنق عنقد عنقر عنقس عنقش عنقص عنك عنكب عنكث عنكد عنكر عنكس عنكش عنكل عنل عنم عنن عنهج عنو عني عهب عهت عهج عهخع عهد عهر عهعخ عهق عهك عهل عهن عهه عهو عوج عود عوذ عور عوز عوس عوش عوص عوض عوع عوف عوق عوك عول عوم عون عوه عوي عيب عيث عيج عيد عيذ عير عيز عيس عيش عيص عيط عيع عيف عيق عيك عيل عيم عين عيه عيهم عيي
غ
غ غأغأ غبأ غبب غبث غبج غبر غبرق غبس غبش غبشر غبص غبض غبط غبق غبن غبو غبي غتت غتر غترف غتل غتم غتي غثث غثر غثلب غثم غثمر غثو غثي غجد غجم غدب غدد غدر غدس غدف غدفل غدفن غدق غدل غدمس غدن غدو غذج غذذ غذر غذرف غذرم غذف غذم غذمر غذن غذو غذي غرب غربل غرث غرد غردق غردن غرر غرز غرزحل غرس غرش غرشم غَرَض غرضف غرطم غرف غرق غرقأ غرقد غرقل غرقم غرقن غرك غرل غرم غرمل غرمن غرن غرنط غرنف غرنق غره غرو غزد غزر غزز غزق غزل غزم غزن غَزْو غسر غسس غسف غسق غسك غسل غسلب غسلج غسم غسن غسنب غسو غسي غشب غشر غشرب غشرم غشش غشفل غشق غشل غشم غشمر غشن غشو غشي غصب غصص غصلب غصلج غصلق غُصْن غضب غضبر غضر غضرب غضرس غضرف غضرم غضس غضض غضف غضفر غضل غضن غضي غطر غطرب غطرس غطرش غطرف غطس غطش غطط غطف غطل غطلس غطم غطمش غطمط غطو غطي غظغظ غظف غظل غفر غفش غفص غفف غفق غفل غفلق غفن غفو غفي غقق غلب غلت غلث غلج غلد غلدف غلذ غلر غلس غلص غلصم غلط غلطف غلظ غلف غلفق غلق غلل غلم غلمج غلن غلو غلي غمت غمج غمجر غمد غمذر غمر غمرد غمرط غمز غمس غمش غمص غمض غمط غمق غمل غملج غملس غملط غمم غمن غمهج غمو غمي غنب غنبش غنبل غنتج غنتل غنتم غنث غنثر غنج غنجد غنجر غنجل غنجم غندب غندج غندجن غندر غندرذ غندل غنذ غنش غنص غنض غنضف غنطف غنظ غنف غنفر غنم غنن غنو غَنِي غهب غهق غهم غوث غوج غور غوز غوس غوص غوط غوغ غوق غول غون غوي غيب غيث غيد غيذ غير غيز غيس غيض غيط غيظ غيف غيك غيل غيم غين غيي