Searchable Online Version Ibn Manẓūr, Lisān al-ʿArab لسان العرب لابن منظور

Lisān al-ʿArab is one of the largest and most detailed dictionaries of the Arabic language, written by the philologist, historian and Islamic scholar Ibn Manẓūr (died 1311 CE / 711 AH). In print the dictionary is 15 or 18 volumes, depending on the edition. Ibn Manẓūr based its contents strictly on five of the most trusted references of the Arabic language: Tahdhīb al-Lugha of al-Azharī (d. 980 CE / 370 H), al-Muḥkam wa al-Muḥīṭ al-Aʿẓam of Ibn Sīda (d. 1066 CE / 458 H), Tāj al-Lugha of al-Jawharī (died about 1003 CE / 393 H), Ibn Baray's commentary on the Tāj (d. 1178 CE / 582 AH), and al-Nihāya fī Gharīb al-Ḥadīth wa al-Athar by Ibn al-Athīr (d. 1233 CE / 630 H).
Contents محتويات الكتاب
ا
أ أَبأ أبب أبت أبخ أبد أبر أبز أبس أبش أبص أبض أبط أبغ أبق أبك أبل أبن أبهل أبي أَتأ أتب أتت أتر أتل أتم أتن أته أتي أثأ أثا أثب أثث أثجل أثر أثف أثكل أثل أثم أثن أجأ أجج أجد أجر أجز أجص أجل أجم أجن أحا أحح أحد أحظ أحن أحيا أخا أخخ أخد أخذ أخر أخن أدا أدب أدد أدر أدط أدف أدك أدل أدم أدن أذج أذرب أذربج أذف أذن أذي أرب أرت أرث أرج أرخ أردخل أرر أرز أرس أرش أرض أرط أرف أرق أرك أرل أرم أرن أره أري أزا أزب أزج أزح أزخ أزد أزر أزز أزف أزق أزل أزم أزن أسا أسب أست أسد أسر أسس أسف أسفط أسق أسك أسل أسم أسن أشأ أشب أشج أشح أشر أشش أشف أشق أشل أشن أشي أصا أصد أصر أصص أصطب أصف أصفط أصفعد أصل أضا أضخ أضض أضم أضن أطد أطر أطربن أطط أطم أطن أظظ أظن أغي أفا أفت أفح أفخ أفد أفر أفز أفف أفق أفك أفكل أفن أقا أقر أقش أقط أقن أقه أكا أكح أكد أكر أكف أكك أكل أكم ألأ ألا ألب ألبن ألت ألخ ألد ألز ألس ألف ألق ألك ألل ألم ألن أله ألين أما أمت أمج أمح أمد أمر أمس أمص أمض أمط أمع أمق أمل أمم أمن أمه أنب أنبج أنبجن أنت أنتن أنث أنح أندرورد أنس أنض أنف أنق أنك أنم أنن أنه أنى أني أها أهب أهر أهق أهل أهن أهه أوأ أوا أوب أود أور أوز أوس أوف أوق أول أولى أوم أون أوه أيا أيب أيح أيد أير أيس أيص أيق أيك أيل أيم أين أيه إذا إذَنْ إلا إلى إما لا ابريسم اذذ اسبذ اسبرج استبرق اسمعل اصبهبذ اصطبل اصطفل اطل افل اندرم انقلس انكلس ايض
ب
ب بأب بأبأ بأدل بأر بأز بأزل بأس بأط بأل بأه بأي با باج بالام ببب ببر ببس ببل ببم ببن بتأ بتا بتت بتر بترد بتع بتك بتل بتم بثأ بثا بثث بثر بثط بثع بثعر بثق بثل بثن بجا بجج بجح بجد بجر بجرم بجس بجل بجم بحت بحتر بحث بحثر بحح بحدر بحدل بحر بحرت بحزج بحشل بحظل بحل بحلس بحم بحن بخا بخت بختج بختر بخثر بخثع بخخ بخدج بخدق بخدن بخذع بخذم بخر بخز بخس بخص بخع بخق بخل بخلص بخن بخند بخنق بخنك بدأَ بدا بدج بدح بدخ بدد بدر بدس بدع بدغ بدل بدن بده بذأ بذا بذبن بذج بذح بذخ بذذ بذر بذرج بذرق بذع بذعر بذق بذقر بذل بذلخ بذم بذن بذنج برأ برأل بربح بربخ بربس بربط برت برتك برث برثج برثع برثن برجد برجس برجم برح برخ برخد برد بردج بردس بردع برذع برذن برر برز برزخ برزغ برزل برزن برس برسم برش برشع برشق برشم برص برصم برض برط برطس برطل برطم برع برعث برعس برعل برعم برغ برغث برغز برغش برغل برق برقحة برقش برقط برقع برقعد برقل برك بركع بركن برم برن برنج برند برنس برنش برنق برنك بره برهت برهم برهمن برهن بزا بزج بزخ بزر بزز بزع بزغ بزق بزل بزم بزمخ بزن بسأ بسا بست بستج بستق بسذ بسر بسس بسط بسطم بسق بسكل بسل بسم بسمل بسن بشا بشر بشش بشع بشق بشك بشم بصا بصر بصص بصط بصع بصق بصل بصم بصن بضا بضر بضض بضع بضك بضم بطأ بطا بطح بطخ بطر بطرق بطرك بطس بطش بطط بطغ بطق بطل بطم بطن بظا بظر بظظ بعا بعث بعثر بعثط بعثق بعج بعد بعذر بعر بعزج بعص بعض بعط بعع بعق بعقط بعك بعكر بعكن بعل بعلبك بعنق بغا بغبر بغت بغث بغثر بغثم بغج بغدد بغدذ بغدن بغذد بغذذ بغر بغز بغس بغسل بغش بغض بغغ بغل بغم بغنق بقث بقح بقر بقط بقع بقق بقل بقم بقن بقي بكأ بكا بكت بكر بكس بكع بكك بكل بكم بلأز بلأص بلا بلت بلتع بلتم بلث بلثق بلج بلح بلخ بلخص بلخع بلد بلدح بلذم بلر بلز بلس بلسك بلسم بلسن بلص بلصم بلط بلطم بلع بلعبس بلعس بلعق بلعك بلعم بلغ بلغم بلق بلقط بلقع بلك بلكث بلل بلم بلن بلنز بلنط بله بلهر بلهس بلهص بلهق بلهن بمم بنت بنج بنح بند بندر بندق بندك بنس بنش بنصر بنط بنق بنقص بنك بنم بنن بنه بني بهأ بها بهت بهتر بهث بهج بهد بهدر بهدل بهر بهرج بهرم بهرمج بهز بهزر بهس بهش بهصل بهض بهط بهظ بهق بهكث بهكل بهكن بهل بهلص بهلق بهم بهنس بهنن بهه بهوز بوأ بوا بوب بوت بوث بوج بوح بوخ بود بوذ بور بوز بوس بوش بوص بوض بوط بوع بوغ بوق بوك بول بولس بوم بون بوه بيب بيت بيث بيح بيز بيس بيش بيص بيض بيظ بيع بيغ بيق بيل بين بينيث بيي
ج
ج جأب جأث جأجأ جأر جأز جأش جأف جأل جأن جأنب جأي جاذ جاس جبأ جبب جبت جبج جبح جبخ جبذ جبر جبرل جبرن جبز جبس جبش جبع جبقث جبل جبلص جبن جبنثق جبه جبهل جبي جتت جترف جثا جثث جثر جثعل جثل جثم جحا جحجب جحجح جحح جحد جحدر جحدل جحدم جحر جحرب جحرش جحرط جحرم جحس جحش جحشر جحشل جحشم جحشن جحض جحط جحظ جحظم جحف جحفل جحل جحلم جحلنجع جحم جحمرش جحمش جحمظ جحن جحنب جحنبر جحنش جخا جخب جخخ جخد جخدب جخدر جخدل جخدم جخر جخرط جخف جخن جدا جدب جدث جدح جدد جدر جدس جدع جدف جدل جدم جدن جذأر جذا جذب جذذ جذر جذع جذعم جذف جذل جذم جذمر جرأ جرا جرب جربذ جربز جربض جرث جرثل جرثم جرج جرجب جرجس جرجم جرح جرد جردب جردح جردحل جردق جردم جرذ جرذق جرذم جرر جرز جرزم جرس جرسب جرسم جرش جرشب جرشع جرشم جرشن جرص جرض جرضم جرط جرع جرعب جرعن جرف جرفخ جرفس جرفض جرق جرل جرم جرمز جرمض جرمق جرن جرندق جرنفش جره جرهد جرهس جرهم جزأ جزب جزح جزر جزز جزع جزف جزق جزل جزم جزن جزي جسأ جسا جسد جسر جسرب جسس جسق جسم جشأ جشا جشب جشر جشش جشع جشم جشن جصص جضد جضض جطح جظر جظظ جعا جعب جعبر جعبس جعثر جعثق جعثل جعثم جعثن جعد جعدب جعدل جعر جعز جعس جعش جعشم جعظ جعظر جعع جعف جعفر جعفق جعفل جعفلق جعفلن جعل جعم جعمر جعمس جعمظ جعن جعنب جعنظر جعه جغب جفأ جفا جفت جفخ جفر جفز جفس جفش جفظ جفع جفف جفل جفن جقق جكر جلأ جلا جلب جلبح جلبز جلبص جلبق جلت جلثم جلج جلح جلحب جلحد جلحز جلحط جلحظ جلحم جلخ جلخب جلخد جلخط جلخظ جلخم جلد جلدب جلدح جلدس جلذ جلز جلس جلسد جلسم جلط جلظ جلظأ جلع جلعب جلعد جلعم جلف جلفز جلفط جلفظ جلفع جلفق جلق جلقع جلل جلم جلمد جلمط جلمظ جلمق جلن جلنب جلنبلق جلند جلنر جلنز جلنف جله جلهز جلهض جلهق جلهم جمأ جمح جمحل جمخ جمخر جمد جمر جمز جمزر جمس جمش جمص جمع جمعد جمعر جمعل جمل جملح جمم جمن جمهر جمي جنأ جنب جنبح جنبخ جنبذ جنبر جنبق جنبل جنث جنثر جنثل جنجل جنح جنحدل جند جندع جندف جندل جنز جنس جنسر جنش جنص جنعس جنعظ جنف جنفر جنفس جنفلق جنق جنم جنن جنه جها جهب جهبر جهبل جهث جهجه جهد جهدر جهر جهرم جهز جهش جهض جهضم جهل جهلق جهم جهمن جهن جهنم جوأ جوا جوب جوت جوث جوج جوح جوخ جود جوذ جور جوز جوس جوش جوض جوظ جوع جوف جوق جول جوم جون جوه جيأ جيا جيب جيت جيح جيخ جيد جير جيز جيس جيش جيص جيض جيعم جيف جيل جيم
ح
ح حأب حأحأ حا حال حبأ حبا حبب حبت حبتر حبتل حبج حبجر حبجل حبحب حبذ حبر حبرت حبرج حبرقس حبرقص حبرك حبركل حبرم حبس حبش حبص حبض حبط حبطأ حبطقطق حبظ حبق حبقر حبقنق حبك حبكر حبل حبلبس حبلق حبن حبنبر حتأ حتا حتت حتث حتد حتر حترب حترش حترف حتش حتف حتفل حتك حتل حتلم حتم حتن حثا حثث حثر حثرب حثرف حثرق حثرم حثط حثفل حثكل حثل حثلب حثلم حثم حثن حجأ حجا حجب حجج حجحج حجر حجرف حجز حجف حجل حجم حجن حدأ حدا حدب حدبد حدبر حدث حدج حدح حدد حدر حدرج حدرد حدرق حدس حدق حدقل حدل حدلق حدم حذا حذذ حذر حذرفت حذف حذفر حذق حذل حذلق حذلم حذم حذن حرب حربث حربج حربس حربش حربص حربق حرت حرث حرج حرجف حرجل حرجم حرح حرد حردب حردم حردن حرذن حرر حرز حرزج حرزق حرزم حرس حرسم حرسن حرش حرشف حرشن حرص حرض حرف حرفد حرفش حرفض حرق حرقد حرقس حرقص حرقف حرقم حرك حركل حرم حرمد حرمز حرمس حرمل حرن حرنقف حرهم حري حزأ حزا حزب حزبل حزبن حزجل حزد حزر حزرق حزرم حزز حزق حزقل حزك حزكل حزل حزم حزن حسا حسب حسد حسر حسس حسف حسفل حسقل حسك حسكل حسل حسم حسن حشأ حشا حشب حشبل حشد حشر حشرج حشش حشط حشف حشك حشل حشم حشن حصأ حصب حصد حصر حصرم حصص حصف حصل حصلب حصلم حصم حصن حصي حضأ حضا حضب حضج حضجر حضجم حضر حضرب حضرم حضض حضظ حضل حضلج حضن حطأ حطا حطب حطر حطط حطف حطل حطم حطمط حطن حطنط حظأ حظا حظب حظر حظرب حظظ حظل حظلب حظم حعل حفأ حفأل حفا حفت حفتن حفث حفج حفد حفر حفرد حفرضض حفز حفس حفش حفص حفض حفضج حفف حفل حفلج حفلد حفلق حفلك حفن حفنس حفنك حقا حقب حقد حقر حقص حقط حقطب حقف حقق حقل حقلد حقم حقن حكأ حكد حكر حكش حكص حكف حكك حكل حكم حكنش حكي حلأ حلا حلب حلبس حلبط حلت حلتب حلتث حلج حلدج حلز حلزن حلس حلسم حلط حلف حلفق حلق حلقد حلقف حلقم حلقن حلك حلكم حلل حلم حلن حمأ حما حمت حمج حمد حمذ حمر حمرد حمرس حمز حمس حمش حمص حمض حمط حمطط حمظل حمق حمك حمل حملج حملق حمم حمن حنأ حنا حنب حنبتر حنبث حنبج حنبرت حنبش حنبص حنبل حنت حنتر حنتف حنتل حنتم حنث حنثر حنج حنجد حنجر حنجف حنجل حنح حنحن حند حندج حندر حندس حندق حندل حندلس حندم حنذ حنذم حنر حنز حنزب حنزر حنزقر حنس حنش حنص حنضج حنضل حنط حنطأ حنطب حنظ حنظب حنظل حنف حنفس حنفش حنفص حنق حنقط حنك حنكل حنم حنن حهل حوا حوب حوت حوث حوج حود حوذ حور حوز حوس حوش حوص حوض حوط حوف حوق حوك حوكل حول حوم حون حيا حيث حيج حيد حير حيز حيس حيش حيص حيض حيف حيق حيك حين حيه
خ
خ خا خبأ خبا خبب خبت خبتل خبث خبج خبجر خبذع خبر خبرجل خبرع خبرق خبرنج خبز خبس خبش خبص خبط خبع خبعث خبعثن خبعج خبق خبل خبن خبند ختأ ختا ختب ختت ختر خترب خترم ختع ختعر ختعل ختف ختل ختلع ختم ختن خثا خثث خثر خثرم خثع خثعب خثعج خثعم خثل خثلم خثم خجأ خجا خجج خجر خجف خجل خجم خدب خدج خدد خدر خدرنق خدش خدع خدف خدفل خدل خدلب خدلج خدم خدن خدنق خْدود خدي خذأَ خذا خذذ خذر خذرع خذرف خذرق خذرنق خذع خذعب خذعل خذعن خذف خذفر خذق خذل خذلج خذلم خذم خذن خذنق خرأ خرا خرب خربز خربس خربش خربص خربق خرت خرث خرثم خرج خرد خردب خردق خردل خرذل خرر خرز خرس خرش خرشب خرشف خرشم خرص خرض خرطم خرطن خرع خرعب خرف خرفج خرفش خرفع خرفق خرق خرقف خرقل خرك خرم خرمد خرمس خرمش خرمص خرمق خرمل خرنب خرنف خرنق خزا خزب خزبز خزبزر خزج خزر خزرب خزرج خزرف خزرق خزرنق خزز خزع خزعبل خزعل خزف خزق خزل خزلب خزم خزن خزنبل خسأ خسا خسج خسر خسس خسف خسفج خسق خسل خسن خشب خشر خشرم خشسبرم خشش خشع خشف خشق خشل خشم خشن خشي خصا خصب خصر خصص خصف خصل خصلف خصم خصن خضا خضب خضد خضر خضرب خضرع خضرف خضرم خضض خضع خضعب خضف خضل خضلب خضلف خضم خضن خطأ خطا خطب خطر خطرب خطرف خطط خطف خطل خطلب خطم خظا خظرف خظظ خعب خعر خعع خعل خعم خفأ خفا خفت خفتر خفثل خفج خفجل خفد خفر خفرضض خفس خفش خفشل خفض خفع خفف خفق خفل خفن خقق خقم خقن خلأ خلا خلب خلبج خلبس خلبص خلت خلج خلجم خلد خلر خلس خلص خلط خلع خلف خلق خلل خلم خلنج خمأ خما خمت خمج خمجر خمد خمر خمز خمس خمش خمص خمط خمطر خمع خمق خمل خمم خمن خنا خنب خنبت خنبث خنبج خنبس خنبش خنبص خنبع خنبق خنبل خنبلس خنت خنتر خنتص خنتع خنث خنثب خنثر خنثل خنج خنجر خنجل خندب خندرس خندع خندف خندق خندلس خندم خنذ خنذع خنر خنز خنزب خنزج خنزر خنس خنسر خنش خنشع خنشفر خنشل خنص خنصر خنضب خنط خنطث خنطل خنظ خنظب خنظر خنع خنعب خنعج خنعس خنعق خنف خنفث خنفج خنفر خنفس خنفع خنفق خنق خنم خنن خهفع خوا خوب خوت خوث خوخ خود خوذ خور خوز خوس خوش خوص خوض خوط خوع خوف خوق خول خوم خون خيب خيت خيث خيج خيد خير خيس خيش خيص خيض خيط خيف خيل خيم
د
د دأب دأث دأدأ دأض دأظ دأف دأك دأل دأم دأي دبأ دبب دبج دبح دبخ دبخس دبذ دبر دبس دبش دبعك دبغ دبق دبك دبكل دبل دبه دبي دثأ دثث دثر دثط دثع دثق دثن دجا دجب دجج دجر دجل دجم دجن دجه دحا دحب دحج دَحْجَب دحح دحر دحرج دحرض دحز دحس دحسم دحص دحض دحق دحقل دحل دحلط دحلق دحلم دحم دحمر دحمس دحمق دحمل دحن دخبش دختنس دخخ دخدب دخدر دخدنس دخر دخرص دخس دخش دخشم دخشن دخص دخض دخل دخم دخمس دخن دخنس دخي ددا ددر ددق ددم ددن دذن درأ درب دربج دربح دربخ دربس دربل دربن درثع درج درح درحمن درحي درخبل درخبن درخم درخمل درخمن درد دردب دردبس دردج دردح دردق دردقس دردم درر درز درس درش درشق درص درطس درع درعب درعث درعس درعش درعف درعم درغش درفس درفق درق درقع درقل درقم درقن درك دركل درل درم درمج درمس درمص درمق درمك درن درنف درنك دره درهس درهم دري دريس دزج دزر دسا دسج دسر دسس دسع دسف دسق دسك دسكر دسم دشا دشت دشش دشق دشم دشن دصص دطر دظظ دعا دعب دعبث دعبع دعبل دعت دعتب دعث دعثر دعج دعد دعر دعرب دعرم دعز دعس دعسب دعسج دعسر دعسق دعسم دعشق دعص دعظ دعع دعف دعفص دعفق دعق دعك دعكر دعكس دعكن دعل دعلب دعلج دعلق دعم دعمص دعمظ دعن دغا دغت دغر دغرق دغس دغش دغص دغغ دغف دغفق دغفل دغل دغم دغمر دغمش دغمص دغن دفأ دفا دفتر دفر دفس دفص دفض دفطس دفع دفغ دفف دفق دفل دفن دفنس دفه دقا دقر دقس دقش دقط دقظ دقع دقف دقق دقل دقم دقن دكأ دكا دكر دكس دكض دكع دكك دكل دكم دكن دلا دلب دلبث دلبح دلث دلثع دلثم دلج دلح دلخ دلخم دلس دلص دلظ دلظم دلع دلعث دلعثم دلعس دلعك دلعمظ دلغف دلف دلفص دلفق دلق دلقم دلك دلل دلم دلمز دلمس دلمص دلن دلنظ دله دلهث دلهم دلهمس دمث دمثر دمج دمح دمحس دمحق دمحل دمخ دمخق دمر دمرغ دمس دمش دمشق دمص دمع دمغ دمق دمقس دمقص دمك دمل دملج دملص دملق دملك دمم دمن دمه دمهج دمي دنا دنب دنج دنح دنخ دنخس دندم دنر دنس دنشق دنع دنغ دنف دنفس دنفش دنق دنقس دنقش دنقص دنقع دنك دنل دنم دنن دنهج دها دهبل دهث دهثم دهدأ دهدر دهدق دهدم دهدن دهده دهدي دهر دهرج دهرس دهرش دهس دهش دهشر دهع دهف دهفش دهق دهقش دهقع دهقم دهقن دهك دهكر دهكل دهكم دهل دهلب دهلث دهلز دهلك دهم دهمث دهمج دهمز دهمس دهمص دهمق دهن دهنج دوأ دوا دوب دوج دوح دوخ دودمس دوذ دور دوس دوش دوط دوع دوغ دوف دوق دوك دول دوم دون دوه ديج ديح ديخ دير ديش ديص ديف ديك ديل ديم
ر
ر رأَب رأبل رأد رأرأ رأز رأس رأش رأف رأل رأم رأن رأي ربأ ربا ربب ربت ربح ربحل ربد ربذ ربرق ربس ربص ربض ربط ربع ربغ ربق ربك ربل ربم ربن ربه رتأ رتا رتب رتبل رتت رتج رتخ رتع رتق رتك رتل رتم رتن رثأ رثا رثث رثد رثط رثع رثعن رثغ رثم رثن رجأ رجا رجب رجج رجح رجحن رجخ رجد رجس رجع رجعن رجف رجل رجم رجن رجه رحا رحب رحح رحض رحف رحق رحم رخا رخبز رخج رخخ رخد رخص رخف رخل رخم ردأ ردب ردج ردح ردخ ردخل ردد ردس ردع ردعل ردغ ردف ردق ردك ردم ردن رده ردي رذذ رذعف رذل رذم رذن رذي ررق رزأَ رزا رزب رزتق رزح رزخ رزدق رزز رزغ رزف رزق رزم رزن رسا رسب رستق رسح رسخ رسدق رسس رسط رسطن رسع رسغ رسف رسل رسم رسن رشأ رشا رشب رشح رشد رشش رشف رشق رشك رشم رشن رصا رصح رصخ رصد رصص رصع رصغ رصف رصق رصم رصن رضب رضح رضخ رضد رضض رضع رضف رضك رضم رضن رضي رطأ رطا رطب رطز رطس رطط رطع رطل رطم رطن رعب رعبل رعث رعثن رعج رعد رعز رعس رعش رعص رعض رعظ رعع رعف رعق رعل رعم رعن رعي رغا رغب رغث رغد رغس رغط رغغ رغف رغل رغم رفا رفت رفث رفج رفح رفخ رفد رفز رفس رفش رفص رفض رفع رفغ رفغن رفف رفق رفل رفم رفن رفه رفهن رقأ رقا رقب رقح رقد رقز رقش رقص رقط رقع رقف رقق رقل رقم رقن ركا ركب ركح ركد ركز ركس ركض ركع ركف ركك ركل ركم ركن ركه رمأ رمث رمج رمح رمحس رمخ رمد رمز رمس رمش رمض رمط رمع رمعل رمعن رمغ رمغل رمق رمل رمم رمن رمه رمي رنأ رنا رنب رنج رنح رنخ رند رنز رنع رنف رنق رنم رنن رهأ رها رهب رهبل رهج رهد رهدل رهدن رهره رهز رهس رهسم رهش رهص رهط رهف رهق رهك رهل رهم رهمس رهن روأ روب روث روج روح رود روذ روذس روز روس روش روص روض روط روع روغ روف روق رول روم رون روه روي ريا ريب ريباس ريث ريح ريخ ريد رير ريس ريش ريط ريع ريغ ريف ريق ريم رين ريه
ز
ز زأب زأبر زأج زأجل زأد زأر زأز زأزأ زأف زأل زأم زأن زأنب زأي زبب زبج زبد زبر زبرج زبرجد زبردج زبرق زبط زبطر زبع زبعر زبعق زبغر زبق زبل زبن زبنتر زبي زتت زتن زجا زجب زجج زجر زجل زجم زحب زحح زحر زحزب زحف زحقل زحك زحل زحلط زحلف زحلق زحلك زحم زحمك زحن زحنقف زخا زخب زخخ زخر زخرط زخرف زخزب زخف زخلب زخم زخن زدا زدر زدف زدق زرأ زرب زربق زربن زرت زرج زرجن زرح زرد زردب زردق زردم زردن زرر زرط زرع زرغب زرف زرفق زرفن زرق زرقم زرم زرمق زرمن زرنب زرنج زرنخ زرنق زرنك زري ززم زطط زعا زعب زعبج زعبر زعبق زعبل زعج زعد زعر زعط زعع زعف زعفر زعفق زعق زعك زعل زعلج زعم زعن زعنف زغا زغب زغبد زغبر زغد زغدب زغر زغرب زغرد زغرف زغغ زغف زغفل زغل زغلب زغلم زغم زغنج زفت زفد زفر زفف زفل زفلق زفن زفه زفي زقا زقب زقح زقر زقع زقف زقفل زقق زقل زقم زقن زكأ زكا زكب زكت زكر زكك زكم زكن زلب زلج زلح زلحف زلخ زلدب زلز زلط زلع زلعب زلغ زلغب زلف زلق زلقط زلقم زلل زلم زلنبر زلنبع زلنقح زله زلهم زمت زمج زمجر زمح زمخ زمخر زمخن زمر زمرذ زمع زمعلق زمق زمك زمل زملق زمم زمن زمه زمهر زمهل زنأ زنا زنب زنبر زنبق زنبل زنتر زنج زنجب زنجبيل زنجر زنجل زنح زند زندبيل زندق زنر زنط زنفل زنفلج زنق زنقب زنقر زنك زنكل زنكم زنم زنن زنهر زها زهب زهد زهدب زهدم زهدن زهر زهرج زهزق زهزم زهط زهف زهق زهك زهل زهلب زهلج زهلق زهم زهمج زهمق زهنع زوأ زوب زوج زوح زوخ زود زور زوزك زوش زوط زوع زوغ زوف زوق زوك زول زوم زون زوي زيا زيب زيت زيج زيح زيخ زير زيط زيغ زيغم زيف زيق زيك زيل زيم زين
س
س سأب سأت سأد سأر سأسأ سأسم سأف سأل سأم سبأ سبب سبت سبتل سبج سبح سبحل سبخ سبخت سبد سبدل سبذ سبر سبرت سبرج سبرد سبسب سبط سبطر سبع سبعر سبعل سبغ سبغل سبق سبك سبكر سبل سبن سبنج سبهل ستت ستج ستر ستع ستق ستل ستن ستهم سجج سجح سجد سجر سجس سجست سجع سجف سجل سجلط سجم سجن سجهر سحب سحبل سحت سحتب سحتن سحج سحجل سحح سحر سحط سحطر سحف سحفر سحق سحك سحل سحم سحن سخب سخبر سخت سخخ سخد سخر سخط سخف سخل سخم سخن سدج سدح سدخ سدد سدر سدس سدع سدف سدق سدك سدل سدم سدن سذج سذق سذم سرأ سرأل سران سرب سربج سربخ سربد سربل سربن سرتح سرج سرجح سرجس سرجم سرجن سرح سرحب سرد سردب سردج سردح سردق سرر سرس سرط سرطع سرطل سرطم سرع سرعب سرعف سرغ سرف سرفج سرفل سرفن سرق سرقع سرقن سرك سرل سرم سرمد سرمط سرمق سرنج سرند سرندب سرنف سرهب سرهج سرهد سرهف سسم سطأ سطب سطح سطر سطط سطع سطل سطم سطن سعب سعبر سعبق سعتر سعد سعر سعرم سعسلق سعط سعع سعف سعفق سعل سعم سعن سغب سغبل سغد سغر سغسغ سغل سغم سغن سفت سفتج سفج سفح سفد سفدج سفر سفرجل سفسر سفسق سفط سفع سفف سفق سفك سفل سفلج سفم سفن سفنج سقب سقت سقح سقد سقدد سقر سقرقع سقط سقطر سقع سقعب سقعطر سقغ سقف سقق سقل سقلب سقلط سقلطن سقم سقن سكب سكت سكر سكرج سكرك سكع سكف سكك سكم سكندر سلأ سلب سلبج سلت سلتم سلج سلجم سلح سلحب سلحت سلحف سلخ سلخف سلخم سلس سلسل سلط سلطح سلطم سلع سلعس سلعف سلعم سلغ سلغد سلغف سلغم سلف سلفع سلقب سلقد سلقع سلقم سلك سلكت سلل سلمج سلمع سلمق سلنط سلنطع سلهب سلهج سلهم سمأل سمت سمج سمح سمحج سمحق سمخ سمد سمدر سمدع سمر سمرت سمرج سمرطل سمرمل سمسر سمسق سمط سمع سمعج سمعد سمعط سمغ سمغد سمغل سمق سمقع سمك سمل سملج سملخ سملع سملغ سملق سمم سمندل سمهج سمهد سمهدر سمهر سنب سنبت سنبخ سنبر سنبس سنبك سنبل سنت سنتأ سنتب سنج سنجل سنح سنحف سنخ سند سندأ سندب سندر سندس سندق سندل سنر سنسق سنط سنطب سنطح سنطل سنع سنف سنق سنقطر سنك سنم سنمر سنهف سهب سهبر سهبل سهج سهد سهر سهرز سهف سهق سهك سهل سهم سوأ سوب سوج سوح سوخ سود سوذق سور سوس سوط سوع سوغ سوف سوق سوك سول سوم سيأ سيب سيج سيح سير سيس سيسنبر سيع سيغ سيف سيل سيم
ش
ش شأب شأت شأج شأز شأس شأشأ شأف شأم شأن شأي شئنيز شبا شبب شبت شبث شبج شبح شبخ شبدع شبر شبرذ شبرس شبرص شبرق شبرم شبزق شبص شبط شبع شبق شبك شبل شبم شبن شبه شتا شتت شتر شتع شتعر شتغ شتغر شتم شتن شثا شثث شثل شثن شجا شجب شجج شجح شجذ شجر شجع شجعم شجم شجن شحا شحب شحث شحج شحح شحد شحذ شحر شحز شحس شحشر شحص شحط شحف شحك شحم شحن شخا شخب شخت شخخ شخدب شخدر شخذ شخر شخرب شخز شخس شخص شخف شخل شخلب شخم شخن شدا شدح شدخ شدد شدف شدق شدقم شدن شده شذا شذب شذح شذذ شذر شذق شذم شرب شربث شربق شرت شرث شرج شرجب شرجع شرح شرحبيل شرحف شرحل شرحن شرخ شرد شردح شردخ شردم شرذل شرذم شرر شرز شرس شرسف شرشق شرص شرض شرط شرع شرعب شرعف شرغ شرف شرفغ شرق شرقرق شرك شرم شرمح شرن شرنص شرنض شرنف شرنفح شرنق شره شري شزب شزر شزز شزن شسأ شسا شسب شسس شسع شسف ششا ششقل شصا شصب شصر شصص شصل شصلب شصن شطأ شطب شطح شطر شطرنج شطس شطط شطف شطن شطي شظر شظظ شظف شظم شظي شعا شعب شعبد شعث شعذ شعر شعصب شعع شعف شعفر شعل شعلع شعم شعن شعنب شغا شغب شغبر شغبز شغر شغز شغزب شغزن شغش شغغ شغف شغفر شغل شغم شغن شغنب شفتر شفتن شفح شفر شفرج شفز شفشلق شفصل شفطل شفع شفف شفق شفقل شفلح شفلق شفن شفه شفي شقأ شقا شقب شقح شقحطب شقد شقدع شقذ شقر شقرق شقص شقط شقظ شقع شقف شقق شقم شقن شقه شكأ شكا شكب شكد شكر شكز شكس شكص شكع شكك شكل شكم شكن شكه شلا شلجم شلح شلخ شلخب شلخف شلز شلط شلع شلغ شلغف شلل شلم شلمق شما شمت شمج شمحط شمخ شمختر شمخر شمذ شمذر شمرج شمرخ شمردل شمرذ شمرض شمرق شمز شمس شمشل شمشلق شمص شمصر شمط شمطل شمظ شمع شمعد شمعط شمعل شمق شمل شملق شمم شمهد شنأ شنا شنب شنبر شنبص شنبل شنتر شنتق شنث شنج شنح شنحط شنحف شنخ شنخب شنخف شندخ شندف شندق شنذ شنذر شنر شنز شنزب شنزر شنس شنص شنط شنظ شنظب شنظر شنظي شنع شنعب شنعف شنغب شنغر شنغف شنف شنفر شنفلق شنق شنقف شنم شنن شنهبر شها شهب شهبر شهد شهدانج شهدر شهذر شهر شهرب شهرز شهرق شهسفرم شهق شهل شهم شهمل شهن شهنز شهه شوا شوب شود شوذ شور شوز شوس شوش شوشب شوص شوط شوظ شوع شوف شوق شوك شول شوم شون شوه شيأ شيا شيب شيت شيح شيخ شيد شيز شيص شيط شيظ شيع شيق شيم
ص
ص صأب صأبل صأر صأصأ صأصل صأك صأم صأي صبأ صبا صبب صبث صبح صبخ صبر صبع صبغ صبن صتأ صتا صتت صتع صتم صتن صجج صحا صحب صحح صحر صحف صحل صحم صحن صخا صخب صخخ صخد صخدن صخر صخف صخن صدأ صدح صدد صدر صدصد صدع صدغ صدف صدق صدل صدم صدن صدي صذم صرب صرج صرح صرخ صرخد صرد صردح صرر صرط صرطح صرع صرف صرفح صرق صرقح صرقع صرم صري صطب صطبل صطخم صطر صطع صطف صطفل صطك صطكم صطم صعا صعب صعبر صعت صعتر صعد صعر صعرب صعط صعع صعف صعفر صعفص صعفق صعق صعقل صعل صعلك صعمر صعن صعنب صغا صغب صغبل صغد صغر صغصغ صغل صفا صفت صفح صفد صفر صفرد صفرق صفصل صفع صفغ صفف صفق صفل صفن صقب صقح صقر صقع صقعب صقعر صقعل صقغ صقف صقل صقلب صقم صكا صكك صكم صلا صلب صلت صلج صلح صلخ صلخد صلخدم صلخم صلد صلدح صلدم صلطح صلع صلغ صلغد صلف صلفع صلق صلقح صلقع صلقم صلل صلم صلمع صلنبح صلهب صلهج صلهم صمأ صما صمت صمج صمح صمخ صمخد صمد صمدح صمر صمرد صمع صمعت صمعد صمعر صمغ صمغد صمق صمقر صمك صمل صملج صملخ صملق صملك صملكع صمم صنا صنب صنبح صنبر صنبع صنبل صنت صنتع صنتل صنج صنخ صنخب صنخر صند صندق صندل صنر صنطل صنع صنعبر صنف صنق صنم صنن صها صهب صهبج صهتم صهج صهد صهر صهر صهرج صهصلق صهصه صهك صهل صهم صوب صوت صوج صوح صود صوص صوع صوغ صوف صوق صوك صول صوم صون صوي صيأ صيا صيب صيح صيخ صيد صير صيص صيع صيغ صيف صيق صيك صيم صين
ط
ط طآ طأر طأطأ طبب طبج طبح طبخ طبر طبرزذ طبرزل طبرزن طبز طبس طبش طبطب طبع طبق طبل طبن طبهج طبي طتأ طثأ طثا طثث طثر طثرج طجن طحا طحث طحح طحر طحرب طحرم طحز طحس طحف طحل طحلب طحلم طحم طحمر طحن طخا طخخ طخر طخرب طخس طخش طخف طخم طخمر طخمل طدي طرأ طرا طرب طربل طرث طرثم طرجهل طرح طرحم طرخ طرخف طرخم طرخن طرد طرر طرز طرس طرسع طرسم طرش طرشح طرشم طرطب طرطس طرغش طرغل طرغم طرف طرفس طرفش طرفل طرق طرم طرمث طرمح طرمذ طرمس طرمش طرمق طرن طرهف طرهم طزج طزر طزع طسأ طسب طست طسج طسس طسع طسق طسل طسم طسن طسي طشأ طشا طشش طعا طعب طعثن طعج طعر طعز طعزب طعس طعسب طعسف طعشب طعع طعل طعم طعن طغر طغم طغمس طغمش طغي طفأ طفأل طفا طفح طفر طفرس طفس طفش طفف طفق طفل طفن طفنش طفنشأ طفنشل طقق طلب طلث طلح طلحف طلحم طلحن طلخ طلخف طلخم طلخن طلس طلسم طلع طلغ طلف طلفأ طلفح طلق طلل طلم طلمس طلنس طله طلي طما طمث طمح طمحر طمخ طمخر طمر طمرس طمرق طمس طمش طمع طمل طملس طمم طمن طمه طنأ طنا طنب طنبر طنبز طنثر طنج طنح طنخ طنز طنس طنف طنفس طنفش طنم طنن طها طهث طهج طهر طهس طهش طهطه طهف طهفل طهق طهل طهلب طهلس طهم طهمل طهن طوأ طوب طوح طود طور طوس طوش طوط طوع طوغ طوف طوق طول طوم طون طوي طيا طيب طيح طيخ طير طيس طيش طيط طيع طيف طيم طين
ع
ع عاعا عبأ عبا عبب عبت عبث عبثر عبثم عبج عبجر عبد عبر عبرب عبرد عبس عبسر عبش عبشق عبط عبق عبقر عبقس عبقص عبقل عبك عبل عبم عبن عبنق عبنك عبهر عبهل عتا عتب عتبد عتت عتد عتر عترس عترف عتش عتف عتق عتك عتل عتلب عتم عتن عته عثا عثب عثث عثج عثجل عثر عثرب عثق عثك عثكل عثل عثلب عثلط عثلم عثم عثنج عجا عجب عجج عجد عجر عجرد عجرف عجرم عجز عجس عجف عجل عجلد عجلز عجلط عجم عجمض عجن عجنس عجه عجهر عجهم عجهن عدأ عدا عدب عدبس عدث عدد عدر عدرج عدس عدشن عدف عدق عدك عدل عدم عدمس عدمل عدن عده عدهل عذا عذب عذج عذر عذط عذف عذفر عذق عذقل عذل عذلج عذلق عذم عذمهر عذن عرا عرب عربج عربد عربس عربض عربن عرت عرتب عرتم عرتن عرث عرج عرجد عرجل عرجم عرجن عرد عردس عردل عردم عرر عرز عرزب عرزل عرزم عرس عرش عرص عرصف عرصم عرض عرضن عرط عرطب عرطز عرطس عرطل عرف عرفج عرفز عرفس عرفص عرفط عرق عرقب عرقد عرقص عرقط عرقل عرك عركس عركل عركم عرم عرمس عرمض عرن عرنس عره عرهل عرهم عرهن عزا عزب عزج عزد عزر عزز عزط عزف عزق عزل عزلب عزم عزن عزه عزهل عزهم عسا عسب عسبر عسبق عسج عسجد عسجر عسجم عسد عسر عسس عسط عسطس عسطل عسطم عسف عسق عسقب عسقد عسقر عسقف عسقل عسك عسكر عسل عسلج عسلق عسم عسمط عسن عسنج عشا عشب عشد عشر عشرب عشرق عشز عشزب عشزر عشزن عشش عشط عشف عشق عشل عشم عشن عشنج عشنط عشنق عصا عصب عصج عصد عصر عصص عصف عصفر عصل عصلد عصم عصمر عصن عصنصر عضا عضب عضبل عضد عضر عضرس عضرط عضرفط عضز عضض عضط عضل عضم عضمر عضمز عضنج عضنك عضه عضهل عطا عطب عطبل عطد عطر عطرد عطس عطش عطط عطف عطل عطلس عطم عطمز عطمس عطن عطود عظب عظر عظط عظظ عظل عظلم عظم عظن عظي عفا عفت عفث عفج عفجل عفد عفر عفرجع عفرس عفز عفزر عفس عفش عفشج عفشل عفضج عفط عفطل عفف عفق عفقس عفك عفكل عفل عفلط عفلق عفن عفنج عفنجش عفنط عفنقص عفه عفهم عفهن عقا عقب عقبس عقبل عقد عقذ عقر عقرب عقرس عقرطل عقز عقس عقش عقص عقط عقف عقفر عقفز عقفس عقق عقل عقم عقن عقنب عكا عكب عكبر عكبس عكبش عكبل عكث عكد عكدب عكر عكرد عكرش عكرم عكز عكس عكسم عكش عكشب عكص عكظ عكف عكك عكل عكلد عكلط عكم عكمز عكمس عكمش عكمص عكن عكنكع علا علب علبط علث علج علجم علجن علد علذم علز علس علسط علش علص علض علط علطبس علطس علطمس علف علفت علفص علفق علق علقط علقم علكد علكز علكس علكم علل علم علمص علن علنب علند علندس علنكد عله علهب علهج علهد علهز علهص علهض علهف علهم عمبر عمت عمثل عمج عمد عمر عمرد عمرس عمرط عمس عمش عمشق عمص عمضج عمط عمق عمل عملج عملس عملط عملق عمم عمن عمه عمهج عمي عنا عنب عنبث عنبج عنبس عنبط عنبق عنبل عنَّةُ عنت عنتر عنتل عنته عنث عنثل عنج عنجد عنجر عنجرد عنجش عنجف عنجل عند عندب عندد عندق عندل عندلب عندم عنذ عنز عنزق عنس عنسل عنش عنشج عنشط عنشق عنص عنصر عنصل عنط عنظ عنظب عنظل عنف عنفس عنفش عنفص عنفط عنفق عنفك عنق عنقد عنقر عنقز عنقس عنقش عنقص عنك عنكب عنكث عنكد عنكش عنكل عنم عنن عنه عها عهب عهت عهج عهد عهر عهعخ عهق عهك عهل عهم عهن عهه عوث عوج عود عوذ عور عوز عوس عوص عوض عوط عوع عوف عوق عوك عول عوم عون عوه عوهج عوي عيا عيب عيث عيثم عيج عيدش عيذ عير عيس عيش عيص عيع عيف عيق عيك عيل عيم عيه
غ
غ غبأ غبا غبب غبث غبج غبر غبرق غبس غبش غبص غبض غبط غبق غبن غتت غترف غتل غتم غثا غثث غثر غثلب غثم غثمر غدا غدب غدد غدر غدف غدفل غدق غدن غذا غذج غذذ غذر غذرف غذرم غذف غذم غذمر غرا غرب غربل غرث غرد غردق غرر غرز غرزحل غرس غرش غرض غرضف غرطم غرف غرق غرقأ غرقد غرقل غرقم غرل غرم غرمل غرن غرند غرنف غرنق غره غزا غزد غزر غزز غزل غسا غسبل غسر غسس غسف غسق غسك غسل غسلب غسلج غسم غسن غشا غشب غشرب غشرم غشش غشم غشمر غشن غصب غصص غصن غضا غضب غضر غضرس غضرف غضرم غضض غضف غضفر غضل غضن غطر غطرب غطرس غطرش غطرف غطس غطش غطط غطف غطل غطم غطمش غطمط غطي غفا غفر غفص غفف غفق غفل غفلق غفن غقق غلا غلب غلت غلث غلج غلد غلس غلص غلصم غلط غلظ غلف غلفق غلق غلل غلم غلمج غلن غما غمت غمج غمجر غمد غمدر غمذر غمر غمرط غمز غمس غمش غمص غمض غمط غمق غمل غملج غملس غملط غمم غمن غمهج غنا غنب غنبش غنبل غنتج غنتل غنث غنثر غنج غنجل غندب غندر غنذ غنذي غنص غنض غنضف غنطف غنظ غنف غنم غنن غهب غهق غهم غوث غوج غور غوز غوس غوص غوط غوغ غوق غول غون غوي غيا غيب غيث غيد غيذ غير غيس غيض غيظ غيف غيق غيل غيم غين
ف
ف فأت فأد فأر فأس فأفأ فأق فأل فأم فأي فا فتأ فتا فتت فتخ فتر فترص فتش فتغ فتق فتك فتكر فتل فتن فثأ فثث فثج فثد فثر فثل فجأ فجا فجج فجر فجرم فجز فجس فجش فجع فجل فجم فجن فحا فحث فحج فحح فحد فحز فحس فحش فحص فحض فحطل فحق فحل فحم فحن فخت فخج فخخ فخدج فخذ فخر فخز فخل فخم فدج فدح فدخ فدد فدر فدس فدش فدع فدغ فدغم فدفد فدك فدكس فدم فدن فدي فذح فذذ فرأ فرا فرب فربج فرت فرتج فرتك فرتن فرث فرج فرجل فرجم فرجن فرح فرخ فرد فردس فرذع فرر فرز فرزج فرزدق فرزل فرزم فرزن فرس فرسح فرسخ فرسك فرسن فرش فرشح فرشط فرص فرصد فرصم فرصن فرض فرضخ فرضم فرط فرطح فرطس فرطش فرطم فرع فرعل فرعن فرغ فرفخ فرفص فرق فرقب فرقح فرقد فرقس فرقع فرقم فرك فركح فرم فرن فرنب فرند فرنس فرنق فره فرهد فزد فزر فزرق فزز فزع فزل فسأ فسا فستق فسج فسح فسحم فسخ فسد فسر فسس فسط فسق فسكل فسل فشأ فشا فشج فشح فشخ فشش فشط فشغ فشق فشل فشن فصأ فصح فصخ فصد فصص فصع فصعل فصل فصم فصي فضأ فضا فضج فضح فضخ فضض فضع فضغ فضل فطأ فطا فطح فطحل فطر فطرش فطز فطس فطط فطفط فطم فطن فطه فظا فظظ فظع فعا فعر فعس فعص فعفع فعل فغا فغر فغم فقأ فقا فقح فقحل فقخ فقد فقدد فقر فقس فقص فقع فقعس فقق فقل فقم فقه فكر فكع فكك فكل فكن فكه فلا فلت فلج فلح فلحس فلخ فلدع فلذ فلذخ فلر فلز فلس فلسط فلسطن فلسف فلص فلط فلطح فلطس فلع فلغ فلق فلقح فلقس فلقم فلك فلكن فلل فلم فلن فلهد فلهم فمم فنأ فنتق فنج فنجل فنجلس فنح فنخ فنخر فند فندر فندس فندش فندق فنذ فنزج فنزر فنس فنش فنشخ فنطح فنطس فنطلس فنع فنفن فنق فنقخ فنقر فنقع فنك فنل فنن فني فها فهج فهد فهر فهرس فهض فهق فهك فهكن فهل فهم فهه فوا فوت فوج فوح فوخ فود فور فوز فوص فوض فوط فوظ فوع فوغ فوف فوفل فوق فول فولف فوم فون فوه فيأ فيا فيج فيح فيد فيش فيص فيض فيظ فيف فيل فيم فين
ق
ق قأب قأم قأن قأى قال قبأ قبا قبب قبتر قبث قبثر قبج قبح قبر قبرس قبز قبس قبشر قبص قبض قبط قبطر قبع قبعث قبعثر قبعر قبن قتا قتب قتت قتد قتر قترد قتع قتل قتم قتن قثأ قثا قثث قثد قثر قثرد قثع قثعل قثل قثم قحا قحب قحث قحثر قحح قحد قحدم قحذم قحر قحرب قحز قحزم قحزن قحط قحطب قحف قحفل قحقح قحل قحلف قحم قخا قخر قخم قدأ قدا قدح قدحب قدحر قدحس قدر قدس قدع قدف قدمس قدن قذح قذحر قذحم قذذ قذر قذع قذعر قذعل قذعمل قذف قذل قذم قذمر قذي قرأ قرا قرب قربت قربز قربس قربض قربع قربق قرت قرث قرثع قرثل قرح قرد قردح قردحم قردس قردع قردم قردن قرر قرز قرزح قرزحل قرزل قرزم قرس قرسع قرسم قرش قرشب قرشع قرشم قرص قرصب قرصد قرصطن قرصع قرصف قرصم قرض قرضأ قرضب قرضف قرضم قرط قرطب قرطبس قرطس قرطط قرطع قرطعب قرطعن قرطف قرطق قرطل قرطم قرطن قرظ قرع قرعب قرعبل قرعث قرعس قرعش قرعف قرعم قرف قرفص قرفط قرفع قرق قرقب قرقس قرقف قرقل قرقم قرل قرم قرمد قرمز قرمش قرمص قرمط قرمل قرن قرنب قرنس قرنص قرنفل قره قرهب قرهد قرهم قزب قزبر قزح قزز قزع قزعج قزل قزم قزن قزي قسأ قسا قسب قسبر قسح قسحب قسد قسر قسس قسط قسطبل قسطبن قسطر قسطس قسطل قسطن قسطنس قسقب قسم قسمل قسن قسنطس قشا قشب قشبر قشد قشذ قشر قشش قشط قشع قشعر قشعم قشف قشلب قشم قشنز قصا قصب قصد قصر قصص قصع قصعل قصف قصفل قصل قصلب قصلم قصم قصمل قصنصع قضأ قضب قضض قضع قضعم قضف قضم قضي قطا قطب قطج قطر قطرب قطربس قطربل قطش قطط قطع قطعر قطف قطل قطم قطمر قطن قعا قعب قعبر قعبل قعث قعثب قعثر قعثل قعد قعر قعز قعس قعسب قعسر قعش قعص قعصر قعض قعضب قعضم قعط قعطب قعطر قعطل قعظ قعع قعف قعفز قعل قعم قعمث قعمس قعمص قعمط قعمل قعن قعنب قعنس قفأ قفا قفثل قفح قفخ قفخر قفخل قفد قفر قفزع قفزن قفس قفش قفشل قفص قفط قفطل قفع قفعد قفعل قفف قفل قفن قفند قفندر ققب ققز ققس ققق ققل ققم ققن قلا قلب قلبع قلت قلتب قلح قلحذم قلحس قلحم قلخ قلخم قلد قلدم قلذم قلر قلز قلزم قلس قلش قلص قلط قلع قلعت قلعث قلعد قلعط قلعف قلعم قلف قلفح قلفع قلق قلقم قلل قلم قلمز قلمس قلمع قلمون قلن قلنبس قلنس قله قلهب قلهبس قلهت قلهذم قلهزم قلهم قلهمس قمأ قمثل قمجر قمح قمحد قمخ قمد قمدر قمر قمرز قمز قمس قمش قمص قمط قمطر قمع قمعث قمعد قمعط قمعل قمل قملس قمم قمن قمه قمهد قمي قنأ قنا قنب قنبر قنبس قنبص قنبض قنبع قنبل قنت قنثر قنثل قنج قنجر قنجل قنح قنحل قنخر قند قندد قندس قندع قندعل قندفر قندفل قندق قندل قنذعل قنرس قنز قنزع قنزه قنس قنسر قنسط قنشر قنص قنصر قنصعر قنصف قنصل قنط قنطر قنطرس قنطعث قنع قنعت قنعث قنعس قنغر قنف قنفج قنفخ قنفد قنفذ قنفر قنفرش قنفش قنفع قنفل قنقل قنم قنن قنور قها قهب قهبس قهبل قهبلس قهد قهر قهرم قهز قهزب قهس قهع قهقب قهقر قهقم قهقه قهل قهم قهمد قهمز قوا قوب قوت قوح قوخ قود قور قوز قوس قوش قوض قوط قوظ قوع قوف قوق قول قوم قون قوه قيأ قيح قيد قير قيص قيض قيظ قيق قين قيه
ك
ك كأب كأج كأد كأس كأص كأف كأكأ كأل كأن كأي كبا كبب كبت كبث كبثل كبح كبد كبر كبرت كبرتل كبس كبش كبص كبع كبل كبن كبه كتأ كتا كتب كتت كتح كتد كتر كتش كتع كتف كتل كتم كتن كته كثأ كثا كثب كثث كثج كثح كثحم كثر كثع كثعب كثعم كثف كثل كثن كجج كحا كحب كحث كحثل كحثم كحح كحص كحط كحف كحكب كحكح كحل كحلب كحم كخخ كخر كخم كدأ كدا كدب كدج كدح كدد كدر كدس كدش كدع كدف كدل كدم كدن كده كذا كذاك كذب كذج كذح كذذ كذن كذنق كرا كرب كربج كربح كربر كربز كربس كربش كربع كربق كربل كرت كرتب كرتح كرتع كرتم كرث كرثأ كرج كرح كرخ كرد كردح كردس كردم كردن كرر كرز كرزم كرزن كرس كرسع كرسف كرش كرشب كرشف كرشم كرص كرض كرع كرف كرفأ كرفس كرك كركدن كركر كركس كركم كرم كرمح كرن كرنب كرنث كرنف كره كرهف كزا كزب كزبر كزد كزز كزم كسأ كسا كسب كسبج كسبر كست كسج كسح كسد كسر كسس كسط كسطل كسطن كسع كسعم كسف كسق كسل كسم كشأ كشب كشث كشح كشخ كشخن كشد كشر كشش كشط كشع كشف كشك كشل كشم كشمخ كشمر كشمش كشملخ كشن كشي كصر كصص كصم كصي كظا كظب كظر كظظ كظم كعا كعب كعبر كعبس كعت كعتر كعثب كعثل كعثم كعدب كعر كعس كعسب كعسم كعص كعطل كعظ كعظل كعع كعف كعك كعل كعم كعمز كعن كعنب كعنكع كعور كغد كغذ كفأ كفت كفح كفخ كفر كفس كفف كفل كفن كفه كفهر كفي كلأ كلا كلب كلبث كلت كلتب كلتح كلثم كلج كلح كلحب كلحم كلد كلدح كلدم كلذ كلذم كلز كلس كلسم كلشم كلصم كلط كلع كلف كلل كلم كلمح كلمس كلهد كمأ كمت كمتر كمتل كمثر كمثل كمج كمح كمخ كمد كمر كمس كمش كمع كمعر كمل كمم كمن كمه كمهد كمهل كمي كنب كنبت كنبث كنبذ كنبر كنبش كنبل كنتح كنتع كنث كنثب كنثح كنثر كنثل كنخب كند كندث كندر كندس كندش كندل كنر كنز كنس كنسح كنش كنص كنظ كنع كنعت كنعث كنعد كنعر كنعظ كنعل كنف كنفث كنفج كنفرش كنفش كنفل كنم كنن كنه كنهدل كنهر كنهل كني كها كهب كهبل كهد كهدب كهدل كهر كهف كهكب كهكه كهل كهم كهمس كهمل كهن كوأ كوب كوت كوث كوح كوخ كود كوذ كور كوز كوس كوش كوع كوف كوك كوكب كول كوم كون كوه كوي كيأ كيا كيت كيج كيح كيد كير كيس كيش كيص كيع كيف كيك كيل كين كيه
ل
ل لأس لأط لأف لأك لألأ لأم لأي لا لات لبأ لبب لبت لبج لبح لبخ لبد لبز لبس لبص لبط لبق لبك لبم لبن لبي لتأ لتا لتت لتخ لتد لتز لتغ لتم لثأ لثث لثد لثط لثغ لثق لثل لثم لثن لثه لثي لجأ لجا لجب لجج لجح لجذ لجز لجف لجم لجن لحا لحت لحج لحجم لحح لحد لحز لحس لحسم لحص لحط لحظ لحف لحق لحك لحم لحن لخا لخب لخت لخج لخجم لخخ لخص لخط لخع لخف لخق لخم لخن لدح لدد لدس لدغ لدك لدم لدن لدي لذا لذب لذج لذذ لذع لذم لذن لزأ لزب لزج لزح لزز لزق لزك لزم لزن لسا لسب لسد لسس لسع لسق لسم لسن لشا لشش لشَّفْرُ لصا لصب لصت لصص لصغ لصف لصق لضا لضض لضم لطأ لطا لطث لطح لطخ لطس لطط لطع لطف لطم لطن لطه لظظ لظي لعا لعب لعثم لعج لعذم لعز لعس لعص لعض لعظ لعظم لعع لعف لعق لعل لعم لعمظ لعمق لعن لغا لغب لغث لغثن لغد لغذم لغز لغس لغط لغظ لغف لغلغ لغم لغن لفأ لفا لفت لفج لفح لفخ لفظ لفع لفف لفق لفك لفم لقا لقب لقث لقح لقد لقز لقس لقص لقط لقع لقف لقق لقم لقن لكأ لكب لكت لكث لكح لكد لكس لكع لكك لكم لكن لكي لمأ لما لمج لمح لمخ لمد لمذ لمس لمش لمص لمط لمظ لمع لمعظ لمغ لمق لمك لمل لمم لن لنا لنج لها لهب لهبر لهث لهج لهجم لهد لهذب لهذم لهزم لهس لهسم لهط لهع لهف لهق لهلأ لهله لهمج لهن لوأ لوب لوت لوث لوج لوح لوخ لود لوز لوس لوص لوط لوع لوغ لوف لوق لوك لولب لوم لون لوه لوي ليأ ليا ليب ليت ليح ليس ليص ليط ليغ ليف ليق ليل لين
م
م مأج مأد مأس مأش مأص مأق مأل مأمأ مأن مأي مِئْشير ما مار مبد متأ متا متت متث متج متح متخ متد متذ متر متز متس متش متع متك متل متن مته متى مثث مثج مثد مثط مثع مثل مثن مجج مجح مجد مجر مجس مجشن مجع مجل مجلق مجن مجنق محا محت محث محج محح محر محز محس محش محص محض محط محق محك محل محن مخا مخج مخخ مخر مخرق مخش مخض مخط مخق مخل مخن مدج مدح مدخ مدد مدر مدس مدش مدع مدق مدقس مدل مدن مده مدى مذح مذحج مذخ مذد مذذ مذر مذع مذق مذقر مذل مذن مذي مرأ مرا مرب مرت مرتك مرث مرج مرجس مرجل مرجن مرح مرخ مرخد مرد مردقش مرذ مرر مرزبان مرزجش مرس مرش مرص مرض مرط مرطل مرع مرغ مرفن مرق مرن مرنب مره مرهم مزا مزج مزح مزد مزر مزز مزع مزغ مزق مزن مزه مسأ مسا مستفشر مستق مسح مسخ مسد مسر مسس مسط مسع مسك مسكن مسل مسن مشج مشر مشش مشط مشظ مشع مشغ مشق مشل مشن مشي مصا مصت مصح مصخ مصد مصر مصص مصطر مصطك مصع مصل مضح مضخ مضد مضر مضز مضض مضع مضغ مضي مطأ مطا مطح مطخ مطر مطرن مطز مطس مطط مطع مطق مطل مطن مطه مظظ مظع معت معج معد معر معز معس معش معص معض معط معع معق معك معل معن مغا مغث مغج مغد مغدن مغر مغس مغص مغط مغل مغمغ مغن مفج مقا مقت مقد مقر مقس مقط مقع مقعط مقق مقل مقه مكأ مكا مكت مكث مكد مكر مكس مكك مكل مكن ملأ ملا ملبس ملت ملث ملج ملح ملخ ملد ملذ ملز ملس ملش ملص ملط ملظ ملع ملق ملك ملل مله ملهم ممس منأ منج منجنون منح مندد مندل منذ منس منع منن مني مها مهج مهد مهر مهش مهصل مهع مهق مهك مهل مهم مهن مهه مهيم موأ موا موبذ موت موث موج موخ موذ مور موز موس موش موص موع موغ موق مول موم مومي مون موه ميا ميب ميت ميث ميج ميح ميد ميذ مير ميز ميس ميسن ميش ميط ميع ميكائيل ميكايين مين ميه