Searchable Online Version Al-Ṣāḥib bin ʿAbbād, Al-Muḥīṭ fī l-Lugha المحيط في اللغة للصاحب بن عباد

Al-Ṣāḥib bin ʿAbbād (d. c. 995 CE / 385 AH) was a Persian Shiite scholar, poet and grand vizier of the Buyid Dyansty, known as one of the greatest scholars of his age. His Muḥīṭ (not to be confused with Firuzabadi's Qāmūs al-Muḥīṭ) is meant as a complete dictionary of Standard Arabic, comprising 1300 pages. The entries are arranged in the manner of al-Khalīl's Kitāb al-ʿAin.
Contents محتويات الكتاب
ا
أبت أبث أبد أبر أبز أبس أبش أبص أبض أبط أبْعَنْقى  أبق أبل أبن أبو العَدَرَّجِ أبُو بَرَاقِشَ أتب أتر أتل أتم أتن أثب أثر أثف أثل أثم أثن أجر أجه أحد أحن أِخذ أدب أدر أدل أدم أذْرِيْطُوْسُ أذن أرب أرث أرز أرس أرض أرط أرف أرق أرك أرم أرْمَعَنَّ أرن أزب أزج أزح أزر أزف أزل أزم أسب أسد أسر أسف أسل أسن أشب أشر أشل أشن أصف أصل أصن أضم أطد أطر أطل أطم أفت أفخ أفد أفر أفز أفق أفل أفن أقن أكل أكم ألب ألت ألد ألز ألس ألف ألق ألك ألم أمت أمد أمر أمس أمص أمض أمل أمن أنب أنت أنث أنح أنس أنضر أنف أنق أنم أنه إنْقَحْرٌ إنْقَحْلٌ ابْثَعَرَّتِ ابج ابْرَنْتَيْتُ ابْرَنْذَعْتُ ابْرَنْشَقَّتِ ابك ابْلَنْدَكَ ابْلَنْدى ابنم ابه اتْلَعَبَّ اثْرَنْبَجَ اثعَنْجَحَ اجد اجرهد اجط اجْلَخَمَّ اجْلَعَبَّتِ  اجْلَنْخَى اجْلَنْظَأْتُ اجن احْرَنْفَشَ اخت اخر اخْرَمَّصَ اخْرَنْفَقَ اخن ادْرَعَفَّتِ ادْرَغَشِّ  ادْرَمَّجَ ادْرَنْبى ادْلَعَبَّ ادْلَنْظَى ادْلَنْفَقَ ادلهم ادلهن اذْرَعَفَّتِ اذْلَعَبَّ اذْمَقرَّ ارْتَسَفَّ ارْثَعَنَّ ارج ارْجَحَنَّ ارخ ارْمَعَلَّ ارْمَغَلَّ  ازق ازْلَحَفَّ ازْلَغب  ازْمَعَلَّ اسْبَغلَّ  است اسْحَنْجى اسك اسْلَنْطَحَ اسلهم اسْمَعَدَّ اسْمَعَطَّ اسْمَغَطَّ  اسْمَقرَّ اشج اشْرَحَفَّ اشرهف اشم اشْمَعَطَّتِ اصر اصْعَنْفَرَتِ اصلهبت اصْمَخَذَ اصْمَقَرَّ اضْرَغطَّ  اضرهز اضْطِرَادُ اضْمَحَلَّ اطْرَخَم اطْرَغَشَّ  اطْلَنْسى اطْمَخَر اعْرَنْفَزَ اغْرَنْشَمَ افْرَنْجَمَ افْرَنْسَخَ افك اقْذَحَرَّ اقر اقْرَعَبَّ  اقْرَمَّطَ اقْرَنْبَعَ اقْرَنْبى اقْرَنْدَحَ اقْرَنْشَعَ اقْرُنْفِعَ اقط اقْطَعَرَّ  اقْعَطَنَّ  اقْعَنْسَسَ  اقْعَنْفَزَ اقْلَعَدَّ  اقْلَعَطَّ  اقْلِيْدَسُ اقْمَطَرَّ اقْمَطَرَّتْ اقْمَطَرَّتِ اقْمَعَطَّ  اكر اكْلَنْدى الأخُ الأَرَنْدَجُ الأطْرَغَلَّةُ  الأطرِغْمَامُ  الأوَاغي الإِرْدَخْلُ الإِسْتَبْرَقُ الإسْفِنْطُ الإِصْطَكْمَةُ الإصْفِنْدُ الإصْفِنْطُ الإِنْقَلِيسُ الابْثِجْرَارُ الابْذِعْرارُ الابْذِقْرَارُ الابْرِنْشَاق الابْلِنْقَاعُ الاتفهلال الاتمهلال الاجْرِنْبَاءُ الادْعِنْكَارُ الادْلِغْفافُ  الاعْلِنْبَاءُ الاغْلِنْتَاءُ  الاقفِعْلاَلُ  الاقمهداد الاكرهفاف الاكفهرار الامزهلال البِجَارِمُ البُحْتُرُ البَحْثَلَةُ البُحْدُرِيُّ البَحْدَلَةُ البَحْزَجُ البَحْشَلَةُ البُحْصُلُ البَحْظَلَةُ البُحْنُقُ البَخَادِل البَخْدَجَةُ البُخْدُق البُخْنُقُ البَذْقَطَةُ البَرَازِيْقُ البَرَاغِيْلُ  البَرَانِيْقُ البِرْبِيْطِيَاءُ البَرْتَكَةُ البِرْجاسُ البُرْجُدُ البُرْجُمَةُ البَرَخْدَاةُ البَرْدَجُ البَرْذَعَةُ البُرْزَجُ البَرْزَخ البَرْزَغُ  البِرْزِيْنُ البِرْشَاعُ البِرْشَامُ البَرْشَقَةُ البُرْصُوْمُ البَرْطَمَةُ البِرْطِيْلُ البُرْعُلُ البُرْعُمُ البِرْعِيْسُ البَرْغَثَةُ  البُرْغُزُ  البَرْقَحَةُ البُرْقُشُ البَرْقَشَةُ البَرْقَطَةُ البِرقِعُ البُرْكُعُ البِرِنْد البَرْنَسَاءُ البَرَنْشَاءِ البَرْنَكَانُ البرهمن البُسْتَانُ البُسْتُقَانُ البُطَارِقُ البَطْرَكُ البِطْرِيْقُ البَعْثَرَةُ البُعْثُطُ البَعْزَقَةُ  البُعْقُوْطَةُ  البَغْثَرَةُ  البَلاَثِقُ البَلْتَعَةُ البَلْتَمُ البَلْذَمُ البَلْسَكَاءُ البُلْسُنُ البَلْعَسُ البَلْعَصُ البَلْعَقُ  البُلْعُوْمُ البَلْغَمُ البُلْقُوْطُ البَلًنْتَعُ البَلَنْدَحُ البلَنْسَمُ البَلَنْصَاةُ البَلَنْطى البلهقة البَنَادِكُ البَنْدَاذَجَانُ البُنْدُقَةُ البَنْدَقَةُ البِنْصِرُ البَنْظَرُ البهازير البهترة البهثكة البهدري البهدلة البهرم البهصل البهصم البهلق التّاءواللّام التَّبَاذِيْرُ التَّبَخْتُرُ التَبَطْرُقُ التَّبَظْرُمُ التَّبَعْرُص التَّبَغْزُلُ  التَّبَلْتُعُ التَّبَلْصُقُ التبلهص التبهلس التَّحَذْلُقُ التدهكر التُّرْمُسُ التُّرْنُوْكُ التَّزَحْلُفُ التسَاخِيْنُ التصَنْدلُ التطهلس التَّعْنَكَشُ التَغَتْرُفُ  التَّكَرْبُشُ التَّلَعْثُمُ التمهجر التَنْبَالَةُ التهطرس الثِّخْرِطُ الثُرْتُمُ الثرْطَلَةُ الثُّرَعْطِيْطَةُ الثُّرْغلُ  الثَّعْجَرَةُ الثَّعْلَبُ الثفَارِيْقُ الثفْرُوْقُ الثنْتَلُ الجبهل الجُحَاشِرُ الجَحْدَرُ الجُحْرُبان الجِحْرِطُ الجَحْرَمَةُ الجُحْشُمُ الجَحْظَمُ الجَحْفَلَتَانِ الجَحْمَرِشُ الجَحْمَشُ الجَحْنَبُ الجِحِنْبَارُ الجَحَنْفَلُ الجَخْدِرُ الجَخْدَفُ الجِخْرِطُ الجَذْعَمَةُ الجُذْمُوْرُ الجُرَافِزُ الجُرَافِسُ الجُرَافِضُ الجُرَامِضُ الجراهمة الجَرْبَذَةُ الجُرْبُزُ الجُرْثُوْمُ الجَرْدَبِيْلُ الجِرْدَحْلُ الجَرْدَقُ الجَرْدَمُ الجَرَدِيْنُ الجَرْذَمَةُ الجَرْزَمُ الجُرْسُمُ الجُرْشُعُ الجُرَعْكِيْكُ  الجُرْعُوْبُ الجَرْفَسَةُ الجُرْمُوْزُ الجُرْمُوْقُ الجَرَنْبَذُ الجَرَنْفَسُ الجَسْرَبُ الجُسْمُوْرُ الجَعَانِسُ الجَعْبَريَّةُ الجُعْبُسُ الجِعْثِنُ الجُعْثُوْمُ الجَعْدَلُ الجَعْذَرِيُّ الجُعْشُمُ الجَعْظَرِيُّ الجَعْفَرُ الجَعْفَلِيْقُ الجَعْمَرَةُ الجُعْمُظُ الجُعْمُوْسُ الجَفْلَقَةُ الجَلاَمِقُ الجَلْبَزُ الجِلْحَبُّ الجِلْحِظُ الجِلْخِطَاءُ الجَلْدَبُ الجِلْسَامُ الجَلْسَدُ الجَلْعَدُ الجُلَعْطِيْطُ الجِلْفَاطُ الجَلْفَدَةُ الجَلْفَقُ الجِلْمَاقُ الجُلْمُوْدُ الجِلِنْبَانَةُ الجَلَنْدَحُ الجَلَنْدَدُ الجِلِنْفاطُ الجَلَنْفَعُ الجلهزة الجلهمة الجلهوب الجَلَوْبَقُ الجَلَوْبَق الجُمْثُوْرَةُ الجَمْحَظَةُ الجُمَّحْلُ الجَمْرَزَةُ الجَمْعَدُ الجمهور الجُنْبَثْقَةُ الجُنْبُحُ الجُنْبُخَة الجَنْبَرُ الجُنْبُقَةُ الجُنْبُلُ الجَنْتَلُ الجَنْثَرُ الجُنْدُبُ الجَنَدْعَلُ الجَنْدَلُ الجِنْعَاظَةُ الجَنَعْدَلُ الجَنْفَلُ الجُنْفُوْرُ الجهرمية الجَيْثَلُوْطُ الجيض الحَبْتَقَةُ الحَبْتَكُ الحُبْرُجُ الحَبَرْقَسُ الحَبَرْقَصَةُ الحَبَرْكَلُ الحَبَرْكى الحُبْشُوْقَةُ الحَبَلْبَسُ الحَبَلَّقَةُ الحَبَوْكَلُ الحُتْرُوْشُ الحَثْرَبَةُ الحِثْرِدُ الحَثْرَفَةُ الحِثْرِمَةُ الحُثْفُلُ الحِثْلِبُ الحُجْرُوْفُ الحُدْبُقُ الحَدْقَلَةُ الحُدَلِقَةُ الحَذْرَمَةُ الحَرَاسِيْنُ الحَرَافِذُ الحِرْبَاجُ الحُرْبُثُ الحِرْبِشُ الحَرْتَكُ الحُرْجُلُ الحَرْدَمَةُ الحِرْذَوْنُ الحِرْصِيَاَنَ الحَرْقَدَةُ الحَرْقَصَةُ الحَرْقَفَةُ الحَرْكَتَةُ الحَرْكَلَةُ الحِرْمَاسُ الحَرَنْفَشُ الحَزْفَرَةُ الحِزْقِلُ الحَزْمَرَةُ الحِزْمِلُ الحَزَنْبَلُ الحُزُنْقُفَةُ الحَزَوْكَلُ الحَزَوْلَقُ الحِسَفْلُ الحَشْرَجَةُ الحَصْرَبَةُ الحِصْرِمُ الحِصْلِبُ الحِضْجِمُ الحَضْرَبَةُ الحَضْرَمَةُ الحَظْلَبَةُ الحَفَتْيَرُ الحِفْضَاجُ الحَفَلَّجُ الحَفَلْكي الحَفَنَّجُ الحَفَنْسَأُ الحَفَنْكى الحَقَلَّدُ الحَلْبَسُ الحَلْتَبُ الحِلْسَمُّ الحِلَفْسُ الحَلْقَمَةُ الحَلْكَمُ الحِمْرِدَةُ الحِمْلاجُ الحِمْلاَقُ الحَنَابِجُ الحَنْبَلُ الحَنْتَرَةُ الحِنْتَفْرُ الحَنْتَمُ الحَنْثَرُ الحُنْجُبُ الحَنْجَرَةُ الحُنْجُلُ الحُنْجُوْدُ الحُنْجُوْفُ الحِنْدِسُ الحَنْدَقُوْقُ الحَنْدَلُ الحِنْدِمَانُ الحِنْدِيْرَةُ الحِنْزَابُ الحِنْزَقْرَةُ الحِنْصَارُ الحِنْصالَةُ الحُنْظُبُ الحَنْظَلُ الحَنْظَلَةُ الحِنْفِسُ الحِنْفِشُ الحِنْفِصُ الحَنْكَثُ الحَنْكَلَةُ الحَيْزَبُوْرُ الحَيْزَبُوْنُ الحَيْقُطانُ الخارزنجيُّ الخَبْجَرُ الخُبَعْثِنُ الخَبْعَجَة  الخَتْرَشَةُ الخَتْرَمَةُ الخِثْرَمَةُ الخَثْعَمَةُ  الخَثْلَمَةُ الخَدَرْنى الخَدْلَبَةُ الخَدَلجَةُ الخِدْلِمُ الخَدَنقُ الخُذْرُوْفُ الخِذْعِلُ الخُذْعُوْبَةُ  الخَذْلَمَةُ الخُرَاطِم الخَرَاعِيْبُ  الخَرْبَصِيْصُ الخِرْبِق الخُرْدُوْلَةُ الخُرْشُبُ الخَرْشَعَةُ  الخرْشُوْمُ الخُرْطُومُ الخرْطُوْمُ الخُرَعْبِيْلَةُ الخَرْفَجَةُ الخُرْفُعُ  الخَرْمَشَةُ الخِرنقُ الخُرْنُوْبُ الخُرْنُوْفُ الخُزْرَانِقُ  الخَزْرَبَةُ الخُزَعْبِيْلَةُ الخَزَلَجُ الخَزَنْزَرُ الخَسْتَقُ الخَشْبَلُ الخَشْرَبَةُ الخَشْرَمُ الخُشْكُنَانُ الخَشَنْفَلُ الخُضَارعُ  الخَضْرَبَةُ الخَضْرَفَةُ الخِضْرم الخِضْرِيْجُ الخِضْلافُ الخِضْنابُ الخِطْرِيْفُ الخَطْلَبَةُ الخَظْرَبَة الخُفَاجِلُ الخَفْثَلُ الخَفَرْنَجُ الخَفَنْجَلُ الخَفَنْجى الخَفَنْدَدُ الخَفَنْشَلُ الخَلابِيْسُ الخَلْبَجُ الخَلْبَصَةُ الخَلْجَمُ الخِلَفْنُ الخُماسِيُّ الخَنَاسِيْرُ الخَنْبَصَة الخُنْبُعَة  الخُنْبُقُ الخُنْبُوْج الخُنْتَبُ الخِنْثَبَةُ الخَنْثِرُ الخَنْثَعْبُةُ الخَنْثَلُ الخَنْجَرُ الخَنْجَفُ الخَنْجَلُ الخَنْدَرِيْسُ الخُنْدَعُ  الخَنْدَلَةُ الخُنْذوْلُ الخِنْزَابُ الخِنْزَاف الخَنْشَفِيرُ الخِنْصِرُ الخُنْطُبَة الخَنْطَثَةُ الخِنْظَرفث الخِنْظِيْرُ الخَنْعَسُ  الخَنْفَثَةُ الخنْفجُ الخُنْفَسَاءُ الخَوْخَةُ الخَوِية الخَيْتَرُوْعُ  الخَيْتَعُوْرُ  الدبخْسُ الدَّبْكَلَةُ الدُّحْرُضَانِ الدُّحْسُمَانيُّ الدَّحْقَبَةُ الدَّحْقَلَةُ الدُّحْقُوْمُ الدَّحْلَمَةُ الدَّحْمَسُس الدِّخْرِيْصُ الدَخْشَمُ الدرَابِنَةُ الدُرَافِصُ الدُّرَاقِنُ الدُّرَانِجُ الدراهس الدَّرْبَجَةُ الدرْبَلَةُ الدُّرْجُعُ الدَّرْجَلَةُ الدُّرَخْبِيْلُ الدُّرَخْمِلَةُ الدُّرَخْمِيْلُ الدُّرْداقِسُ الدُّرْدَاقِصُ الدرَفْسُ الدِّرْقَعَةُ  الدِّرَقْلُ الدِّرَقْلَةُ الدِّرَكْلَةُ الدَّرْمَكُ الدرْناسُ الدرْنَوْفُ الدُّرْنُوْكُ الدرهم الدَّسْكَرَةُ الدَّعاثِرُ الدِّعْبِلُ الدُّعْبُوْسُ الدَّعْرَمَةُ الدُّعْشُوْقَةُ  الدَّعْكَسَةُ  الدَّعْكَلَةُ الدِّعْكَنَّةُ الدَّعْلَجُ الدَّعْلَقَةُ  الدُّعْمُوْصُ الدَّغْرَقَةُ  الدَّغْفَصَة  الدَّغْفَقُ  الدَّغْفَلُ  الدِّغْمَرَة  الدَّفْتَرُ الدفْنِسُ الدَّقَارِسُ الدِّقْعِمُ  الدلَامِصُ الدلخْم الدِّلْظِمُ الدِّلْعُوْسُ الدَّلْقِمُ الدَلْمَثُ الدِّلْمِزُ الدُلَمِسُ الدُّلْمُوْكَةُ الدلهاثة الدلهمس الدُّلَيْمِزَانُ الدمَالِصُ الدَمْثِرُ الدُّمْحُسُ الدُّمْحُقُ الدُّمْلُحَةُ الدُّمْلُوْقُ الدَّمْلُوْكُ الدَّنْحَبَةُ الدنْفِخُ الدَّنْقَرَةُ الدَّنْقَسَةُ الدَّنْكَسَةُ الدهاريس الدهانج الدهثم الدهرجة الدهشرة الدهقنة الدهكث الدهكم الدهلقة الدهماص الدهمسة الدهموث الذَّحْلَمَةُ الذَّرْنَبُ الذُّعْبَانُ الذِّعْلِبَةُ الذُّعْلُوْقُ  الذَّعْمَطَةُ  الذفْرُوْقُ الذَّمْلَقَةُ الرَّبْعَةُ الرَّخاضِيْلُ الرَّزْدَق الرسَاطُوْنُ الرُّسْدَاقُ الرَّكَنْكَصُ الرهبل الرهدل الرهدن الزَبْتَلُ الزِّبْرِجُ الزِّبْرِقَانُ الزَّبَعْبَقُ  الزَّبَنْتَرُ الزبهمة الزَّحالِيْكُ الزِّخْرِطُ الزخْرُفُ الزُّخْلُوْط الزَّرْجُوْنُ الزَّرْدَمَةُ الزَرْغَبُ  الزَّرْقَفَةُ الزَّرْقَلَةُ الزُّرْمانَقَةُ الزرْمَانِقَةُ الزَّرْنَقَةُ الزُّرْنُوْقُ الزِّرْنِيْقُ الزِّعْبَانَةُ الزِّعْبجُ الزَّعْبَرِيُّ الزَّعْبَلُ الزَّعْفَرَانُ الزُّعْلُوْقُ  الزَّغْبَجُ  الزَّغْبَدُ  الزِّغْدَبُ  الزَّغْرَدَةُ  الزَغْفَل  الزُّغْلُجَةُ  الزُغْلُمَةُ  الزَّفْقَلَةُ الزَّلَنْفَحُ الزُلُنْقُطَةُ الزلهب الزَّمْجَرَةُ الزَّمْجِيْلُ الزُّمَّلِقُ الزمهرير الزِّنْبَاعَةُ الزَّنْبَقُ الزنْتَرَةُ الزَّنْجَبَةُ الزَّنْجَفَةِ الزُّنْجُوْرُ الزَّنْجِيْلُ الزَّنْحَفَةُ الزَّنْدَبِيْلُ الزِّنْدِيْقُ الزَّنْفَلَةُ الزهلق الزهمقة الزَّوَنْكَلُ الزَّيْرَفُوْنُ السبَطْرُ السَّبَنْدى السِّجِلاّطُ السَّجَنْجَلُ الُّسَحادِلُ السَّحْتَبُ السَّحْجَلَةُ السَخْبَرُ السُّرَادِقُ السرْبال السرْدَابُ السِّرْدَاحُ السرْطَمُ السَّرْعَفَةُ السُّرْعُوْبُ السرْمَدُ السرْمَطُ السَّرَنْجُ السرهبة السرهجة السرهفة السَّعَابِرُ السَّعْتَرُ السُّفَانِقُ السَّفَرْجَلُ السَّفْلَّجُ السَّفَنَّجُ السَّقرْقَعُ السِّقْطِمُ السَّقَعْطَرِيُّ السَّقْلَبَةُ السَّقَنْقُوْرُ السُّلاَطِحُ السَّلاَمِجُ السلْتِمُ السَّلْجَمُ السُّلَحْفى السُّلْحُوْتُ السِّلَخْفُ السلْطَنَةُ السِّلْعَامُ السِّلَعْفُ السَّلْغَفُ  السِّلْفَعُ السِّلْقَامَةُ السَّلْقَعُ  السَّلْقَمُ السَّلَكُوتُ السَّلْنَطَحُ السَّلَنْطَعُ السَّلَنْقى السلهب السلهج السمَالِخِيُّ السَّمْحَجُ السُّمْحُوْقُ السُّمْدُوْرُ السَّمَرَّجُ السمْرُوْتُ السُّمْرُوْدُ السُّمْعُنَّةُ السِّمَغْدُ  السَّمَلعُ السَّمْلَقُ السمَنْدُ السمَنْدَرُ السمَنْدَل السمهد السمهدر السَّمَيْدعُ السنْبَرِيتُ السُّنْبُكُ السُّنْبُلُ السنْدَرِيُّ السّنْدُوْقُ السِّنْطَاحُ السنْطَبَةُ السُّوْذَانِقُ الشَّبَادِعُ الشَّبَارِيْق الشِّبْدِعُ الشَّبَرْذَاةُ الشَّبْرَصُ الشَّبْرِقُ الشَّبْرَقَةُ الشُّبْرَمَةُ الشَّجْعَمُ الشخْدُب الشخْزُبُ الشَّدْقَمِيُ الشُّذْحُوْفُ الشُّرَابِثُ الشَّرْجَبُ الشَّرْجَعُ الشُرْداخ الشُّرْسُوْفُ الشَّرْعَبِيُّ الشَّرْنَافُ الشَّرَنْبَثُ الشَّرَنْفَحُ الشُّرْنُوْغُ  الشَّعْبَذَةُ الشُّعْصُرُ الشِّغْبِزُ  الشَّغْزَبِيِّةُ  الشُّفَارِقُ الشُّفَارِيْجُ الشِّفْدِغُ  الشَّفَلَّحُ الشَّفْلَقُ الشَّفَنْتَرُ الشَّلْخَبُ الشِّلَّخْفُ الشِّلَّعْفُ الشُّمْحُوْطُ الشَّمَخْتَرُ الشمخْزُ الشِّمْرَاخُ الشَّمْرَجَةُ الشَّمَرْدَلُ الشَمَرْدَى الشَّمْشَلِقُ الشَّمْصَرَةُ الشَّمَنْذَرُ الشُّنَابِثُ الشَّنْتَةُ الشِّنَّحْفُ الشِّنَّخْفُ الشُنْخُوْبُ الشَنْخِيفُ الشُّنْدخُ الشُّنْدُفُ الشَّنْزَبُ الشَّنْزَرَةُ الشَّنْظَرَةُ الشُّنْظُوفُ الشِّنْعَافُ الشِّنْغَابُ  الشِّنْغَافُ  الشُّنْقُبُ الشَّنْقَلَةُ الشهاجر الشهرقة الشهملة الشَّوْدَكانُ الشَّوْذَنِيْقُ الشَّيْظَمِيُّ الشِّيْنُ الصَّرْخَدُ الصَّرَنْفَحُ الصَّعْبَرُ الصَّعْتَريُّ الصَّعْفُوْقُ  الصُّعْقُرُ  الصُّعْلُوكُ  الصُّعْمُورُ الصَّعْنَبَةُ الصفَارِيْتُ الصفْرِدُ الصَّقْعَبُ  الصِّقَعْلُ  الصلاهج الصِّلَّغْدُ  الصَّلْقَعُ الصَّلْقَمُ الصِّلْقِمُ الصِّلِنْبَاحُ الصَّلَنْدَحَةُ الصَّلَنْفَحُ الصَّلَنْقى الصلهام الصَّلَوْدَحُ الصُّمَادِحُ الصُّمَالِخُ الصمْرِدُ الصَّمَعْتُوْتُ الصَّمْعَرِيُّ الصِّمَلّكُ الصَّمَيْدَحُ الصنَافِرَةُ الصَّنْبَعَةُ الصِّنْبَعْرُ الصُنْبُوْرُ الصِّنَّحْفَةُ الصُّنَخِرَةُ الصَّنْدَحَانِ الصُّنْدوْقُ الصَّنَعْبَرُ الصِّنْقَعْرُ الصهتم الصهرجة الصهظلة الصيْتُ الصَّيْخَدُوْنُ الضبارز الضبَارِمَةُ الضِّبْرَاكُ الضَبَطْرُ الضَّبَغْطرى الضَّبَغْطى  الضبَنْطى الضَّرْجَعُ الضِّرْدِخُ الضَّرْزَمَةُ الضُّرَعْمِطُ الضرْغامُ  الضرْفَاطَةُ الضَّغابِيْسُ الضغادرُ  الضُغبْوُسُ  الضُغْمُوْسُ  الضِّفْدِعَةُ الضفْطَارُ الضَفَنْدَدُ الضُّمَارِزُ الضمرَزَةُ الضمْروْطُ الضَّمْعَجُ الضنْبِسُ  الضنْدَلُ الطَّثْرَجُ الْطَجَعَ الطَّحْرَبُ الطُّحْلُبُ الطُخَارِمُ الطِّخْرِفَةُ الطخْمِيْلُ الطَرْبَالُ الطَّرْثَخَةُ الطرجهارة الطُّرْحُوْمُ الطَّرْخَمَةُ الطَّرْشَحَةُ الطرْطَبِيْسُ الطرْفِسَاءُ الطَّرْفَشَةُ الطِّرِمَاحُ الطرْمِسَاءُ الطُّرْمُوْقُ الطُّغْمُوس  الطَّفْشِيْلُ الطُّلاَفِحُ الطَّلْبَقَةُ الطُّلْحُوْمُ الطلَخْفى الطلهبس الطِّمْحِيْرُ الطمْرِسُ الطمْرُوْقُ الطمْسَرَةُ الطَّمْسَلى الطمْلَسَةُ الطُّنْبُوْرُ الطَّنْثَرَةُ الطنْفَسَة الطهمل الظَرْمَذَةُ العَبَاقِيْسُ  العُبَرِدَةُ العَبْشَمَةُ العَبَنْبَلُ العَبَنْقَسُ العَبْهَرُ  العَبَوْثَرَانُ العَتَرَّسُ العِتْرِيْقَةُ العُثْكُوْلَةُ العَثْلَبَةُ العُثْمُرَةُ العُجَارِمُ العُجَالِدُ العُجَاهِنُ  العَجَرَّدُ العَجْرَفِيَّةُ العَجَرْقَبُ العُجْرُمُ العُجْرُوْزُ العُجْرُوْفُ العِجْلِزُ العُجَلِطُ العَجَمْضى العَجَنَّسُ العُجْهُومُ العَدَبَّسُ العُدْملِيُّ العُذَافِرَةُ العَرَادِيْسُ العُرْبَانُ العُرْبُجُ العَرْبَدةُ العِرْبِسُ العَرْتَمَةُ العَرَتُنُ العَرْثَمَةُ العَرْجَلَةُ العُرْجُوْدُ العُرْجُوْفُ العُرْجُوْمُ  العُرْجُوْنُ العَرْدَمُ العِرْزَالُ العَرْزَبُّ العِرْزِمُ العِرْصَافُ العِرْصَمُّ العِرَضْنَةُ العَرْطَبَةُ العَرْطَلُ العِرْفاسُ العَرْفَجُ العُرْفُطُ العَرْقَدَةُ  العَرْقَصَةُ العَرْمَضُ العَرْنَاسُ العَرَنْدَسُ العِرْهَلُّ  العُرَيْقِطَةُ  العِزْهِلُ  العِسْبَارَةُ العُسْبُرُ العَسْبَلَةُ العَسْجَدِيَّةُ العَسْجَرُ العَسْطَرِيُّ العِسْقَبَةُ  العُسْقُدُّ  العَسْقَفَة العُسْقُوْلُ  العَسَلَّقُ العُسْلُوْجُ العَشَنْبَرَةُ العَشَنَّجُ العَشَنْزِرَةُ العَشَنَّطُ العَشَنَّقُ  العَشَوْزَرُ العَشَوْزَنُ العُصْفُرُ العُصْقُوْلُ  العَصْلَبِيُّ العَضَارِيْطُ العَضْرَسُ العَضْرَفُوْطُ العُضْرُوْطُ العَضْمَجَةُ العَضَنَّكُ  العُطْبُوْلُ العَطَرَّقُ  العِظْرِبُ العُفَاهِنُ  العِفْرَاسُ العِفَرْنُ العَفَرْنَسُ العَفْشَلِيْلُ العِفْضَاجُ العَفْقَلُ  العَفْلقُ  العُفَنْجَجُ العَفَنْجَلُ العَفَنَّشُ العَفَنَّطُ العَفَنْقَسُ العَقَابِيْسُ  العُقْبُوْلُ  العَقْرَبُ  العَقَنْقَلُ  العُقَيْصِر  العَكازِيْلُ  العُكْبُرُ  العِكْرِشَةُ  العُكَمِصُ  العُكْمُوْزُ  العُلَبِطَةُ العَلْجَمُ العَلْجَنُ العَلْذَمِيُّ العَلْطَبِيْسُ العَلْطَمِيْسُ العِلْفَعَةُ  العَلْقَمُ  العِلْكِزُ  العُلْكُوْمُ العِلْمَادَةُ العَلْهَبُ  العَلْهَجُ  العِلْهِزُ  العِلْهَمُّ  العُمَاهِجُ  العَمَرَّدُ العُمْرُوْطُ العَمَلَّسُ العَمَلَّطُ العَمْلِيْصُ العَمَيْثَلُ العُنَاثِجُ العُنَاهِجُ  العُنْبُجُ العَنْبَرُ العَنْتَرُ العُنْتُلُ العُنْجُدُ العُنْجُهُ  العُنْجُوْرَةُ العَنْدَبِيْلُ العُنْدُقَةُ  العَنْدَلِيْبُ العَنْسَلُ العَنْشَطُ العُنْصُلُ العُنْظُبُ العِنْفِسُ العَنْفِصُ العَنْفَطَةُ العَنْفَقَةُ  العُنْقَرُ العَنْقَرُ  العَنْقَفِيْرُ العُنْقُودُ  العَنْكَبَاةُ العَنْكَثُ العَنْكَشُ  العُهْعُخَ العَيْضَفُوْطُ العَيْطَمُوْسُ العَيْهَبُ  الغَذْمَرَةُ  الغَرْبَلَةُ  الغَرْدَقَةُ  الغُرْطُمانيُّ  الغُرْمُوْل  الغُرْنُوْقُ  الغَسْبَلَةُ  الغَسَلَّجُ  الغَشْفَلُ  الغَشْمَرَةُ  الغَصْلَجَةُ  الغَصْلَقَةُ  الغَصْلَمَةُ  الغَضْبَرُ  الغَضْرَمُ  الغُضْرُوْفُ  الغَضَنْفَرُ الغَطْرَسَةُ الغِطْرِيْفُ  الغَلْصَمَةُ  الغَلْفَقُ  الغَمارِيْدُ  الغَمْلَجَةُ  الغَمَلَّسُ  الغَملَطُ  الغَمَيْذر  الغُنَافِر  الغُنْبُوْلُ  الغُنْدُبَةُ  الغُنْدُلانيُّ الغَيُّ الفِتَكْرُ الفِتَكْرِيْنَ الفَدَاكِلُ الفَدْغَمُ  الفَدَوْكَسُ الفَرَازعُ الفُرَانِسُ الفِرْتَاجُ الفَرْتَكَةُ الفَرْتَنَةُ الفَرْجَلَةُ الفِرْدَوْسُ الفَرَزْدَقُ الفِرْزِلُ الفَرْسَخُ الفِرْسِكُ الفِرْسِنُ الفِرْصَادُ الفِرْضاِخُ الفِرْضِمُ الفَرْطَشَةُ الفُرْطُوْسَةُ الفُرْطُوْمَةُ الفُرْعُلُ الفَرْعَنَةُ الفَرْقَدُ الفَرْقَعَةُ  الفِرْقِمُ الفَرْنَخَةُ الفِرِنْدَاةُ الفِرْنَعُ الفُسْتُقُ الفِسْكِلُ الفُصْعُلُ الفِطَحْلُ الفَعْمَلُ الفَلْحَسُ الفِلْطاسُ الفَلْقَسُ الفَلْقَطَةُ الفَلْقَمُ الفلهم الفَنَاخِيْرُ الفُنْتُقُ الفَنْجَشُ الفَنْجَلى الفَنْجَلِيْسُ الفِنْخِيْرَةُ الفنْدُقُ الفُنْدُقُ الفَنْزَجُ الفَنْشَخَةُ الفَنْقَعَةُ  الفَيْلَكُوْنُ القاف القُبْرُسُ القَبَعْثَري القَبَعْرُوْرُ  القَبْعَلى  القِثْرِدُ القَحْزَلَةُ القَحْزَنَةُ القدْمُوْسُ القُذَامِلُ القَذَحَرَةُ القُذْعَمِيْلُ القُرَاشِمُ القُرَاشِمَاءُ القُرَافِصُ القَرَافِصَةُ القَرَامِيْدُ القَرَامِيْلُ القَرَانِيْسُ القراهيد القَرْبَطَةُ ِالقَرَبُوْتُ القَرَبُوْسُ القَرْثَعُ  القَرْثَلُ القَرْدَسَةُ القَرْدَمُ القُرْدُمانيُّ القَرْدَنُ القُرْدُوْحُ القُرْدُوْعَةُ  القِرْزَامُ القِرْزَحْلَةُ القُرْزُلُ القَرْزَلَةُ القُرْزُوْحَةُ القُرْزُوْمُ القَرَسْطُوْنُ القِرْشامَةُ القِرْشَبُّ القُرْشُوْمُ القَرْصَعَةُ  القُرْصُنَّةُ القِرْضَابُ القِرْضِبُ القَرْضَبَةُ القُرْضُوْفُ القِرطاسُ القِرْطالةُ القُرْطانُ القُرْطُبى القِرْطَعُ  القِرْطَعْنُ القَرْطَفُ القِرْطِمُ القِرْطِمَتَانِ القِرْعَامَةُ  القَرَعْبَلاَنَةُ القِرْعَوْسُ  القِرْفَاصُ القُرْفُصَاء القَرْفَصَةُ القَرْفَطَةُ القَرْقَفَنَّةُ القِرْماص القَرْمَدُ القَرْمَطَةُ القِرْمِطَتَانِ القَرْمَطِيْطُ القَرْمَلُ القَرْمَلِيةُ القُرْمُوْص القِرْمِيْدُ القِرْمِيْزُ القَرْنَبَةُ القُرُنْبُصَةُ القَرَنْبى القَرَنْفَشُ القرهب القرهم القزْبُرُ القَزْحَلَةُ القَزْمَلُ القِزْمِيْلُ القِزْمِيْلَةُ القَسَامِلَةُ القَسْبَرَةُ القَسْطَانُ القُسْطَانيَّةُ القَسْطَرِيُ القَسْطَلُ القِسِنْطاسُ القِشْبَارُ القِشْبَرُ القُشْعُرُ  القَشْعَمُ  القِشْلِبُ القَشْمَذِيْنُ القَصْطَبِيْرَةُ القِصْلاَمُ القُصْلُبُ القَصْمَلُ القَصْمَلَةُ القِضْعِمُ  القُطْرُبُ القَطْرَبُوْسُ القِطْمِيْرُ القُعَاسِبُ  القَعْبَلَةُ  القُعْثُبَانُ  القَعْثَرَةُ  القعْثَلَةُ  القَعْسَرَةُ  القَعْضَبُ القَعْطَرَةُ  القَعْفَزَى  القُعْمُوْصُ  القُعْمُوْطَةُ  القُفَاخِرِيّ القَفْثَلَةُ القَفْدَرُ القُفْرُنْبَةُ القَفْشَلِيْلُ القُفْصُل القَفَنَّدُ القَفَنْدَدُ القَفَنْدَرُ القِلْحَاسُ القَلحْذَمُ القِلَّحْزُ القِلْحَمُّ القَلْذَمُ القَلْزَمَةُ القِلْعَمُّ  القَلَمَّسُ القَلَنْفَسُ القَلَنْمَسُ القلهبان القلهبس القلهزم القلهمس القمَارِصُ القَمْجَرَةُ القَمَحْدُوَةُ القِمَطْرُ القِمَطْرَةُ القِمَطْرى القَمْعَلُ  القَنَابِرُ القَنَازِعُ  القُنَاصِرُ القُنْبُضُ القُنْبُضَةُ القُنَّبِيْطُ القِنْبِيْلُ القَنْتَرُ القِنخْرَةُ القُنْدَارُ القَنْدَسَةُ القَنْدَفِيْرُ القَنْدَفِيْلُ القَنْدَلُ القَنْدَلَةُ القِنْدِيْلُ القُنْذُعُ  القِنْذَعْلُ القُنْزُعَةُ  القِنْسَرُ القُنْشُوْرُ القِنْصَعْرُ القِنْصِفُ القُنْصُلُ القِنْطَارُ القَنْطَثَةُ القِنْطِرُ القَنْطَرَةُ القَنْطَرِيْسُ القِنْعَارُ  القِنْعَاسُ القِنْفِجُ القَنْفَخُ القِنْفَخْرُ القُنْفُذُ القَنْفَرُ القَنْفَرِشُ القَنْفَشَةُ القِنْفِشَةُ القُنْفُعَةُ  القَنْفَلَةُ القُنْفُوْرُ القنهور القهبسة القهبلة القهرمان القهزب القهقزة القهلبيس القهمد القهمزى الكَبَرْتَلُ الكِبْرِيْتُ الكَثْنَبُ الكَحْثَلَةُ الكَرَازِيْنُ الكراهين الكِرْبَاسَةُ الكُرْبُجُ الكَرْبَشَةُ الكَرْبَعَةُ الكُرْبَقُ الكَرْبَلَةُ الكُرْتُعُ الكِرْتِيْمُ الكَرْدَحَةُ الكُرْدُوْسُ الكَرْزَمُ الكَرْزَمَةُ الكَرْسَفَةُ الكُرْسُوْعُ  الكِرْشَبُّ الكَرْشَفَةُ الكَرَفْسُ الكِرْفِعُ الكَرْكَدَّنُ الكَرْمَحَةُ الكِرْناسُ الكُرْنُفَةُ الكُسْبَرَةُ الكَسْحَبَةُ الكَسْطَلُ الكَسْمَلَةُ الكَشْمَخَةُ الكَعْبَشَةُ  الكُعْتُرُ الكَعْتَلَةُ الكَعْثَلَةُ الكَعْدَبَةُ الكَعْسَبَة  الكُعْسُوْمُ  الكَعْظَلَةُ الكُعْنَدُ الكِفْدَارَةُ الكَفَرْتى الكَلْتَبَةُ الكَلْتَحَةُ الكِلْحِمُ الكَلْدَحَةُ الكُلْدُوْمُ الكَلْسَمَةُ الكِلَنْزُ الكُمَاتِرُ الكُمْتُلُ الكُمَّثْرى الكمهدة الكمهدرة الكمهل الكُنَابِذُ الكُنَافجُ الكِنْبَارُ الكُنْبُتُ الكَنْتَحُ الكُنْتُنُّ الكَنْحَبُ الكَنْخَبَةُ الكُنْدُثُ الكنْدُرُ الكِنْدِشُ الكِنْسِيْحُ الكَنْعَرةُ الكَنْفثُ الكنهبل الكنهدر الكنهدل الكهبل الكهدب الكهدل اللّخْجَمُ اللَّعْذَمِيُّ اللِّعْمِطُ اللَّعْمَظَةُ اللِّغْذَميُّ  اللفيف من الباء اللفيف من التاء اللفيف من الثاء اللفيف من الجيم اللفيف من الحاء اللفيف من الحروف الهوائيّة اللفيف من الدال اللفيف من الذال اللفيف من الراء اللفيف من الزاي اللفيف من السين اللفيف من الشين اللفيف من الصاد اللفيف من الضاد اللفيف من الطاء اللفيف من الظاء اللفيف من العين اللفيف من الفاء اللفيف من القاف اللفيف من الكاف اللفيف من اللام اللفيف من الميم اللفيف من النون اللفيف من الهاء اللهجم اللهذم اللهزمتان المُبَرْطِسُ المُبَرْغِش  المُبَرْقَعَةُ المُبْرَنْشِقُ المُتَشَعْمِلُ المُتَمَذْقِرُ المُثْبَجِرُ المُثَخْبجغُ المُثْمَعِدُّ المُجْحَنْشِشُ المُجْلَخد المُحْبَنْحِرُ المُحْبَنْطِئُ المُحَدْرَجُ المُحَذْرَفُ المُحْرَنْجِمُ المُحْرَنْشِمُ المُحَزْرَقُ المُحْزَنْبي المُحَطْمِرُ المُحْلَمِّكُ المُحْلَنِمّكُ المُخْرَنْشِمُ المُخْرَنْطمُ المُخْرَنْمِصُ المُخَندِقُ المُدَغبَجُ  المِدَقْسُ المُدْلُوْجُ المُدَمْشقُ المُدَنْقِسُ المُرْجَعِنُّ المَرْدَقُوْشُ المَرْدَلَةُ المِرْعِزّى المرمهز المرهم المزمهل المُسْبَكِر المُسْتَقَةُ المسجهرك المُسْحَنْطِرُ المُسْحَنْفِرُ المُسْحَنْكِكُ المُسْرَنْدي المُسْلَحِبُّ المُسَلْعَفُ المسمهل المُسَنْدِقُ المُسَنْطِلُ المُشْحَنْزِرُ المُشْحَنْظِرُ المُصَعْنَجُ  المُصْلَخِمُ المُصْمَعِدُّ  المُصَنْتَعُ  المُضْجَحِرُّ المُطَرفِشُ المطرهف المطرهم المُطَغْمِشُ  المُطْلَخِم المُطْلَنْفِئُ المُعَذْلَجُ المُعْرَنْزِمُ المُغَثْمَرُ  المُغْرَنْدي  المُغْلَنْطِسُ المُغْلنْظِفُ المُفَرْدَخُ المُقْذَعِرُّ  المُقْذَعِلُّ  المُقَرْتَبُ المُقَرْزِمُ المُقْرَنْصِعُ المُقْرَنْفِطُ المُقْزَعِلُّ  المُقَطْرَنَةُ المُقْمَعِدُّ  المُكَرْدَمُ المُكَعْنِبُ المُكْلَنْزِزُ المكلهز المُكَنْبِثُ المناهل المَنْجَلِيْقُ المَنْجَنِيْقُ المَنْدَلُ المُنَقْرَشُ المهبرج المهرنفة المهندس النبَارِسُ النبْتَلُ النخَابِيْقُ النخْثَرَةُ النُّخْرُوبُ النَّرْمَقُ النَّسْتَقُ النسْطُوْرِيَّةُ النضْرُ الصَّفَانِسُ النَّعْثَلُ النَّعْظَلَةُ النُّغْبُقُ  النُّغْرُقَةُ  النَّقْرَدَةُ النِّقْرِسُ النَّقْرَشَةُ النَقْرِيْسُ النمْرُقُ النهابير النهبلة النُّهْبوغ النهثرة النهضل النهمسة اله الهامرز الهبتر الهبرزي الهبرقي الهبركة الهبركل الهبرمة الهِبْلَعُ  الهبلق الهَبَنْقَعُ الهبنك الهَبَيْنَغُ الهترك الهتلمة الهتمرة الهتمنة الهثرمة الهجارس الهِجْرَعُ  الهجفس الهَجَنَّعُ  الهجنف الهَدَبَّسْ الهدكر الهدلم الهَدْلَوْغَةُ الهدمل الهذبلة الهذربان الهذلمة الهُذْلُوْعُ الهَرَاعِلَةُ  الهربجة الهربذة الهرتمة الهرجاس الهرجب الهرجف الهرجلة الهردجة الهرشفة الهرشمة الهرشن الهرطال الهركولة الهرمزة الهَرَمَّعُ الهُرْنُعُ  الهرنكس الهُرْنُوْغُ الهزامج الهزامل الهزبر الهزرقة الهزروف الهزلج الهَزَلَّعُ  الهزمرة الهُزْنُوْعُ  الهَطَلَّعُ الهفنش الهكارس الهُلاَبِعُ  الهلدم الهلطوس الهِلَّغْفُ الهلقام الهلكس الهَلَمَّعُ  الهلنقص الهمرجل الهمرش الهُمَّقِعُ  الهملاج الهَمَلَّعُ  الهملقة الهَمَيْسَعُ  الهنبثة الهنبذة الهنبرة الهنبص الهَنْبَعَةُ  الهُنْبُغُ الهنجل الهندبى الهندليق الهندويل الهنزمن الهنقب الهنكورة الهيتكور الهيزبون الهَيْعَرَةُ  الوَخْوَخَةُ الوَغى امج امع امه انقضى انك اهب اهر اهل اهن
ب
بأج بأر بأس بأل باط بت بتر بتع بتك بتل بتم بث بثأ بثر بثع بثق بثن بج بجح بجد بجر بجس بجل بجم بجو بح بحت بحث بَحْثَرَ بَحْثَنَ بحر بحن بحو بخ بَخَانِدُ بخت بَخْثَرَ بَخْدَج بخر بخز بخس بخص بخع بخق بخل بخن بخَنَافِقَ بخو بد بدأ بدخ بدر بدع بدغ بدل بدن بده بدو بذ بذح بذخ بذر بذع بذق بذل بَذْلَخَ بذم بذن بذى بر برأ بَرَاشِنٌ بَرَاقِشُ برت برث بَرْثَطَ برثن برخ برد بِرْدِيْسٌ برذ بَرْذَنَ  برز برس برش بَرْشَطَ بَرْشَقَ بَرْشَكُوا برص برض برع برق بَرْقَشَ بَرْقَلَ برك بَرْكَعْتُ برل برم برن بره برهمة برهنية برهوت برى بز بزج بزخ بزر بزع بزغ بزق بزك بزل بزم بَزْمَخَ بزن بزو بس بسأ بست بسر بسط بسق بسل بسم بسن بش بشع بشق بشك بشم بص بصر بصط بصع بصق بصل بصن بصى بض بضع بضم بط بطأ بطح بطخ بطر بطس بطش بطغ بطل بطم بطن بظ بظر بع بعت بعث بعج بعد بعر بعس بعص بعض بعط بعق بعك بعل بعم بعو بغ بغت بغث بغد بغر بغز بغس بغش بغض بغل بغم بغو بغى بق بقت بِقِدَّحْرَة بِقِذَّحْرَةٍ بقر بقَرْمَلَة بقط بقع بقل بقم بِقِنْدَحْرَةٍ بقى بك بكأ بكت بكر بكع بكل بكم بكى بل بلت بلث بَلْجَمَ بلح بلخ بلد بَلْدَمَ بلر بلز بلس بَلْسَمَ بلص بَلْصَمَ بلط بلع بَلْعَكٌ  بلغ بِلَغْنَةٌ بلق بَلْقَعٌ  بَلْقيسُ بَلْكَعْتُ بلم بَلَنْزى بله بلهص بلو بلى بم بن بَنَاقِيسُْ بنت بنج بند بَنْدَرِي بنس بنش بنق بنك بنو بنى به بهت بهث بهج بهد بهر بهز بهس بهش بهص بهط بهظ بهق بهكلة بهل بهم بهن بوث بوج بوح بوخ بود بوذ بور بوس بوش بوص بوط بوع بوغ بوق بوك بول بوم بون بوه بيت بيح بيد بيز بيس بيش بيص بيض بيظ بيع بيغ بين
ج
جأب جأث جأر جأز جأف جأل جَابَلْقُ جارية جب جبت جَبْتَلٌ جبح جبخ جبذ جبر جَبْرَئيلُ جبز جبس جبع جبل جبن جبه جبى جتر جث جثر جثط جثل جثم جح جحد جَحْدَلْتُه جحر جحس جحش جحظ جحف جَحْفَلٌ جحل جحم جَحْمَظْتُ جحن جحو جخ جخب جخد جَخْدَبٌ جخذ جخر جخف جَخَنْبَخ جخى جد جدب جدث جدح جدر جدش جدع جدف جدل جدم جدن جده جذ جذر جذع جذل جذم جذو جر جَرَامِقَةُ جرب جُرُبّانُ جُرْبُثٌ جرث جَرْثَلْتُ جرح جَرْدَبْتُ جرذ جرز جرس جرش جَرْشَبَ جَرْشَمَ جرص جرض جرط جرع جَرْعَنَه جرف جرل جرم جَرْمَقْتُ جرن جره جرهم جرو جرى جز جزب جزح جزر جزع جزل جزم جزن جزى جس جسد جسر جسع جسم جسن جسو جش جشأ جشب جشر جشع جشم جشن جص جض جضد جضم جطل جظ جظر جع جعب جعد جُعْدُبَةُ جعر جعس جعش جعظ جعف جَعْفَلْتُه جعل جعم جعن جغب جف جفخ جفز جفس جفش جفظ جفع جَفْلَقٌ جفن جفو جق جل جلب جَلْبَدَ جلت جلح جِلْحَابٌ جِلْحِزٌ جلخ جلذ جلط جلظ جلع جَلَعْبى  جلغ جلم جَلْمَطَ جَلَنْ جَلَنْفَاةٌ جله جلو جم جمح جمخ جَمْخَرَ جمد جمر جمز جمس جمش جمص جمظ جمع جَمَلٌ جمل جمن جمو جن جنأ جُنَادِفَةٌ جنب جنث جنح جند جُنْدُعٌ جنز جنس جنش جنص جنع جنف جنه جنى جه جهبلة جهد جهر جهز جهش جهض جهل جهم جهمز جهن جهنام جهو جو جوب جوت جوث جوح جوخ جوذ جوس جوش جوظ جوع جوف جوق جول جون جوه جيح جير جيز جيص جيظ جيف جيم
ح
ح حب حبث حبج حبذ حِبْرِيْتٌ حبس حبش حبص حبض حبق حبك حبل حبن حبو حَبَوْكَرٌ حَبَوْكَران حبي حت حتد حتر حتف حتك حتل حتم حتن حتو حث حثر حثف حُثْفُرُ حثل حثم حثى حج حجب حجر حجز حجف حجل حجم حجن حجو حد حدأ حدب حَدْباءُ حدث حدج حدر حدس حدق حدل حدم حدو حذ حَذَافِيْرِه حذر حَذْرَفُوْت حذف حذق حذل حَذْلَمَ حذم حِذْمِرٌ حذن حذو حذى حر حَرَامِسُ حرب حَرْبَسِيْسٌ حَرْبِصْتُ حُرْبِظَتِ حرت حرث حرج حَرْجَفُ حَرْجَمْتُ حرد حرز حَرْزَقَ حرس حرش حَرْشَفٌ حَرْشَلٌ حرص حرض حرف حُرَفِض حَرْفَضَةٌ حرق حرك حرم حَرْمَزَه حرن حرو حرى حز حزب حزر حَزْرَمٌ حزق حزك حزل حزم حزن حزو حزى حس حسب حسد حسر حسف حسك حسل حسم حسن حسو حسى حش حشب حُشْبَلَةً حشد حشر حشف حشك حشم حشن حشو حص حصب حصد حصر حصف حصل حصم حصن حصو حصى حض حضأ حضب حضج حُضْجُوْرٌ حضر حضظ حضف حضل حضن حط حطأ حطب حطج حطر حطم حطن حظ حظب حظر حَظْرَبَ حظل حظو حف حفت حفث حفد حفر حفز حفس حفش حفص حفض حفظ حفل حَفْلَقٌ حفن حَفَنْتَأٌ حفو حق حقب حقد حقر حقط حقف حقل حقن حقو حك حكأ حكر حكش حكص حكل حكم حكو حكى حل حلأ حلب حُلَبِدَةٌ حُلَبِطَةٌ حلت حلج حلز حلس حلط حلف حلق حلك حلم حلو حم حمت حمج حمد حمر حمز حمس حمش حمص حمض حمط حَمْطَرْتُ حمظ حمك حمل حمن حمو حمى حن حنب حَنْبَرَةِ حَنْبَرِيْتٌ حَنْبِشْاً حِنْبِصٌ حنت حِنْتَأْلٌ حَنْتَفٌ حنث حُنْثَال حنج حُنْدُجٌ حَنْدَلِسٌ حنذ حنر حنس حنش حِنْضِجٌ حنط حَنْطَرِيْرَةٌ حنظ حنف حنق حنك حَنْكَشٌ حنو حه حوب حوت حوج حور حوز حوس حوش حوص حوض حوط حوف حوق حوك حول حوم حيث حيج حيد حيذ حير حيز حيس حيش حيص حيض حيف حيق حيك حيل حين
خ
خال خب خَبأ خبت خَبْتَلٌ خبث خبج خبر خَبْرَقْتُ خبز خبس خبش خبص خبط خبع خبق خبل خبن خَبَنْدَاة خبو خت ختر خَتْرَفَة ختع ختل خَتْلَمَ ختم ختن ختو خث خثر خثل خثم خثو خثى خج خجأ خجل خَجى خد خدب خدت خدج خدر خدش خدع خدف خدل خدم خدن خدى خذ خُذَارِقُ خَذْرَفَه خذع خذف خذق خذل خذم خذن خذى خر خرب خِرْباش خَرْبَسِيساً خِرْبِضَةٌ خَرْبَقَ خرت خرث خرج خرد خَرْذَلَه خرز خرس خرش خَرْشَفَةَ خِرْشَمَة خرص خرض خرط خرع خرف خرق خَرْقَلَ خرم خِرْمِلٌ خَرَنْبَلٌ خِرْنِفٌ خِرْنَوْص خرى خز خزب خزج خزر خَزْرَجَتِ خَزَرْنَقٌ  خزع خزف خزق خزل خَزْلَبَة خزم خزن خزو خزى خس خسأ خسج خسر خسع خسف خسق خسل خش خشب خشر خشع خشل خشم خشن خشو خشي خص خصب خصر خصف خصل خصم خصن خصى خض خضب خضج خضد خضر خضز خضع خضف خضل خضم خضن خضى خط خطب خطر خطف خطل خطم خطو خُظْرُوْف خظو خع خعب خعل خعم خف خفأ خفت خفج خفد خفر خفس خفش خفض خفع خفق خفن خفى خق خقن خل خلب خَلْبَنٌ خلج خلد خلر خلس خلص خلط خلع خلف خِلَفْنَةٌ خَلْقٌ خلق خلم خلو خلى خم خمت خمج خَمْجَرِيْرٌ خَمْجَلِيْلَةٌ خمد خمر خمز خمس خمش خمص خمط خَمْطَرِيرٌ خمع خمل خمن خمى خن خُنَابِسُ خَنَاسِيْرُ خنب خُنْبُثٌ خَنْبَشٌ خنت خنث خُنْدُبٌ خَنْدَفة خَنْدَلِسٌ خنذ خنر خنز خَنْزَرَ خنس خنش خَنْشَلٌ خنص خُنْضُبَة خُنْطُوْلة خنظ خنع خَنْعَبٌ  خنف خنى خوب خوت خوث خود خوذ خور خوس خوش خوص خوض خوط خوع خوف خوق خول خون خيب خيت خير خيس خيش خيص خيط خيف خيم خيهفعاء
د
دأب دأث دأص دأظ دأم دب دبج دبح دبخ دبر دبس دبش دبغ دبق دبل دبن دبى دث دثأ دثر دثط دثم دثن دج دجب دجر دجل دجم دجن دجو دح دحب دحث دحر دحز دحس دحص دحض دحق دحم دَحْمَرْتُ دَحْمَلْتُ دحن دَحْنَجُ دحو دحي دخ دَخْبَش دخر دخس دخص دخض دخل دَخْمَرْتُ دخن دخى دذى در درأ درب دَرْبَحَ دَرْبَصَ دَرَبُوت دَرْجَنَتِ درح درذ درز درس درص درع درف درق دَرْقَلَةً درك درل درم دَرْمَسَ دَرْمَكَ درن دره درى دس دسر دسع دسف دسق دسم دسو دشق دشل دشن دص دظ دظر دع دعب دعث دعج دعر دعس دُعْسُقَّةٌ دَعْسَقَتِ  دعص دعظ دَعْفَشُ دعق دعك دَعْكَم دعم دعن دعو دغ دغر دغش دغص دغف دغل دغم دغن دغو دغى دف دفأ دفر دفص دفع دفغ دفق دفل دفن دفو دق دقر دقس دقش دقط دقظ دقع دقل دقم دقن دقى دك دكأ دكر دكس دكع دكل دكم دكن دل دلاص دلب دَلْبَحَ دلث دلج دلح دلخ دلس دلظ دلع دِلْعَاثٌ  دَلْعَكٌ  دلف دَلْفَقٌ دلق دلك دُلْكُوْمٌ دلم دَلَنْفَق دله دلهمص دلو دم دمث دمج دمح دُمَحِلَةٌ دَمْخَقَ دمر دُمَّرْغِيٌ  دمس دمش دَمْشَقٌ  دمص دمع دمغ دمق دمك دمل دُمْلُقٌ دمن دمه دمى دن دنا دنب دِنْبَاحٌ دنج دنخ دنر دنس دنع دنغ دنف دنق دِنْقَرِيٌ دنك دنم دنو ده دهج دهر دهس دهسم دهش دهض دهع دهق دهك دهكل دهل دهم دهمج دهن دهى دوج دوح دوخ دور دوس دوع دوغ دوف دوق دوك دول دوم دون دوه ديب ديث ديج دير ديس ديش ديص ديض ديف ديك دين
ر
رأب رأد رأز رأس رأف رأل رأم رب ربأ ربت ربث ربج ربح ربخ ربد ربذ ربز ربس ربش ربص ربض ربط ربع ربغ ربق ربك ربل ربن ربو ربى رت رتأ رتب رتخ رتع رتق رتك رتل رتم رتن رتو رث رثد رثط رثع رثغ رثم رثن رثو رثى رج رجأ رجب رجح رجد رجز رجعِ رجف رجل رَجُل ضِنْفِسٌ رجم رجن رجو رح رحب رحض رحق رحل رحم رحى رخج رخد رخس رخش رخص رخف رخل رخم رخو رخى ردأ ردب ردج ردخ ردس ردع ردغ ردف ردق ردك ردم ردن رده ردو ردى رذ رذك رذل رذم رذن رذي رز رزأ رزب رزح رزغ رزف رزق رزم رزن رس رسب رسح رسخ رسع رسغ رسف رسل رسم رسن رسو رش رشأ رشح رشد رشف رشق رشك رشم رشن رشو رشى رص رصح رصد رصع رصغ رصف رصن رصى رض رضب رضح رضخ رضع رضف رضم رضن رضى رط رطا-مَهْمُوْز- رطب رطز رطس رطع رطل رطم رطن رع رعب رعث رعج رعد رعس رعش رعص رعظ رعف رعق رعل رعم رَعَمْلي رعن رعو رعى رغ رغب رغث رغد رغز رغس رغط رغف رغل رغم رغن رغو رف رفأ رفت رفث رفخ رفد رفز رفس رفش رفص رفض رفغ رفق رفل رفن رفه رفهنية رفو رق رقأ رقب رقح رقد رقش رقص رقط رقع رقف رقل رقم رقن رقو رقى رك ركب ركح ركد ركز ركس ركض ركع ركل ركم ركن ركو رم رمث رمج رمخ رمد رمز رمس رمش رمص رمض رمط رمع رمغ رمق رمك رمل رمن رمه رمى رن رنأ رنج رنح رند رنز رنع رنف رنق رنك رنم رنو ره رهب رهج رهد رهز رهس رهش رهص رهط رهف رهق رهك رهل رهم رهن رهو روب روت روث روج روح روز روس روش روض روط روع روغ روق رول روم رون ريب ريث ريخ ريد ريس ريش ريط ريع ريف ريل ريم رين ريه
ز
زأب زأت زأد زأذ زأر زأط زأم زأن زاج زب زَبَارِيْقَ زبج زبد زبذ زبر زَبْرَقَ زبط زبع زَبَعْبَكٌ  زبَعْرَى  زبغ زبق زبل زبن زبى زتن زج زجب زجر زجل زجم زجن زجو زح زحب زحر زحف زحك زحل زِحْلِقٌ زحم زَحْمَرْتُ زخ زخب زخر زخف زخم زدب زدر زدع زدغِ زدف زذب زر زرب زرح زرد زرط زرع زرف زُرْفِيْنُ زرق زَرْقَلَ زرم زرن زَرْنَبٌ زَرَنْجُ زرى زط زع زعب زَعْبَقْتُ  زعج زعر زعف زعق زعك زعل زعم زِعْنِفَةٌ زغ زغب زغبر زغد زغر زَغْرَبَةٌ  زَغْرَفٌ  زغف زغل زغم زغو زف زفت زفر زفل زفن زفى زق زقب زقح زقد زقر زقع زقف زقل زقم زقو زك زكأ زكب زكت زكر زكم زكن زكو زل زلب زلج زلح زلخ زَلْدَبْتُ زلط زلع زلغ زلف زلق زَلْقَمْتُ زلم زُلُنْقُطَةٌ زله زلى زم زمت زمج زمح زمخ زَمْخَرَ زمر زمع زمق زمك زمل زمن زن زنأ زَنْبَرِيَّةٌ زِنْبِيْلُ زنج زنح زَنْخَرَ زند زنر زنط زنف زنق زنْقُبٌ زِنْقِيْراً زنك زنم زنى زه زهب زهج زهد زهدم زهر زهرفت زهف زهق زهك زهل زهلفت زهلمت زهم زَهْنَعْتُ  زهو زوج زود زور زوع زوغ زوف زوق زوك زول زون زيب زيت زيح زيخ زيد زير زيغ زيف زيق زيل زيم زين
س
سأب سأت سأد سأر سأف سأل سأم سب سبأ سَبَادِحَ سبت سبح سِبَحْلٌ سبخ سبد سبر سَبْرَجَ سبط سبع سِبْعَارَةٍ  سبغ سبق سبك سبل سبن سَبَنْتَاة سبه سبهلل سبى ست ستب ستج ستر ستع ستق ستل ستن سته ستى سج سجح سجد سجر سجع سجف سجل سجم سجن سجو سح سحب سَحْبَلٌ سحت سحج سحد سحر سحط سحف سحق سحك سحل سحم سحن سحو سخ سخب سخت سخج سخد سخر سخط سخف سخل سخم سخن سخو سد سدج سدح سدر سدع سدف سدك سدم سدن سدو سذب سذق سر سرأ سَرَافِيْلُ سرب سَرْبَخْتُ سرج سَرْجَنَ سرح سِرْحَانَة سرد سَرْدَجْتُه سرط سَرْطَلٌ سرع سرغ سرف سرق سرك سرل سرم سرن سِرْنَاف سرو سرى سطأ سطب سطح سطر سطع سطل سطم سطن سطو سع سعب سعد سعر سعط سعف سُعْفُوْقُ  سعل سعم سعن سعو سعى سغ سغب سغل سغم سف سفت سفح سفد سفر سفط سفع سفق سفك سفل سفن سفه سفو سق سقب سقد سقر سقط سقع سقف سقل سقم سقى سك سكب سكت سكر سكع سكف سكل سكم سكن سلأ سَلاَخِدُ سُلاَطِحٌ سلب سلت سلج سلح سلخ سَلْخَبٌ سلط سلع سَلْعَنَ سَلَعُوْجٌ سلغ سِلَغْدٌ  سلف سلق سلك سلل سلم سله سلو سم سمت سمج سَمْجَرْتُ سمح سمخ سمد سمذ سمر سمط سمع سَمْعَجٌ  سمغ سمق سمك سمل سَمْلَجٌ سَمْلَكْتُ سمن سمه سمهج سمهرة سمو سُمِّيَتِ سن سنب سَنْبَتاً سنبهة سنت سنج سنح سنخ سند سنر سنط سنع سنف سنق سنم سنه سنو سه سهب سهبرة سهج سهجر سهد سهدر سهر سِهْرِيْز سهف سهق سهك سهل سهم سهن سهو سوب سوج سوخ سود سور سوط سوع سوغ سوف سوق سوك سول سوم سيب سيح سيخ سيد سير سيع سيف سيل سيم سين
ش
شأت شأز شأف شأم شأن شب شبث شبج شبح شبذ شبر شِبْرَاقُ شبع شبق شبك شبل شبم شبن شبه شبو شبى شت شتر شتم شتن شتو شث شثر شثل شثن شج شجب شجذ شجر شجع شجن شجو شح شحب شحث شحج شحذ شحر شحص شحط شحك شحل شحم شحن شحو شحى شخ شخب شخت شخر شخز شخس شخص شخف شخل شخم شخن شد شدح شدخ شدف شدق شدن شده شدو شذ شذب شذخ شذر شذق شذم شذو شر شَرَانِقُ  شرب شَرْبَقْتُ شرث شرج شرح شرخ شِرْذَبَةٌ شرس شرص شرع شرف شرق شرك شرم شرن شره شرو شرى شز شزب شزر شزغ شزن شزو شس شسب شسع شسف شسل شص شصب شصر شض شط شطأ شطب شطح شطر شطس شطف شطم شطن شظ شظف شظم شظى شع شعب شعث شعذ شعر شَعَرٌ شعف شَعْفَرُ شعل شعم شعن شَعَنْلَعٌ  شعو شعى شغ شغب شغر شغز شَغْزَنَ  شغف شغل شغم شغن شُغْنُوبٌ شغو شف شَفَح شفز شفع شفق شَفْقَلٍ شفن شفه شفى شق شقأ شقب شقح شَقَحْطَبٌ شقد شقذ شقر شقص شقع شقف شقل شقم شقن شقه شقى شك شكب شكح شكد شكر شكز شكس شكص شكع شكل شكم شكه شكو شل شلث شلح شلخ شلط شلغ شلف شلق شلم شلى شم شمت شمج شمخ شمذ شمر شَمَرْذَاةٌ شَمَرْطَلٌ شمز شمس شمص شمط شمظ شمع شَمْعَلَتِ شمق شمل شَمَنْصِيْرُ شمهذ شن شنأ شنب شنث شنج شنح شِنْذَارَةٌ شنر شنص شَنْصَرَةٍ شنط شنظ شنع شِنَّغْماً  شِنْغِيرٌ  شنف شِنْفَارَةٍ شنق شنم شه شهب شهبر شهد شهدرت شهر شهربة شهريز شهق شهل شهم شهو شوب شوذ شوس شوص شوط شوظ شوع شوف شوق شوك شوم شوه شيث شيح شيخ شيد شيص شيع شيف شيم
ع
عب عبأ عبث عبج عبد عبر عبس عَبَشْمَسَ عبط عبق عَبْقَرٌ  عبك عبل عبم عبن عَبْهَلَ  عبو عَبَوْفَرانِ  عت عتب عتد عتر عتق عتك عتل عتم عتن عته عتو عث عُثَالِطٌ  عثج عَثْجَلٌ  عثر عثق عثك عثل عثم عُثْمانُ عثن عثو وعثى عج عَجَارِيْفُ عُجَانِقٌ  عجب عجد عجر عَجْرَدِيَّةٌ عجز عجس عجف عجل عجم عجن عجه عجو عجى عح عد عُدَامِس عدب عدر عدس عدف عدق عدل عدم عدن عده عدو عذب عذج عذر عذط عذف عذق عذل عُذَلِطٌ  عذم عذن عذو عذى عر عُرَاهِمٌ  عُرَاهِنٌ  عرب عِرْبَاضٌ  عرت عرج عرد عرز عرس عرش عُرْشُوْمٌ  عرص عرض عرط عَرْطَسَ عُرْطُوْجٌ عرف عرق عَرْقَبْتُ  عَرْقَل  عرك عُرْكُرٌ  عَرْكَسَ  عرم عِرْمِسُ عرن عرو عرى عز عزب عزد عزر عزف عزق عزل عزم عزو وعزى عس عسب عسج عَسْجَلٌ عسد عسر عسط عسف عسق عسك عَسْكَرَ  عسل عَسَلَّقٌ  عسم عسن عسو عش عشب عَشْجَذَتِ عشر عَشْرَقَ  عَشَرَّمُ عشز عشق عشم عشن عشو عَشَوْزَلُ عص عصب عصد عصر عصف عصق عصل عصم عَصَنْصَرُ عصو عصى عض عضب عضد عضر عضل عضم عَضَمَّزَةٌ  عضه عضو عط عُطَارِدُ عطب عطد عطر عُطْرُوْسُ عطس عطش عطف عطل عطن عطو عظ عظب عظر عظط عظل عِظْلِمٌ  عظم عظى عف عُفَاهِمٍ  عفت عفث عفج عفد عفر عِفْرِيْتٌ عفز عَفْزَرُ عفس عفص عفط عفق عفك عفل عفن عفه عفو عق عقب عقد عقر عَقْرَسٌ  عَقَرْقَوْف  عقز عقس عقش عقص عقط عقف عقل عقم عَقَنْبَاةٌ  عقو عقى عك عُكَابِسٌ  عكب عُكْبُزٌ عكث عكد عكر عَكْرَدَ  عِكْرِمٌ عكز عكس عكش عكص عكظ عكف عكل عُكَلِطٌ  عكم عكن عكو عل علب عُلَبِطٌ  علث علج علد علز علس علش علص علض علط علف عَلْفَصْتُ علق علك عَلْكَدٌ  عَلْكَسَ  علم علن عله عَلْهَسَ  علْهَصَ  علو عم عمت عمج عمد عمر عَمَرَّسٌ  عمس عمش عمق عمل عِملاَق  عمن عمه عمى عن عنب عُنْبُجٌ عَنْبَسٌ عُنْبُلَةٌ عنت عنث عنج عَنْجَرِدٌ  عند عَنْدَلَ عُنْدُهِيَّةٌ  عنذ عنز عِنْزَهُوَةٌ  عنس عنش عنص عنط عنظ عنف عُنْفَجِيْجٌ  عنق عَنْقَشَ  عنك عَنْكَبُوْت عَنْكَسٌ  عنم عنو عه عهب عهت عهج عهد عهر عهق عهك عهل عهم عهن عهو عوث عوج عود عوذ عور عوز عوس عوص عوض عوف عوق عوك عول عوم عون عوه عيب عيث عيج عيد عير عيز عيس عيش عيص عيط عيف عيق عيل عيم عيه
ف
فأب فأد فأر فأس فأق فأل فأم فت فتأ فتح فتخ فتر فَتْرصتُ فتش فتق فتك فتل فتن فتى فث فثأ فثج فثر فثغ فثى فج فجأ فجر فجز فجس فجش فجع فجل فجم فجن فجو فح فحج فحس فحش فحص فحق فحل فحم فحو فحى فخ فخت فخج فخذ فخر فخز فخش فخم فد فدج فدح فدر فدس فدش فدع فدغ فدك فدم فدن فدى فذ فر فرأ فُرَانِقُ فراهيذ فرت فرث فَرْثَدَ فَرْثَطَ فرج فرح فرخ فرد فرز فرس فَرْسَخَتِ فَرْشَدَ فرص فَرْصمَ فرض فرط فَرْطَحَ فرع فرغ فَرْغانَةُ  فرق فرك فرم فرن فرنب فره فرهد فرو فرى فز فزد فزر فزع فس فسأ فست فسج فسح فُسْحُمٌ فسخ فسد فسر فسط فسق فسل فسو فشج فشح فشخ فشط فشغ فشق فشل فشن فشو فص فصح فصخ فصد فصع فصل فصم فصى فض فضج فضح فضخ فضغ فضل فضو فط فطأ فطح فطر فُطْرُسٌ فطز فطس فطم فطن فطه فطو فظ فظع فع فعس فعل فعم فعو فغ فغر فغم فغى فق فقأ فَقْحَلٌ فقد فقر فقز فقس فقص فقع فَقْعَس فقل فقم فقه فقى فك فكر فكل فكن فكه فل فلأ فلت فلج فلح فلخ فلد فلذ فلز فلس فِلَسْطِيْنُ فلص فلط فَلْطَحَ فلع فلغ فلق فَلْقَحى فلك فلم فلن فلهد فلو فلى فم فمو فن فنأ فنج فنخ فَنْخَرَ ْفُ:نَدْ فند فَنْدَرٌ فنذ فَنْزَرُ فنش فِنْطِيْسَةُ فنع فنق فنك فنو فنى فه فهت فهج فهد فهر فهض فهق فهل فهم فهو فوت فوج فوح فود فور فوز فوض فوط فوع فوغ فوق فول فوم فوه فيخ فيد فير فيز فيش فيص فيض فيظ فيق فيل فيم فين
ق
قأب قب قبأ قُبْتُرٌ قبح قبذ قبر قبس قبص قبض قبط قبع قَبَعْثى  قبل قبن قت قتب قتد قتر قتع قتل قتم قتن قتو قث قثد قثل قثم قثو قح قحب قحد قحر قحز قحص قحط قَحْطرْتُ قحف قَحْفَزْتُ قحل قحم قحو قخم قخى قد قدر قدس قدع قدف قدم قدى قذ قذح قذر قذع قذف قذل قذم قذى قر قرأ قرَاضِبَةُ قرب قرت قرث قَرْثَعٍ  قرح قرد قُرْدُوْسٌ قُرْزُلٌ قرس قَرْسَحَ قرش قِرْشَبَّةٌ قِرْشَمٌّ قرص قِرْصَافَةٌ قَرْصَع قرض قِرْضَابٌ قِرْضاب قَرْضَبَ قَرْضَمْتُ قرط قَرْطَبَ قِرْطَعْنَةٌ قرظ قرع قرف قرم قِرْماصٌ قِرْمِزُ قَرْمَشَ قَرَمَّشٌ  قَرْمَشْتُ قِرْمِلٌ قرن قُرْنُوْصُ قره قرو قرى قز قزح قزد قزع قزل قزم قزو قس قسب قسح قسد قسر قسط قِسْطالٌ قسم قسن قسو قش قَشَابِرُ قشب قشح قشد قشر قشط قشع قشف قشم قشن قشو قشى قص قصب قصد قصر قصع قصف قصل قصم قصن قصو قَصِيْرٌ  قض قضب قضع قضف قضم قضى قط قطب قطر قُطْرُبُلٌّ قطع قطف قطل قطم قطن قطو قظ قع قعب قعث قعد قعر قعز قعس قعش قعص قعض قعط قَعْطَبِيٌّ  قَعْطَلَه  قعظ قعف قعل قعم قعن قَعْنَبٌ  قعو قف قفخ قفد قفر قفز قفس قفش قفص قفط قفع قفل قَفْلَطَه قفن قَفَنْزَعَةٌ قفو قل قلب قلت قلح قلخ قلد قلذ قلز قلس قلش قلص قلط قلع قلف قَلْفَحَ قلم قَلْمَعَ  قَلْنَسَ قله قلهذم قلهزم قلهف قلو قم قمأ قمح قمخ قمد قمر قُمَّرِزٌ قمز قمس قمش قمص قَمْطَرَ قُمْطِرَ قَمْطَرْتُ قَمْطَرِيْرٌ قمع قمل قمن قمه قن قنأ قنا قَنَاصِرِيْنَ قُنَافِشُ قنب قُنْبُرَانِيَّةٌ قُنْبُلٌ قِنْبِيْعَةُ  قنت قنح قند قنر قنز قنس قنش قنص قنط قَنْطَرِيسُ قنع قنف قُنْفُذُ قَنْفَشَ قنل قنم قه قهب قهد قهر قهز قهس قهطم قهع قهل قهم قهمزية قهن قهنب قوب قوت قوح قوخ قود قور قوز قوس قوش قوض قوط قوع قوف قول قوم قون قوه قيح قيد قيص قيض قيظ قيل قين
ك
كأب كأر كأش كاذ كب كبت كبث كبح كبد كبر كبس كبش كبع كبل كبن كبو كت كتب كتح كتد كتر كتع كتف كتل كتم كتن كتو كث كثأ كثب كثح كُثْحُمَةٌ كثر كثع كثف كثل كثم كثن كثو كح كحب كحط كحل كحم كخ كخر كخم كد كدب كدح كدر كدس كدش كدع كدف كدم كدن كده كدى كذ كذا كذب كذن كر كرب كَرْبَدَ كرت كَرْتَحَه كرث كرج كرح كرخ كرد كرز كرس كَرْسَمَ كرش كَرْشَمَتَه كرص كرض كرظ كرع كرف كرم كَرْمَدْنا كرن كَرَنْثَأ كره كرو كرى كز كزب كزم كس كسب كسج كسح كسد كسر كسط كسع كسف كسل كسم كسو كش كشأ كشب كشث كشح كشخ كَشْخَنْتُه كشد كشر كشط كشف كشل كشم كَشْمَرَ كشى كص كصر كصم كض كضل كظ كظب كظر كظم كظو كعب كَعْبَرْتُه كعت كعد كعر كعس كعظ كعل كعم كغد كف كفأ كفت كفح كفخ كفر كفس كفل كفن كفى كل كلأ كلب كَلْبَثٌ كلت كلح كَلْحَبُ كلد كلز كلس كَلْصَمُوا كلط كلع كلف كلم كَلَمُنْ كلهدة كلهست كلو كلى كم كمأ كمت كمج كمح كمخ كمد كمر كمز كمس كمش كمع كمل كمن كمه كمهل كمى كُمَيْتٌ كن كُنَافِشُ كنب كنت كنث كِنْثَالُ كَنْثَحٌ كند كنر كنز كنس كنش كنص كنظ كنع كنف كَنْفَلِيْلُ كنه كنى كه كهب كهد كهر كهف كهل كهم كهمس كهن كهو كوب كوت كوث كوح كوخ كود كور كوز كوس كوش كوع كوف كول كوم كون كوه كيت كيح كيد كير كيس كيش كيص كيف كيل كيم كين
ل
لأم لاط لب لبأ لبث لبج لبخ لبد لبز لبس لبط لبع لبق لبك لبن لبو لبى لت لتأ لتب لتح لتز لتم لث لثأ لثد لثع لثغ لثق لثم لثى لج لجأ لجب لجح لجذ لَجَرَنْفَشُ لجف لجن لح لحب لحت لحج لحد لحز لحس لحص لحط لحظ لحف لحق لحك لحم لحن لحى لخ لخج لخص لخع لخف لخق لخم لخن لخو لخى لد لدس لدم لدن لده لدى لذ لذب لذع لذم لذن لذى لز لزأ لزب لزج لزح لزق لزك لزم لزن لس لسب لسد لسق لسم لسن لش لشب لص لصب لصت لصز لصغ لصف لصق لصو لصى لض لط لطث لطح لطخ لطس لطع لطف لطم لطو لظى لع لعب لعج لعز لعس لعط لعظ لعف لَعَفَنَّشُ لعق لعن لعو لغب لغد لغز لغس لغط لغف لغم لغن لغى لف لفأ لفت لفث لفج لفح لفخ لفس لفظ لفع لفق لفك لفم لفو لق لقب لقح لقز لقس لقش لقص لقط لقع لقف لقم لقن لقو لقى لك لكث لكد لكز لكس لكض لكع لكف لكم لكن لكو لكى للقَلَنْسُوَةِ للنَّعْجَةِ لم لَمُثْرَنْد لمج لمح لمخ لمد لمز لمس لَمُسْلَخِمٌّ لمص لمط لمظ لمع لمق لمك لمى لنج له لهب لهث لهج لهد لهز لهس لهط لهع لهف لهق لهم لهن لهو لوب لوت لوث لوج لوح لوخ لود لوذ لوز لوس لوص لوط لوع لوغ لوف لوق لوك لوم لون لوه ليب ليت ليث ليد ليز ليس ليص ليط ليع ليغ ليف ليق ليك لين
م
مأج مأر مأس مأش مأص مأل ماد مبهرج مت متأ متج متح متخ متد متر متس متش مُتَظَرْمِطَة متع متك متن مته متو مث مثج مُثَرْطِمٌ مُثْرَنْتٍ مُثْرَنْطٍ مثط مثع مُثَفْرِقٌ مثل مثن مج مجح مجس مجش مجط مجع مجل مُجَمْعَلَةُ  مجن مح محت محج محر مُحْرَنْفِزَاتٌ محز محش محص محض محط محظ محق محك محل محن محو مخ مخج مخر مُخَرْمِدٌ مُخْرَنْبِقُونَ مُخْرَنْفِشن مَخْشَلَبَةٌ مُخَصْلَفٌ مخط مخن مخى مد مدج مدح مدخ مُدَخمس مدر مدس مدش مدع مُدَغْمَسٌ  مدق مدل مُدْلَنْفِقٌ مدن مده مدهمق مدى مذ مذج مذح مذر مَذْرَقَ مذع مذق مذل مر مرأ مرت مرث مرج مرح مرخ مرد مَرْدَقُوْشَةً مرذ مرز مرس مرص مرض مرط مَرْطَلَةٍ مرع مرغ مرق مَرْقَسِيّ مرن مره مرهسم مرهمس مرو مرى مز مزج مزح مُزَخْلب مزد مزر مُزْرَنْفِقٌ مزع مزق مُزْلَعِبٌّ  مزمهج مزن مزى مس مسأ مُسَبْرَتٌ مسبغ مسح مسخ مسد مسر مُسَرْبَطَةٌ مُسَرْدَقٌ مُسَرْعَدٌ  مسرهد مسط مسع مسك مسل مُسَمْرَطُ مسن مُسَنْبَخاً مُسَنْدِلاً مسو مسى مش مُشَبْرَقٌ مشج مشح مشر مشط مشظ مشع مشغ مُشَفْتِر مشق مُشَمْرَقٌ مشن مشى مص مصت مصح مصخ مصد مصر مصط مصع مُصَعْتَلُ  مصل مُصَلْمَحَةُ مُصَمْرَطُ مُصَنْتَعُ  مصو مض مضح مضخ مضد مضر مضغ مضى مط مطح مطخ مطر مطز مطس مطع مطق مطل مطه مطو مظ مظر مظع مع معج معد معر مُعَرْدِلاً  معز معس معص معض معط معك معل مُعْلَنْدِدٌ  مُعْلَنْكِكٌ  معن معو معى مغ مغث مغد مغر مُغْرنْضِفَة مغس مغص مغط مغل مُغَنْثِرُ  مغو مغى مق مقت مقد مقر مقس مقط مقع مقل مُقَمْجِرَةٌ مُقَنْثِعُ  مُقَنْفِشٌ مقه مقو مك مكت مكث مكد مكر مُكَرْفَحاً مكس مكل مُكَلْثَمَةٌ مكن مكو مل ملأ ملت ملث ملج ملح ملخ ملد ملذ ملز ملس ملش ملص ملط ملع ملغ ملق ملك مله ملو وملى من منأ منج مَنْجَانيٌّ منح مند منذ منع مُنَعْدِل مُنَغْدِلُ  منى مه مهج مهد مهر مهص مهق مهك مهل مهى موت موح مور موز موس موص موع موق مول مون موه ميث ميح ميخ ميد ميذ مير ميز ميس ميش ميض ميط ميع ميل مين