Searchable Online Version Ismāʿīl bin Ḥammād al-Jawharī, Tāj al-Lugha wa Ṣiḥāḥ al-ʿArabīya تاج اللغة وصِحاح العربية للجوهري

This book, more commonly known as the Ṣiḥāḥ, caused a revolution in Arabic lexicography as it differed from the format preferrred by al-Khalīl bin Aḥmad (see Kitāb al-ʿAin, also on our site), giving the ḥurūf al-hijāʾ their own chapters, rather than treating them as second class. Al-Jawharī (d. 1003 CE / 393 AH) is one of the great linguists and lexicographers of the Arabic language. He came from the city of Fārāb on the Silk Road, in modern-day Kazakhstan, and traveled throughout the Middle East and Arabia in search of knowledge of the Arabic language. The Ṣiḥāḥ is one of the most commonly used dictionaries of the Arabic language to this day, and abridged versions of it, such as al-Rāzī's Mukhtār al-Ṣiḥāḥ, are still in print and used by both scholars and laymen.
Contents محتويات الكتاب
ب
بأ بأا  بأبأ بأج بأدل بأر بأس با ببب ببر ببل بتا بتت بتر بتع بتك بتل بثا بثث بثر بثع بثق بثن بجا بجج بجح بجد بجر بجرم بجس بجل بحت بحتر بحث بحثر بحح بحدل بحر بحزج بحظل بحل بحن بخا بخت بختر بخخ بخد بخر بخس بخص بخع بخق بدأ بدا بدح بدد بدر بدع بدغ بدل بدن بده بذأ بذا بذج بذح بذخ بذذ بذر بذعر بذل بذم برأ برأل برا برت برث برثن برج برجد برجس برجم برح برد بردج برذع برذن برر برز برزخ برزغ برزق برزن برس برسم برش برشع برشق برشم برص برض برطل برطم برع برعس برعم برغث برغز برغل برق برقش برقط برقع برك بركع برم برن برنس بره برهم برهن بزا بزخ بزر بزز بزع بزغ بزق بزل بزم بزن بسر بسس بسط بسطم بسق بسل بسم بسمل بسن بشر بشش بشع بشك بصر بصص بصع بصق بصل بصم بضض بضع بطأ بطا بطح بطخ بطر بطرق بطش بطط بطغ بطق بطل بطم بطن بظا بظر بعا بعث بعثر بعثط بعج بعد بعر بعص بعض بعط بعع بعق بعل بغت بغث بغثر بغدذ بغر بغز بغش بغض بغغ بغل بغم بغي  بقر بقع بقق بقل بقم بقى بكأ بكت بكر بكع بكك بكل بكم بكى بلا بلت بلتع بلثق بلج بلح بلخ بلد بلدح بلدم بلز بلس بلسن بلص بلط بلع بلعس بلعق بلعم بلغ بلغم بلق بلقع بلل بله بلهن بمم بنا بند بندق بندك بنس بنعك بنق بنك بنن بهأ بها بهت بهتر بهث بهج بهدل بهر بهرج بهز بهزر بهس بهش بهصل بهط بهظ بهق بهكن بهل بهم بهنن بهه بوأ بوا بوب بوث بوج بوح بوخ بور بوز بوس بوش بوص بوع بوغ بوق بوك بول بوم بون بوه بيا بيب بيت بيد بيس بيش بيص بيض بيع بين بين
ج
جأب جأث جأجأ جأذر جأر جأز جأش جأف جأل جأي  جبأ جبا جبب جبت جبذ جبر جبز جبس جبل جبن جبه جثا جثث جثل جثم جحا جحح جحد جحدر جحدل جحر جحس جحش جحشم جحظ جحظم جحف جحفل جحل جحلم جحم جحمرش جحمظ جحن جخب جخخ جخدب جخر جخف جخى جدب جدث جدح جدد جدر جدس جدع جدف جدل جدم جدن جدى جذب جذذ جذر جذع جذف جذل جذم جذى جرأ جرب جربز جرث جرثم جرج جرجب جرجس جرجم جرح جرد جردب جردحل جردم جرذ جرر جرز جرس جرسم جرش جرشب جرشع جرشم جرض جرضم جرع جرف جرفس جرل جرم جرمز جرن جرنفش جره جرهد جرهم جرى جزأ جزح جزر جزز جزع جزف جزل جزم جزي  جسأ جسا جسد جسر جسرب جسس جسم جشأ جشب جشر جشش جشع جشم جشن جصص جظظ جعا جعب جعبر جعثن جعجع جعد جعر جعز جعس جعش جعشم جعظ جعظر جعف جعفر جعل جعم جفأ جفا جفخ جفر جفس جفظ جفف جفل جفن جلا جلب جلج جلح جلحب جلخ جلخد جلخم جلد جلذ جلز جلس جلط جلظ جلع جلعب جلعد جلف جلفز جلفع جلل جلم جلمد جله جلهم جما جمح جمد جمر جمز جمس جمش جمع جمعر جمل جمم جمن جمهر جنأ جنب جنث جنح جند جنز جنس جنف جنن جنه جني  جها جهث جهجه جهد جهر جهز جهش جهض جهضم جهل جهم جهن جهنم جوا جوب جوت جوث جوج جوح جوخ جود جوز جوس جوش جوظ جوع جوف جول جون جوه جيأ جيا جير جيش جيض جيف
ح
حا حبأ حبا حبب حبتر حبج حبجر حبر حبرك حبس حبش حبض حبط حبطأ حبق حبك حبكر حبل حبن حت حتأ حتا حتد حتر حترش حتف حتك حتل حتم حتن حثا حثث حثر حثرم حثل حثم حجأ حجا حجب حجج حجر حجرم حجز حجف حجل حجم حجن حجى حدأ حدا حدب حدبر حدث حدج حدر حدرج حدرد حدس حدق حدل حدلس حدم حذا حذد حذذ حذر حذف حذفر حذق حذل حذلم حذم حذن حرا حرب حربث حرت حرث حرج حرجف حرجل حرجم حرح حرد حرذن حرر حرز حرزق حرس حرش حرشف حرص حرض حرف حرفش حرق حرقد حرقص حرقف حرك حرم حرمد حرمز حرمل حرن حريص حزأ حزا حزب حزبل حزر حزز حزق حزك حزل حزم حزن حسب حسد حسر حسس حسك حسكل حسل حسم حسن حشا حشا  حشب حشد حشر حشرج حشش حشف حشك حشم حشن حصا حصا  حصب حصد حصر حصرم حصص حصف حصل حصم حصن حضأ حضا حضب حضج حضجر حضر حضرم حضض حضن حطأ حطب حطط حطم حظا حظب حظر حظرب حظظ حظل حف حفأ حفا حفت حفث حفد حفر حفز حفس حفش حفص حفض حفظ حفف حفل حفلج حفن حقا حقب حقد حقر حقط حقف حقق حقل حقلد حقم حقن حكا  حكر حكك حكل حكم حكى حلأ  حلا حلب حلبس حلت حلج حلز حلزن حلس حلط حلف حلق حلقم حلك حلل حلم حلن حمأ حمت حمج حمد حمر حمرس حمز حمس حمش حمص حمض حمط حمق حمك حمل حملج حملق حمم حمن حمى حنأ حنا حنب حنتم حنث حنج حنذ حنذم حنر حنزقر حنش حنط حنظ حنف حنق حنك حنن حوا حوب حوت حوث حوج حوذ حور حوز حوس حوش حوص حوض حوط حوف حوق حوك حول حوم حيا حيث حيد حير حيس حيص حيض حيف حيق حيك حيل حين
خ
خا خبأ خبا خبب خبت خبث خبج خبر خبرج خبز خبس خبص خبط خبع خبعثن خبق خبل خبن ختأ ختت ختر ختع ختعر ختل ختم ختن خثر خثرم خثعب خثعم خثل خثم خثى خجأ خجج خجل خدب خدج خدد خدر خدرس خدرق خدش خدع خدف خدل خدلج خدم خدن خدى خذأ خذا خذرف خذع خذعل خذف خذق خذل خذم خرأ خرب خربص خربق خرت خرث خرج خرد خردل خرر خرز خرس خرش خرشم خرص خرط خرطم خرع خرعب خرف خرفج خرق خرم خرمل خرنق خزا خزب خزر خزرج خزز خزع خزعبل خزعل خزف خزق خزل خزم خزن خسأ خسا خسر خسس خسف خسق خسل خشب خشر خشرم خشش خشع خشف خشل خشم خشن خشى خصب خصر خصص خصف خصل خصم خصى خضب خضد خضر خضرم خضض خضف خضل خضم خضن خطأ خطا خطب خطر خطط خطل خطم خظا خظرف خعل خفت خفج خفد خفر خفس خفش خفض خفع خفف خفق خفى خقق خلأ  خلا خلب خلبس خلبص خلج خلجم خلد خلر خلس خلص خلط خلع خلف خلق خلل خلم خمج خمد خمر خمس خمش خمص خمط خمع خمل خمم خمن خنا خنب خنبس خنث خنجر خنذ خنر خنز خنس خنش خنص خنع خنف خنق خَنِقاً  خنن خوب خوت خوث خوخ خود خوذ خور خوز خوش خوص خوض خوط خوع خوف خوق خول خوم خون خوى خيب خير خيس خيش خيص خيط خيف خيل خيم
د
دأب دأث دأدأ دأظ دأل دأم دأى دبأ دبب دبح دبخ دبذ دبر دبس دبش دبغ دبق دبل دبي  دثث دثر دثن دجا دجج دجر دجل دجن دحا دحح دحر دحرج دحرض دحس دحسم دحص دحض دحق دحل دحم دحمس دخخ دخدر دخر دخرص دخس دخشم دخل دخن دد ددا ددن درأ درب دربخ درج درح درحى درخم درخمن درد دردبس دردح درر درز درس درش درص درع درفس درفق درق درقس درقع درقل درك دركل درم درمك درن درنك دره درهس درهم درى درين دسا دسر دسس دسع دسق دسم دشت دعا دعب دعبل دعث دعثر دعج دعد دعر دعز دعس دعشق دعص دعع دعق دعك دعكس دعلج دعم دعمص دغا دغر دغص دغغ دغفق دغفل دغل دغم دغمر دفأ دفا دفتر دفر دفع دفف دفق دفل دفن دفنس دقر دقع دقق دقل دقم دقى دكأ دكس دكع دكك دكل دكن دلب دلث دلج دلح دلس دلص دلظ دلع دلعس دلعك دلف دلق دلقم دلك دلل دلم دلمز دله دلهث دلهمس دلو دما دمث دمج دمخ دمر دمس دمشق دمص دمع دمغ دمق دمقس دمك دمل دملج دملق دملك دمم دنأ دنا دنب دنر دنس دنع دنف دنق دنقس دنقش دنم دنن دهثم دهج دهدن دهده دهر دهرس دهس دهش دهق دهقن دهك دهكم دهلز دهم دهن دهنج دهى دوأ دوح دوخ دود دور دوس دوف دوق دوك دول دوم دون دوى ديث ديج ديخ ديش ديص ديك ديم دين
ر
رأب رأد رأرأ رأس رأف رأل رأم رأى ربأ ربا ربب ربت ربث ربج ربجل ربح ربخ ربد ربذ ربز ربس ربص ربض ربط ربع ربغ ربق ربك ربل رتأ رتا رتب رتت رتج رتخ رتع رتق رتك رتل رتم رتن رثأ رثث رثد رثع رثعن رثم رثن رثى رجأ رجا رجب رجج رجح رجحن رجد رجز رجس رجع رجف رجل رجم رجن رحب رحح رحض رحق رحل رحم رحى رخا رخخ رخد رخص رخل رخم ردأ ردب ردج ردح ردد ردس ردع ردغ ردف ردم ردن رده ردى رذذ رذل رذم رذى رزأ رزب رزح رزدق رزز رزغ رزق رزم رزن رزى رسا رسب رستق رسح رسخ رسس رسع رسغ رسف رسل رسم رسن رشأ رشأ  رشح رشد رشش رشف رشق رشم رشن رصد رصص رصع رصف رصن رضا رضب رضح رضخ رضض رضع رضف رضم رطأ رطا رطب رطط رطل رطم رطن رعب رعبل رعث رعج رعد رعز رعس رعش رعص رعظ رعع رعف رعل رعم رعن رعى رغا رغب رغث رغد رغس رغغ رغف رغل رغم رغن رفا رفا  رفت رفث رفد رفس رفص رفض رفع رفغ رفف رفق رفل رفن رفه رفهن رقأ رقب رقح رقد رقش رقص رقط رقع رقق رقل رقم رقن رقى ركا ركب ركح ركد ركز ركس ركض ركع ركك ركل ركم ركن رمأ رمث رمح رمد رمز رمس رمص رمض رمع رمعل رمق رمك رمل رمم رمن رمى رنا رنب رنج رنح رند رنز رنف رنق رنم رنن رها رهب رهبل رهج رهدن رهز رهش رهص رهط رهف رهق رهك رهل رهم رهن رهيأ روأ روب روث روج روح رود روز روض روع روغ روق رول روم رون روى ريب ريث ريد رير ريس ريش ريط ريع ريف ريق ريم رين ريه
س
سأب سأت سأد سأر سأسأ سأل سأم سأو ساف  سبأ سبب سبت سبج سبح سبحل سبخ سبد سبر سبرت سبط سبطر سبع سبغ سبغل سبق سبك سبكر سبل سبه سبهل سبى ستا ستت ستر ستق ستن سته ستهم سجا سجج سجح سجد سجر سجس سجع سجف سجل سجلط سجم سجن سجهر سحا سحب سحبل سحت سحج سحح سحر سحط سحف سحفر سحق سحك سحل سحم سحن سخا سخب سخبر سخت سخخ سخد سخر سخط سخف سخل سخم سخن سدا سدج سدح سدد سدر سدس سدف سدك سدل سدم سدن سذق سرأ سرا سرب سربخ سربل سرج سرجم سرجن سرح سرحب سرد سردح سردق سرر سرس سرط سرطم سرع سرعف سرف سرق سرل سرم سرمد سرمط سرمق سرهد سسم سطا سطح سطر سطع سطل سطم سطن سعب سعبق سعتر سعد سعر سعسلق سعط سعع سعف سعل سعم سعن سعى سغب سغبل سغغ سغل سفت سفح سفد سفر سفرجل سفسر سفط سفع سفف سفق سفك سفل سفن سفنج سفه سفى سقب سقر سقرقع سقط سقع سقف سقم سقى سكب سكت سكر سكع سكف سكك سكن سلأ  سلا سلب سلت سلتم سلج سلجم سلح سلحب سلحف سلخ سلس سلط سلع سلعس سلغ سلغد سلف سلفع سلق سلقع سلك سلل سلم سلهب سلهم سما سمت سمج سمح سمحج سمد سمدر سمدع سمر سمرج سمط سمع سمغد سمق سمك سمل سملج سمم سمن سمه سمهج سمهدر سمهر سنأ  سنب سنبس سنت سنح سنخ سند سنط سنع سنف سنق سنم سنمر سنن سنه سها سهب سهج سهد سهر سهق سهك سهل سهم سوأ سوا سوج سوح سوخ سود سوس سوط سوع سوغ سوف سوق سوك سول سوم سيأ سيا سيب سيح سير سيس سيع سيف سيل سين
ش
شأأ  شأب شأت شأز شأس شأشأ شأف شأم شأن شبا شبب شبث شبح شبدع شبر شبرق شبرم شبط شبع شبق شبل شبم شبه شتا شتت شتر شتم شثث شثل شثن شجا شجب شجج شجذ شجر شجع شجن شحا شحب شحج شحح شحذ شحر شحز شحص شحط شحم شحن شخب شخت شخر شخز شخس شخص شخم شدا شدخ شدد شدف شدق شدقم شده شذا شذب شذذ شذر شذم شرب شربث شرج شرجب شرجع شرح شرحل شرخ شرد شردخ شرذم شرر شرز شرس شرسف شرض شرط شرع شرعب شرف شرق شرك شرم شرمح شره شرى شزب شزر شزز شزن شسب شسع شسف شصا شصب شصر شصص شطأ شطا شطب شطر شطط شطن شظظ شظف شظم شظى شعا شعب شعث شعر شعع شعف شعل شعمل شعن شغا شغب شغر شغزب شغغ شغف شغل شغم شفتر شفر شفرج شفع شفق شفلح شفن شفه شفى شقأ شقا شقب شقح شقحطب شقذ شقر شقرق شقص شقق شقن شكا شكد شكر شكس شكع شكك شكل شكم شكه شلا شلجم شلل شلم شم شمت شمج شمخ شمخر شمذ شمذر شمر شمرج شمرخ شمردل شمز شمس شمص شمط شمع شمق شمل شمم شنأ شنب شنث شنج شنح شنخف شنر شنص شنظ شنظر شنع شنف شنق شنن شها شهب شهبر شهد شهدر شهر شهرب شهرز شهق شهل شهم شوب شوذ شور شوس شوض شوط شوظ شوع شوف شوق شوك شول شوه شوى شيأ شيب شيح شيخ شيد شيز شيش شيص شيط شيع شيق شيم شين
ع
عبأ عبب عبث عبثر عبد عبر عبس عبسر عبط عبق عبقر عبك عبل عبم عبن عبهر عبهل عبى عتا عتب عتت عتد عتر عترس عترف عتق عتك عتل عتم عته عثا عثث عثج عثجل عثر عثق عثكل عثل عثلب عثلط عثم عثن عجا عجب عجج عجر عجرد عجرف عجرم عجز عجس عجف عجل عجلد عجلز عجم عجن عجهن عدا عدب عدبس عدد عدس عدف عدق عدل عدم عدمل عدن عده عذا عذب عذر عذط عذف عذفر عذق عذل عذلج عذم عرا عرب عربذ عربض عربن عرت عرتب عرتم عرتن عرج عرجل عرجن عرد عردس عردم عرر عرز عرزل عرزم عرس عرش عرص عرصف عرض عرطب عرطز عرطس عرطل عرف عرفج عرفص عرفط عرق عرقب عرقط عرقل عرك عركس عرم عرمس عرمض عرن عرهم عرهن عزا عزب عزد عزر عزز عزف عزق عزل عزم عزه عزهل عسا عسب عسبر عسج عسجد عسجر عسد عسر عسس عسطس عسف عسق عسقف عسقل عسكر عسل عسلج عسم عسن عشا عشب عشد عشر عشرق عشز عشزر عشزن عشش عشق عشم عشن عصا عصب عصد عصر عصص عصف عصفر عصل عصم عضا عضب عضد عضرس عضرط عضرفط عضض عضل عضم عضه عطا عطب عطبل عطر عطرد عطس عطش عطط عطف عطل عطمس عطن عطود عظا عظب عظظ عظل عظلم عظم عفا عفت عفث عفج عفر عفس عفشل عفص عفضج عفط عفف عفق عفقس عفك عفل عفن عقا عقب عقبل عقد عقر عقرب عقص عقف عقفر عقق عقل عقم عك عكا عكب عكث عكد عكر عكرش عكرم عكز عكس عكش عكظ عكف عكك عكل عكم عكمس عكن علا علب علبط علث علج علجم علجن علد علز علس علص علط علطبس علطس علف علق علقم علكس علكم علل علم علن عله علهد علهز عمت عمثل عمج عمد عمر عمرد عمرس عمرط عمس عمش عمق عمل عملس عملط عملق عمم عمن عمه عمى عنا عنب عنبر عنت عنتر عنج عنجد عنجه عند عندل عندلب عنز عنس عنش عنشط عنص عنط عنظ عنف عنق عنقز عنك عنم عنن عهب عهج عهد عهر عهق عهل عهم عهن عوج عود عوذ عور عوز عوس عوص عوض عوط عوف عوق عول عوم عون عوه عوى عيب عيث عيج عير عيس عيش عيص عيط عيف عيق عيل عيم عين عيى
ف
فآ فأت فأد فأر فأس فأفأ فأل فأم فا فتأ فتت فتح فتخ فتر فتش فتق فتكر فتل فتن فتى فثأ فثث فثج فثر فجأ فجا فجج فجر فجس فجع فجل فجن فحا فحث فحج فحح فحش فحص فحل فحم فخت فخخ فخذ فخر فخز فخم فدح فدد فدر فدع فدغ فدغم فدك فدكس فدم فدن فدى فذذ فرأ فرا فربج فرت فرتن فرث فرج فرجن فرح فرخ فرد فردس فرر فرز فرزدق فرزم فرس فرسخ فرسك فرسن فرش فرشح فرشط فرص فرصد فرض فرط فرطح فرطس فرطم فرع فرعل فرعن فرغ فرفخ فرق فرقد فرقع فرك فرم فرن فرند فره فرهد فزتج فزر فزز فزع فسأ فسا فسح فسخ فسد فسر فسط فسق فسكل فسل فشأ فشا فشج فشح فشش فشغ فشق فشل فصا فصح فصد فصص فصع فصل فصم فضا فضج فضح فضخ فضض فضل فطأ فطح فطحل فطر فطس فطم فطن فظظ فظع فعا فعع فعل فعم فغا فغر فغم فقأ فقا فقح فقد فقر فقس فقع فقعس فقق فقم فقه فكر فكك فكل فكن فكه فلا فلت فلج فلح فلحس فلذ فلز فلس فلط فلع فلق فلقس فلقم فلكن فلل فلم فلن فم فنح فنخ فند فنزج فنع فنق فنك فنن فنى فهج فهد فهر فهق فهل فهم فهه فوا فوت فوج فوح فوخ فود فور فوز فوض فوف فوق فوم فوه في فيأ فيد فيش فيص فيض فيظ فيف فيل فين
ق
قأب قال قبأ قبا قبب قبج قبح قبر قبس قبص قبض قبط قبطر قبع قبعثر قبل قبن قتا قتب قتت قتد قتر قترد قتك قتل قتم قتن قثأ قثث قثد قثل قثم قحا قحب قحح قحد قحر قحز قحزن قحط قحطب قحف قحل قحم قد قدا قدح قدحس قدد قدر قدس قدع قدم قدمس قذحر قذذ قذر قذع قذعل قذعمل قذف قذل قذم قذى قرأ قرا قرب قربز قربس قربع قربق قرت قرث قرثع قرح قرد قردحم قردم قرر قرزح قرزل قرزم قرس قرش قرشب قرشم قرص قرصع قرض قرضب قرط قرطب قرطس قرطعب قرطف قرطل قرطم قرظ قرع قرعبل قرف قرفص قرفط قرق قرقس قرقف قرقل قرقم قرم قرمد قرمص قرمط قرمل قرن قرنس قرنص قرهب قزح قزز قزع قزل قزم قسا قسب قسر قسس قسط قسطس قسطل قسم قسن قشا قشب قشبر قشد قشر قشش قشع قشعر قشعم قشف قشم قصا قصب قصد قصر قصص قصع قصعل قصف قصل قصم قصمل قضأ قضب قضض قضع قضف قضم قضى قطا قطب قطر قطرب قطربل قطط قطع قطف قطل قطم قطمر قطن قعا قعب قعث قعثل قعد قعر قعز قعس قعسر قعص قعصر قعض قعضب قعط قعع قعف قعفز قعل قعم قعن قفا قفخ قفخر قفر قفز قفشل قفص قفط قفع قفعل قفف قفل قفن قفندر ققب قلا قلب قلت قلح قلحم قلخ قلد قلذم قلز قلس قلص قلع قلف قلق قلل قلم قمثل قمجر قمح قمد قمر قمز قمس قمش قمص قمط قمطر قمع قمل قمم قمن قمه قنأ قنا قنبل قنت قنح قند قندفل قندل قنر قنس قنص قنط قنع قنف قنفذ قنفرش قنقل قنم قنن قها قهب قهبلس قهد قهر قهز قهقه قهل قهم قوا قوب قوت قود قور قوز قوس قوش قوض قوط قوع قوف قوق قول قوم قوه قيأ قيح قيد قير قيس قيص قيض قيظ قيق قيل قين قيه
م
م مأد مأر مأس مأق مأن مأى ما ماج  متأ متا متت متح متر متع متك متن متى مثث مثل مثن مجج مجح مجد مجر مجس مجع مجل مجن محا محت محح محش محص محض محق محك محل محن مخا مخج مخخ مخر مخض مخط مخن مدح مدخ مدد مدر مدش مدل مدن مده مدى مذح مذحج مذر مذع مذق مذقر مذل مذى مرأ مرا مرت مرث مرج مرجل مرح مرخ مرد مردقش مرر مرز مرس مرش مرض مرط مرطل مرع مرغ مرق مرن مره مزا مزج مزح مزر مزز مزع مزق مزن مسأ مسا مسح مسخ مسد مسس مسط مسع مسك مسل مشا مشج مشر مشش مشط مشظ مشع مشغ مشق مشن مصا مصح مصخ مصد مصر مصص مصع مصل مضح مضر مضض مضغ مضى مطا مطر مطط مطق مطل مظظ مظع معج معد معر معز معس معص معض معط معع معق معك معل معن معى مغث مغد مغر مغص مغط مغغ مغل مقا مقت مقد مقر مقس مقط مقع مقق مقل مقه مكا مكث مكد مكر مكس مكك مكل مكن ملأ  ملث ملج ملح ملخ ملد ملذ ملز ملس ملص ملط ملع ملغ ملق ملك ملل منأ منا منجن منح منذ منع منن مها مهج مهد مهر مهق مهل مهن مهه مهيم موت موث موج موذ مور موز موس موص موق مول موم موما مون موه ميا ميث ميح ميد مير ميز ميس ميش ميط ميع ميل ميم مين
ن
نأت نأج نأد نأش نأف نأل نأم نأنأ نأى نبأ نبا نبب نبت نبث نبج نبح نبخ نبذ نبر نبرس نبز نبس نبش نبض نبط نبع نبغ نبق نبك نبل نبه نتأ نتب نتج نتح نتخ نتر نتش نتف نتق نتل نتن نتى نثا نثث نثر نثط نثل نجأ نجا نجب نجث نجج نجح نجد نجذ نجر نجز نجس نجش نجع نجف نجل نجم نجنج نجه نحا نحب نحت نحح نحر نحز نحس نحص نحض نحط نحف نحل نحم نحن نخا نخب نخج نخخ نخر نخرب نخز نخس نخص نخط نخع نخل نخم ندأ ندا ندب ندح ندد ندر ندس ندغ ندف ندل نده نذر نذل نرب نرجس نزأ نزا نزب نزح نزر نزز نزع نزغ نزف نزق نزك نزل نزه نسأ نسا نسب نسج نسخ نسر نسس نسع نسغ نسف نسق نسك نسل نسم نشأ نشا نشب نشج نشح نشد نشر نشز نشش نشص نشط نشع نشغ نشف نشل نشم نصأ نصا نصب نصت نصح نصر نصص نصع نصف نصل نضا نضب نضج نضح نضخ نضد نضر نضض نضف نضل نطا نطب نطح نطس نطش نطط نطع نطف نطق نطل نظر نظف نظم نعا نعب نعت نعثل نعج نعر نعس نعش نعص نعض نعط نعظ نعع نعف نعق نعل نعم نغب نغر نغص نغض نغغ نغف نغق نغل نغم نغى نفأ نفا نفت نفث نفج نفح نفخ نفد نفذ نفر نفز نفس نفش نفص نفض نفط نفع نفف نفق نفل نفه نقا نقب نقت نقث نقثل نقح نقخ نقد نقذ نقر نقرس نقز نقس نقش نقص نقض نقط نقف نقق نقل نقه نكأ نكب نكت نكث نكح نكد نكر نكز نكس نكش نكص نكظ نكع نكف نكل نكه نكى نما نمر نمرق نمس نمش نمص نمط نمغ نمق نمل نمم نهأ نهب نهبر نهت نهج نهد نهر نهز نهس نهش نهشل نهض نهع نهق نهك نهل نهم نهه نهى نوأ نوب نوت نوح نوخ نور نوس نوش نوص نوض نوط نوع نوف نوق نوك نول نوم نون نوه نوى نيب نير نيف نيك نيل نيم
ه
هأهأ ها هبا هبب هبت هبث هبج هبخ هبد هبر هبرز هبرق هبش هبص هبط هبع هبغ هبق هبقع هبل هبلع هتأ هتا هتت هتر هتف هتك هتل هتم هتمل هثث هثم هجأ هجا هجج هجد هجر هجرس هجرع هجس هجع هجف هجل هجم هجن هدأ هدب هدبد هدج هدد هدر هدع هدف هدك هدل هدم هدمل هدن هدى هذأ هذب هذبل هذذ هذر هذرم هذز هذل هذم هذمل هذى هرأ هرا هرب هربذ هرت هرثم هرج هرجب هرجس هرجل هرد هردب هرر هرز هرس هرش هرشف هرشم هرط هرطل هرع هرف هرق هرقل هركل هرل هرم هرمس هرمل هزأ هزب هزبر هزج هزر هزز هزع هزف هزق هزل هزلج هزم هزن هسهس هشر هشش هشل هشم هصر هصص هصم هضب هضض هضل هضم هطع هطل هعع هفا هفت هفف هقر هقع هقق هقل هقلس هقم هقى هكر هكع هكك هكل هكم هلا هلب هلبث هلبج هلبس هلت هلج هلس هلع هلف هلقس هلقم هلك هلل هلم هلن همأ همج همد همذ همر همرج همرجل همرش همز همس همسع همش همط همع همغ همق همك همل هملج همم همن همى هنأ هنا هنب هند هندس هنع هنف هنم هنن هنو هوأ هوب هوج هود هوذ هور هوس هوش هوع هوف هوك هول هوم هون هوه هوى هيأ هيا هيب هيت هيث هيج هيد هير هيس هيش هيض هيط هيع هيغ هيف هيق هيل هيم هيه
و
و وأب وأد وأر وأل وأم وأى وا وبأ وبخ وبد وبر وبش وبص وبط وبع وبغ وبق وبل وبه وتح وتد وتر وتش وتغ وتن وثأ وثب وثج وثر وثغ وثق وثل وثن وجأ وجب وجج وجح وجد وجذ وجر وجز وجس وجع وجف وجل وجم وجن وجه وجى وحح وحد وحر وحش وحص وحف وحل وحم وحى وخخ وخد وخز وخش وخض وخط وخف وخم وخى ودأ ودج ودح ودس ودع ودف ودق ودك ودن وده ودى وذأ وذح وذر وذف وذل وذم وذى ورب ورث ورخ ورد ورس ورش ورض ورط ورع ورغ ورف ورق ورك ورل ورم وره ورى وزأ وزب وزر وزز وزع وزف وزم وزن وزى وسب وسج وسخ وسد وسط وسع وسف وسق وسل وسم وسن وسوس وسى وشب وشج وشح وشر وشز وشظ وشع وشغ وشق وشك وشل وشم وشوش وشى وصب وصد وصر وصص وصع وصف وصل وصم وصى وضأ وضح وضخ وضر وضع وضم وضن وطأ وطب وطث وطح وطد وطر وطس وطش وطط وطف وطن وظب وظف وعب وعث وعد وعر وعز وعس وعظ وعع وعق وعك وعل وعن وعى وغب وغد وغر وغف وغل وغم وغى وفد وفر وفز وفض وفع وفق وفه وفى وقب وقت وقح وقد وقذ وقر وقس وقش وقص وقط وقع وقف وقق وقل وقم وقه وقى وكأ وكب وكت وكح وكد وكر وكز وكس وكظ وكع وكف وكك وكل وكم وكن وكى ولب ولث ولج ولح ولد ولس ولع ولعق ولغ ولف ولم وله ولول ولى ومأ ومد ومض ومق ونم ونى وهب وهت وهج وهد وهز وهس وهص وهط وهف وهق وهل وهم وهن وهوه وهى وود ووه وى ويب ويح ويل وين ويه
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.