Searchable Online Version Academy of the Arabic Language in Cairo, al-Muʿjam al-Wasīṭ المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين

This is a 1900-page dictionary of the Arabic language published in 1998 CE. Unlike traditional dictionaries, it defines words, rather than roots, making it accessible to laypeople. The definitions are brief and concise. It was written by a team at the Academy of the Arabic Language in Cairo, including Ibrāhīm Muṣṭafa, Aḥmad al-Ziyāt, Ḥāmid Abd al-Qādir and Muḥammad al-Najjār.
Contents محتويات الكتاب
ا
آ آب آبل آبى آتنت آتى آثاه آثره آثف آثمه آجج آجده آجره آجله آجمه آحنه آخذته آخذه آخى آد آدب آدم آدى آذار آذان الأرنب آذان الجدي آذان الْحِيطَان آذان الدب آذان الشَّاة آذان العنز آذان الْفِيل آذاه آذن آرب آرس آرطت آرفه آرقه آرنه آرى آزاه آزر آزفه آزلت آزى آس آساه آسد آسفه آسنته آسه آسى آسيا آصده آصل آض آطم آفت آفخه آفكه آكده آكره آكل آكله آل آلت آلسه آلفه آلمه آلى آم آمت آمُر آمن آمين آن آناه آنثت آنس آنسه آنض آنفه آنقه آه آه آه آهله آوبه آوى آيد آيده آيسه أ أَب أبأر أبأس أبأه أَبَا أباء أباته أباثه أَبَاحَهُ أباخ أباده أباديد أباره أباض أباعه أباغ أباله أبان أَبَاهُ أَبَت أبتره أبتع أبثه أبجحه أبجد أبجر أبجله أبحر أبحه أبخره أبخق أبخله أبخى أَبَد أبدأ أبدا أبدر أبدع أبدعت أبدله أبدى أبذأ أبذى أبر أَبْرَأ أبرج أَبْرَح أبرد أبرز أبرص أبرضت أبرقت أبرك أبرم أبره أبرى أبز أَبْزَى أبس أبسأه أبسر أبسقت أبسل أبسن أبسه أبش أبشت أبشر أبشرت أبشعه أبشك أبشمه أبشه أبص أبْصر أبض أبضع أَبْطَأَ أبطح أبطخ أبطره أبطل أبطن أبظ أبعاه أبعد أبعر أبعضت أبعطه أبغاه أبغضه أبق أبقل أبقى أبكأ أبكاه أبكر أبل أبلت أَبْلَج أبلحت أبلد أبلس أبلط أبلعه أبلغه أبلق أبلم أبلى أبن أبنت أبنى أبه أبهجت أبهر أبهزه أبهصه أبهضه أبهظه أبهل أبهله أبهم أبهى أَبُو سلمَان أَبُو ضوطرى أَبُو فصادة أَبُو مرحب أَبى أبي أبيب أبيس أَبيض أت أتأره أتأق أتأمت أَتَا أتاحه أتار أتاع أتام أتاهه أتب أتبعت أتبله أتحفه أتخ أتخم أتر أترب أترحه أترزه أترصه أترع أترف أَتَرَى أتسع أتعب أتعسه أتغبه أتفحه أتفر أتفله أتفه أتقنه أتكأ أتل أتلت أتلد أتلع أتْلفه أتله أتم أتمت أتمر أتمك أتن أتنخه أتهم أتوى أَتَى أُتِي أث أثأر أثا أثابه أثاره أثبت أثبطه أثبن أثثه أثجمت أثخن أثر أثرب أثرد أثرمه أَثَره أثرى أثعر أثعل أثغر أثغم أثغى أثف أثفر أثفل أثفن أثفى أثقلت أثكلت أثل أثلث أثلجت أَثم أثمج أثمده أثمر أثمل أثمن أثمه أثنت أثنى أثوى أجأثه أجأزه أجأى أجاء أجابت أجاحت أَجَاد أجاره أجَاز أجاعه أجافه أجاله أجب أجْبرهُ أجبل أجبنه أجت أجثاه أجج أجحت أجحد أجحر أجحف أجحم أجحن أجد أجدب أجدح أَجْدَر أجدعه أجدفوا أجدلت أَجِدهُ أجدى أجذر أجذع أجذف أجذله أَجْذم أجذى أجر أجرب أجرت أجرذه أجرزت أجرس أجرضه أجرع أجرف الْمَكَان أجرم أجرن أجْرى أجز أَجْزَأَ أجزر أجزعه أجزله أجزى أجسد أجشت أجشمه أجعظ أجعفه أجعَل أجعم أجفأت أجفت أجفر أجفل أجل أجلب أجلد أجلسه أجلف أجلى أجم أجمد أجمر أجمع أجمل أجمه أجن أجنأ أجنب أجنح أجنف أجنى أجهت أجهد أَجْهَر أجهز أجهش أجهضت أجهله أجهمت أَجود أح أحاثه أحاجت أحاد أحاده أحارت أحاش أحَاط أحاق أحاك أحَال أحان أحب أحبرت أحبسه أحبشت أحبض أحبط أحبله أحبنه أحبى أحت أحتأ أحتر أحتم أحتن أحتى أحثاه أحثر أحثله أحثه أحج أحجز أحجل أحجم أحجى أحد أحدبه أحدت أحدث أحدجت أحدر أحدقت أحدمت أحذاه أحذقه أحذل أحر أحراه أحرب أحرث أحرج أحرد أحرزه أحرس أحرش أحرض أحرف أحرقت أحرم أحز أحزقه أحزمه أَحْزَن أحزى أحس أحساه أَحسب أحسده أحسر أحسفه أحسك أحسن أحش أحشاه أحشبه أحشدوا أحشف أحشك أحشمه أحشن أحصأه أحصب أحصد أحْصر أحصف أحصل أحصن أحصه أحصى أحضبت أحضر أحضن أحط أحطب أحطمت أحظ أحظاه أحظر أحظل أحف أحفد أحفر أحفظه أحفى أَحَق أحقب أحقد أحقره أحقل أحك أحكأها أحكل أحكم أحل أحلأه أحلب أحلست أحلط أحلفت أحلق أحلم أحمأ أحمت أَحْمد أَحْمَر أحمسه أحمش أحمض أَحمَق أحملت أحمى أحن أحنثه أحنج أحنذ أحنشه أحنط أحنق أحنكته أحنى أحوب أحْوج أحوذ أحوش أَحول أحى أَحْيَا أحيط أحين أَخ أَخا أخاخ أخاصت أخاض أَخَاف أخاق أخالت أخام أخامت أخب أخبأه أخبت أَخبث أخبرهُ أخبله أخبن أخبى أُخْت أختى أخثر أخثى أخجأه أخجل أخدجت أخدر أخدعه أخدمه أَخذ أخذأه أخذاه أخذلت أخذم أخر أخربه أخرج أخرد أخرست أخرطت أخرف أخرقه أَخّرهُ أَخْزَاهُ أخزن أخس أخساه أخسر أخسفت أخش أخشفت أخشم أخصب أخصره أخصف أخصل أخصم أخصه أخضبت أخضد أخضره أخضع أخضل أخضم أَخطَأ أخطاه أَخطب أخطر أخطف أخطل أخظ أخظى أخف أخفدت أخفره أخفس أخفعه أخفق أخْفى أخقت أخل أخلب أخلت أخلج أخلد أخلس أخْلص أخلف أخلق أخلى أخم أخمد أخمر أخمسوا أخملت أخنب أخنسه أخنعته أخنه أخنى أخوصت أخول أخوى أخى أخيف أخيلت أخيم أد أدأب أدا أَدَاء أداخ أداد أدَار أداس أداف أداقوا أدال أدامت أدان أدب أدبت أدبر أدبست أدبه أدثر أدجن أدجى أدحس أدحضه أدحقه أدحل أدخره أدخس أدخلهُ أدخنت أدر أدرأت أدراه أدرب أدرج أدرده أدرس أدرع أدْرك أدرم أدرن أدرينالين أدسم أدع أدعب أدعث أدعسه أدعص أدعق أدعن أدغش أدغصه أدغل أدغم أدف أدفأت أدفر أدفق أدفى أدق أدقع أدقلت أدقم أدكن أدل أدْلج أدلس أدلصت أدلع أدلف أدلقه أدلى أَدَم أدمج أدمس أدمشه أدمع أدمغ أدمل أدمن أدْمى أدن أدنأ أدنف أدنى أدهس أدهشه أدهف أدهق أدهمه أدهن أدهى أدوأ أدوى أدّى أدير أَدِيم أدين أذأبت أذأره أذأمه أذاب أذاخ أذاده أذاعه أذاله أذب أذبله أذحجت أذرأه أذرب أذرت أَذْرع أذرق أذعره أذعفه أذعن أذف أذكت أذكرت أذلّ أذلق أَذمّ أذماه أذمهته أذن أذن الْحمار أذن  أذْنب أذهب أذهبه أذهله أذواه أذي أر أرألت أرأمها أرأى أرا النَّار أراب أراثه أراح أَرَادَ أرار أراض أراع أراعه أراغه أرافت أراق أران أرب أربت أربج أربحت أربخ أربذ أربش أربضت أَربع أربغت أربنه أربه أربى أرتأ أرتب أرتج أرتخ أرتع أرتك أرتم أرته أرث أرثأ أرثد أرثوذكس أرج أرجأت أرجب أرجت أرجحه أرجس أرجع أرجف أرجلت أرجن أرحب أرحض أرحل أرخ أرخص أرخف أرخمت أرْخى أرد أردأ أردح أردغ أرْدف أردم أردن أردى أرذت أرذل أرذم أرذى أرذي أرز أرزت أرزح أرزغ أرزف أرس أرسب أرسحه أرسخه أرسف أرسل أرسم أرسنت أرسى أرش أرشت أرشح أرشده أرشف أرشق أرشم أرشى أرصدت أرصعه أرصف أرصقه أرصنه أرصى أَرض أرضاه أرضت أرضخ أرضعت أَرْضك أرط أرطب أرطت أرطل أرطم أرعبه أرعت أرعج أرعد أرعسه أرعشه أرعصه أرعضه أرعظه أرعف أرعلت أَرغب أرغثته أرغد أرغس أرغل أرغمه أرغن أرغى أرف أرفأت أرفت أرفش أرفغ أرفقه أرفل أرفه أرق أرقأه أرقبه أرقده أرقع أرقل أرقن أرقه أركب أركت أركح أركده أركز أركست أركضت أركعه أركى أرم أرمأ أرمث أرمخ أرمد أرمس أرمش أرمصه أرمضه أرمع أرمكه أرمل أرمى أرن أرن فت أرناه أرنق أرنه أرهاء أرهب أرهجت أرهص أرهفه أرهق أرهمت أرهن أرهى أرواه أروح أرود أروض أرى أرِي أريف أز أزآه أزأر أزأف أزأمه أزا أزات أزاحه أزاده أزاره أزاغه أزاله أزب أزباه أزبت أزبد أزبر أَزجّ أزجى أزح أزحف أزحله أزخم أزر أزرع أزرف أزرقت أزرم أزرى أزعجه أزعف أزعقه أزعله أزعم أزغدت أزغلت أزف أزفاه أزق أزقاه أزقمه أزقنه أزك أزكا أزكمه أزكن أزكى أزل أزلجه أزلعه أزلفه أزلقت أزله أزم أزمع أزمن أزنأ أزناه أزند أزنق أزنه أزهد أَزْهَر أزهف أزهق أزهم أزهى أزوج أزوك أزوى أزى أزي أزين أس أسأد أسأر أسأمه أسا أَسَاءَ أساح أساخ أساخه أساد أساره أساس أساع أساعه أساغ أساغه أساف أساقه أساله أسام أسبأ أسبتت أسبحه أسبخت أسبد أسبره أسبط أَسَبْعٌ أَسْبغ أسبق أسبلت أستراليا أسجح أَسجد أسجف أسجل أسجمت أسجى أسحبه أسحت أَسحر أسحفت أسحق أسحل أسحمت أسحى أسخطه أسخل أسخنه أسخى أَسد أسدره أسدس أسدف أسدله أسدى أسر أسرأت أسرب أَسْرج أسرد أسْرع أسرف أسره أسرى أسس أسطر أسطى أسعاه أسعده أَسعر أسعطه أسعف أسعله أسعن أسغب أسغمه أَسف أسفد أَسْفر أسفى أسقاه أسقب أسقرت أسقط أَسْقُف أسقم أسكته أسكره أسكف أسكن أسل أسلب أسلت أسلحه أسلست أسلع أسلفت أسلق أسلكه أسلم أسله أسلى أسم أسمح أسمع أسمل أسمن أسمنجون أسمى أسن أَسِنَت أسْند أسنع أسنف أسنقه أسنم أَسْنَى أسهب أسهدت أسهره أسهل أسْهم أسهى أسود أسوغ أسوى أسى أسي أسيا أش أشأزه أشأم أشاءه أشاب أشاح أشاد أَشَارَ أشاشت أشاصت أشاط أشاع أشاف أشاق أشاك أشاله أشب أشبعه أشبلت أشبه أشبى أشت أشتى أشجاه أشجبه أشجرت أشجن أشحذ أشحطه أشحم أشحن أشخص أشخم أَشد أشدنت أشدهه أشذ أشذاه أشر أَشْرَاف أشْرب أَشرت أشرج أشرده أشرزه أشرطه أشرع أشرف أشرقت أشركه أشره أشصه أشصى أشط أشطأ أشطنه أشظاه أشعب أشعت أشعر أشعل أشعن أشعى أشغر أشغى أشف أشْفق أشفى أشقاه أشقح أشقذه أشكأت أشكر أشكعه أشكل أشكمه أشكى أشل أشلى أَشمّ أشمته أشمر أشمس أشمط أشمع أشملت أشن أشهاه أَشهب أشهده أشهر أشوى أصأب أصَاب أصات أصاخ أصاد أصاره أصاصت أصاعه أصاف أصب أصبأ أصبت أصبح أَصْبِر أصبغت أصت أصح أصحب أصحر أصحف أصحى أصخ أصخد أصخر أصد أصدأ أصدر أصدفه أصدق أصدى أصر أصرت أصرخه أصرد أصرف أَصْرَم أصره أصصه أصعب أصعد أصعر أصعقه أَصْغَر أصغى أصفح أصفده أصفر أصفق أصفه أصفى أصقب أصقع أصل أصلاه أصلت أصلح أصلد أصلف أصلق أَصمّ أصمت أصمد أصمر أصمغت أصمله أصمى أصن أصنع أصنق أصنى أصهر أصهى أصوى أضأن أَضَاء أضاع أضَاف أضاق أضال أضب أضبأ أضبر أضبعت أضبن أضبى أضت أضج أضجره أضجع أضحكت أضحى أضد أضدى أضراه أضْرب أضرت أضرحه أضرسه أضرطه أضرعت أضرم أَضْعَف أضغاه أضغث أضغم أضغن أضلعت أضلّهُ أضم أضمد أضمرت أضمنه أضنأت أضنكه أضنى أضهده أضهل أضهى أضوى أط أطاب أطاحه أطار أطاشه أطَاع أطاف أطافه أطاقه أَطَالَ أطانه أطبعه أطبق أطحه أطر أطراه أطربه أطرده أطرف أطرق أطرمت أطشت أطعمت أطغاه أطف أطفأ أطفحه أطفر أطفقه أطفلت أطفى أطل أطلب أطلت أطلح أطلع أطلف أطلق أَطَم أطمحه أطمره أطمعه أطمل أطنأ أطنب أطنخه أطنف أطنه أطنى أطهى أطوله أطوى أظأرها أظبت أظر أظرف أظعنه أظفار أظفر أظل أظلف أظلم أظمأه أَظن أظهر أَعَادَهُ أَعَاذَهُ أَعَارَهُ أعاشه أعاضه أعاف أعال أعام أعَان أَعَانَهُ أعاه أعبد أعبطه أعبل أعتبه أَعْتَد أعتق أعتم أعثر أعثم أعجب أعجبه أعجت أعجز أعجف أعجلت أعجم أعجن أعد أعداه أعدم أعذب أعذر أعرب أعرج أعرد أعرس أعرص أعرض أعرف أعرق أعرن أعرى أعزب أعزف أعزق أعزه أعسب أعْسر أعسف أعسمت أعسى أعش أعشب أعشرت أعشى أعصد أعصر أعصفت أعصم أعصى أعضب أعضت أعضلت أعضه أعطبه أعطش أعطن أعْطى أعظره أعظم أعفص أعفق أعفن أعفه أعفى أعقب أعقت أعقد أعقر أعقى أعكد أعكر أعكل أعكم أعكى أعل أعلزه أعلف أعلق أعلم أعلنه أَعلَى أَعم أعماه أعمد أعمر أعمس أعمله أعن أعنت أعنته أعنج أعند أعنزه أعنس أعنص أعنفه أعنق أعنك أعهده أَعور أعوز أعوص أعوم أعيا أعير أعيس أعيل أعين أعيه أغاب أغاث أغاثه أغار أغاض أغاط أغاظه أغاف أغالت أغامت أغب أغبت أغبر أغبس أغبش أغبط أغبن أغتم أغث أغثر أغد أغدت أغدره أغدف أغدق أغذ أغذم أغرب أغرد أغرز أغرس أغرض أغرف أغرق أغرم أغرمه أغرى أغري أغزاه أغزت أغزر أغزل أغسطس أغسق أغسم أغسى أغشه أغشى أغصن أغصه أَغضّ أغضبهُ أغضفت أغضنت أغضى أغطت أغطش أَغفر أغفل أغفى أغل أغلث أغلس أغلطه أغْلظ أغلق أغلمه أغْلى أغمت أغمد أغمره أغمز أغمضت أغمط أغمل أُغمي أغنت أغنمه أغْنى أغهب أغواه أغيا أغيبت أغيلت أغيمت أُفٍّ أفأم أَفَاء أفاته أفاج أفاح أَفَادَ أفار أفازه أفاص أَفَاضَ أفاظه أَفَاق أفتخ أفتر أفتق أفتك أفتل أفتى أفثأ أفثج أفج أفجر أفجى أفحج أفحش أفحل أفحم أَفْخَر أفد أفدر أفدمه أفدى أفذت أفر أفرت أفرث أفرج أفرحه أفرخ أفردت أفرزه أَفرس أفرش أفرصت أفرض أفرط أفرع أفرغ أفرق أفرك أفرم أفره أفرى أفزر أفزعه أفزه أفسح أفسخ أفسد أفسل أفش أفشاه أفص أفْصح أفصدت أفصم أفصى أفضخ أفضل أفْضى أفطأ أفطر أفطم أفظع أفعم أَفْعَى أفغر أفغم أفغى أفف أفق أفقأ أفقده أفقر أفقهه أفك أفكر أفكهت أفل أفلت أفلج أَفْلح أفلس أفلص أفلق أَفَلَك أفلى أفن أفنت أفند أَفَنْدِي أفنق أفنك أفنى أفهر أفهق أفهمهُ أفهه أفهى أفِيق أقاءه أقاته أقاح أقاده أقَال أَقَامَ أقب أقبح أقبر أقبسه أَقبض أقبل أقبن أقتب أقتر أَقتلهُ أقتم أقتن أقته أقثأ أقحت أقحط أقحل أقحم أقدره أقدعه أقدم أقدى أقذ أقذت أقذره أقذعه أقرّ أَقرَأ أَقرَأت أقربت أقرح أقرد أقرس أقرشت أقْرضهُ أَقرع أقرف أقرم أقرن أقرى أقزع أقزى أقسط أقسم أقسن أقسى أقشب أقشت أقشع أقشى أقص أقصب أقصد أقصر أقصف أقصل أقْصَى أقض أقضبت أقضم أقطب أقطر أقطع أقطف أقع أقعث أقعد أقعط أقعى أقفت أقفر أقفل أقفى أقل أقلب أقلته أقلد أقلصت أقلع أقلقت أقمأ أقمح أقمر أقمس أقمى أقنأ أقنب أقنت أقنح أقند أقنس أقنطه أقنعت أقنف أقهب أقهر أقهم أقهى أقوله أقوى أك أكأب أكاءه أكاح أكار أكاس أكاس وأكيس أكانه أكب أكبرت أكبى أكت أكتبه أكترت أكتنه أكتوبر أكث أكثب أَكثر أَكْثَم أكد أكداد وأكاديد أكدش أكدفت أكدم أكده أكدهه أكدى أكذ أكذبه أكذى أكر أكرب أكرثه أكرع أكْرم أكرهه أكرى أكزم أكزه أكسب أكسد أكسف أكسل أكشأ أكشد أكشف أكص أكع أكعب أكعت أكعر أكف أكفأ أكفح أكفر أكفل أكل أكلأت أكلحه أكلعه أكلفه أكمأ أكمت أكمح أكمخ أكمد أكمش أكمل أكمى أكن أكناه وكناه أكنب أكنعت أكنف أكنه أكهد أكهم أكهى أكونتين أل ألأم ألأى أَلا ألاب ألاته ألاث ألاح ألاذ ألاص ألاصه ألاطه ألاع ألاق ألاكه ألال ألام ألان ألب ألبأ ألبثه ألبد ألبس ألبك ألبنت ألت ألتب ألث ألثت ألثق ألج ألجأ ألْجم ألح ألحجه ألحد ألحست ألحف ألحق ألحم أَلحن ألحى ألخاه ألدست ألدغ ألدمت ألده ألدى ألذم ألز ألزقه ألزم ألس ألسبه أَلَسْت ألسعه ألسن ألسه ألصق ألط ألطف ألظ أَلعَب ألعت ألعج ألعط ألعقه ألعى ألغبه ألغز ألغط ألغف ألغم ألغى ألف ألفأ ألفاه ألفج أَلفه ألق ألقحت ألقمه ألْقى أَلَك ألل ألله ألم ألمأ ألمح ألمص ألمظه ألمع ألمى أَله ألهب ألهج ألهد ألهف ألهمه ألهنه ألهه ألهى ألوثت ألوى ألى أَلِي أم أم رمال أمأد أمأق أمأى أما أما بعد أمات أماث أماده أمار أمارت أماز أماطه أماع أمال أَمَام أماهت أمت أمتح أمتع أمتن أمته أمتى أمثل أمج أمجده أمجرت أمجل أمح أمحش أمحصت أمحض أمحق أمحكه أمحل أمخ أمخض أمخط أمد أمدر أمده أمدى أمذرت أمذل أمذى أَمر أمرأ أمرت أمرج أمرح أمرخ أمرس أمرض أمرط أمرع أمرغ أمرق أمرن أمريكة أمريكة الشمالية أمزاه أمزح أمس أمسأ أمسخ أمسك أَمْسَى أمش أمشحت أمشر أمشقه أمشى أمشير أمصح أمصرت أمصع أمصلت أمصه أمض أمضغ أمضه أمضى أمْطرت أمطى أمظه أمعت أمعر أمعز أمعضه أمعق أمعله أمعن أمغد أمغرت أمغط أمغلت أمق أمقر أمكثه أمكنه أملأه أملاه أملجت أَمْلَح أملزه أملست أملصت أملطت أملعت أملقت أملكهُ أمله أممه أَمن أمنحت أَمنه أمنى أمه أمهر أمهله أمهنه أمهى أَمُوت أمى أُميَّة أميت أَمِين أَن أنأثه أنأى أَنا أناءت أناءه أناب أَنَاخَ أنار أناسه أناص أناض أناضول أناطول أناط أناف أنال أنامه أنبأه أنبتت أنبح أنبس أنبضه أنبط أنبع أنبك أنبل أنبه أنبهه أنبى أَنْت أنتاركتكا أنتجت أنتش أنتع أنتف أنتق أَنْتُم أَنْتُمَا أنتن أنتى أنث أنثره أنثع أنثله أَنْجَب أنجح أنجد أنجر أنْجز أنجسه أنجع أنجف أنجل أنجم أنجى أنح أنحست أنحفه أنحله أنحى أنخب أنخصه أنخف أنخى أندب أندخه أندر أندغ أندف أندمه أندى أنذره أنز أنزاه أنزح أنزر أنزف أنزق أنزل أنس أنسأ أنساه أنسبت أنسع أنسغت أنسفت أنسق أنسل أنسه أنشأ أنشب أنْشد أنشر أنشز أنشصه أنشط أنشع أنشغ أنشفت أنشق أنشل أنشى أنصت أنصحه أنصع أنصف أنصل أنصى أنض أنضجه أنضح أنضخ أَنْضَرُ أنضف أنضل أنضى أنطفه أنطقه أنطى أنظر أنعب أَنعَت أنعث أنعج أنعس أنعشه أنعلت أنعم أنعى أنغرت أنغص أنغض أنغل أنف أنفت أنفج أنفد أنفذ أنفر أنفس أنفش أنفص أنفض أنفط أَنْفَع أنْفق أنفل أَنفه أنق أنقد أنقذه أنقر أنقز أنقش أنقص أنقض أنقع أنقف أنقل أنقهه أنقى أنكح أنكد أنكر أنكز أنكظه أنكع أنكفه أنكله أنمر أنمس أنمش أنمص أنمط أنمقت أنمى أننه أنهأ أنهب أنهج أنهد أنهر أنهزه أنهض أنهكه أنهل أنهى أنوأت أنوكه أنوى أَنى أَنِّي أنيأه أه أهاب أهاج أهاف أهال أهان أهب أهباب أهبر أهبطه أهبع أهبلت أهبى أهتر أهتم أهجأ أهجد أَهجر أهجعه أهجل أهجم أهجن أهجى أهدأ أهْدر أهدف أهدم أهدن أهْدى أهذب أهذر أهر أهرأ أهرب أهرت أهرج أهرع أهرف أهرق أهرم أهزأ أهزج أهزق أهزل أهضب أهضلت أهطع أهقى أهل أهلبت أهلج أهلس أهلكه أهم أهمأ أهمت أهمج أهمد أهمع أهمل أهنأه أهنف أهنق أهنه أهوجه أَهْوى أهى أهيج أهيغ أهيق أَو أوأب أوأره أوألت أَوب أوبأت أوبد أوبش أوبصت أوبقه أوتح أوتد أوتر أوتغ أوتنت أوثأ أوثب أوثج أوثف أوثق أوثن أوجأ أوجب أوجح أوجد أوجذه أوجر أوجز أوجس أوجع أوجف أوجله أوجهت أوجى أوحدت أوحرت أوحش أوحف أوحله أوحى أوخش أوخف أوخمه أود أودح أودست أودع أودقت أودنت أوده أودى أوذم أورأه أورانس أورث أورخ أورد أورس أورصت أورط أورع أورف أَوْرَق أورمت أوروبة أورى أوريء أوزب أوزره أوزع أوزغ أوزف أوزكت أوزن أوزوريس أوزى أوسبت أوسخ أُوَسَّد أَوسط أوسع أوسقت أوسنته أوسى أوشع أوشغ أوشق أوشك أوشل أوشم أوشى أوصد أوصف أوصله أوصى أوضح أوضخت أوضع أوضم أوضن أوطأ أَوْطَفُ أوطن أوعب أوعث أوعد أوعر أوعز أوعس أوعف أوعكت أوعى أوغر أوغف أوغل أوغمه أوفد أوفر أوفزه أوفض أوفق أوفى أوقب أوقح أوقد أوقذه أوقرت أوقش أوقصه أوقع أوقف أوقمه أوقن أوقه أوكأ أوكب أوكح أوكد أوكر أوكس أوكع أوكف أوكل أوكى أول أولات أولته أولجه أولخ أولدت أولس أولع أولعه أولغ أولف أولم أولهه أولو أولى أولى أولاء أُولَئِكَ أَوْمَأ أومست أومض أومه أومى أوناه أونت أوه أوهاه أوهب أوهت أوهج أوهد أوهط أوهف أوهق أوهم أوهن أَوَى أَي أيأسه أيا أيار أَيَّانَ أيبس أيتمت أيتنت أيدع أيده أيدى أيس أيسر أيش أَيفع أيقظه أيقنه أيك أيلول أيم أيم الله أَيْن أينع أيه أَيهَا أيهات أيهات إبان إبريل إِبْلِيس إجلال إخ إِذْ إِذْ مَا إِذا إِذن إِذن الْبَرِيد إرم إفريقية إِلَّا إِلَى إِمَّا إِن إِي إيا إياة الشَّمْس إيزيس إيف إيل إيلياء إيه ائتال ائتامت ائتب ائتبر ائتبل ائتثره ائتجت ائتجر ائتخذ ائتدم ائترش ائترق ائترى ائتز ائتزر واتزر ائتسى ائتشبوا ائتصرت ائتصوا ائتض ائتفكت ائتك ائتكل ائتل ائتلخ ائتلف ائتلق ائتلى ائتم ائتمر ائْتمن ائتنفه ائتهل ائتوى ابتأر ابتأس ابتاثه ابتاره ابتاض ابتاعه ابتجح ابتحثه ابتد ابْتَدَأَ ابْتَدَرْت ابتدع ابتده ابتدى ابتذل ابتذه ابتر ابترد ابترض ابترك ابترى ابْتَزَّ ابتزغ ابتسر ابتسرت ابتسل ابتسم ابتشر ابتشك ابتض ابتعثه ابتعد ابتعق ابتعلت ابْتغى ابتقلت ابتكر ابتل ابتلاه ابتلج وانبلج وتبلج ابتلعه ابتنى ابتهج ابتهر ابتهش ابتهل ابتهى ابذعرت ابذقر ابرأل ابرش ابرغش ابرنشق ابرنقشت ابلولق ابْن آوى ابْن الطود ابنم ابهار ابيض اتأب اتأد اتأس اتأى اتام اتايع اتبس اتبع اتبن اتجأ اتّجر اتجه اتَّحد اتحفه اتَّخذهُ اتخفت اتخم اتدع اتدن اتدى اترس اترع اترك اتزر اتزع اتزن اتسخ اتسر اتَّسع اتسق اتسم اتشحت اتشرت اتشق اتشم اتّصف اتَّصل اتَّضَح اتضع اتضن اتطد اتطن اتعد اتعظ اتفر اتّفق اتقدت اتقر اتَّقى اتكأ اتكر اتكع اتكل اتلج اتلعت اتله اتهب اتهص اتهمه اثأر اثاقل اثبأج اثبجر اثعنجر اثغر اثمد اثْنَا عشر اثْنَتَا عشرَة اثنى اجتأفه اجتاب اجتاحت اجتاز اجتاس اجتافت اجتافه اجتال اجتب اجتباه اجتبته اجتبذه اجتبر اجتبه اجتث اجتحر اجتحف اجتحى اجتداه اجتدث اجتدح اجتدر اجتدل اجتذب اجتذل اجتر اجترأ اجترح اجترش اجترع اجترفه اجترم اجترن اجتز اجتزأ اجتزاه اجتزر اجتزعه اجتزف اجتزم اجتسرت اجتسه اجتشأته اجتشت اجتعف اجتعل اجتف اجتفأ اجتفاه اجتفر اجتل اجتلب اجتلدوا اجتلطه اجتلفه اجتلم اجتلى اجتمر اجْتمع اجتمل اجتن اجتنأ اجْتنب اجتنح اجتنى اجْتهد اجتهر اجتهله اجتهم اجتور اجتوى اجثأل اجذأر اجذوذى اجذوى اجرأش اجرمز اجرنثم اجفأظ اجلخ اجلوذ اجلولى احْتَاجَ احتازه احتاص احتاض احتاط احتاق احتاك احتال احْتبسَ احتبش احتبك احتبل احتبى احتتن احتثه احتثى احْتج احتجب احتجر احتجز احْتجم احتجن احتجى احتد احتدمت احتدى احتذف احتذى احتربوا احترث احْتَرز احترس احترش احترص احترف احْتَرَقَ احترمه احتزك احتزم احتزه احتسب احتسل احتسى احتش احتشبوا احتشدوا احتشر احتشم احتشى احتصد احتصر احتضأ احْتضرَ احتضن احتطب احتطه احتظر احتظى احتف احتفأ احتفد احتفر احتفز احتفظ احتفل احتفن احتفى احتق احتقب احتقد احتقره احتقل احتقن احتك احتكأ احتكر احتكل احتكم احتل احتلب احتلز احتلط احتلق احْتَلَمَ احتم احتمس احْتمل احتمى احتنج احتنك احتوش احتوله احتوى احدودب احرنبى احرنجم احزوزأ احطوطى احقوقف احلولك احلولى احمار احمر احور اختات اختاته اخْتَارَهُ اختاض اختاط اختاف اختالت اختانه اختب اخْتَبَأَ اختبر اختبز اختبس اختبص اختبطت اختبل اختتأ اختتل اختتم اختتن اختتى اختج اختجله اختدر اختدعه اختدفه اختدم اخترج اخترش اخترص اخْتَرَطَ اخترعه اخترف اخترق اخترمته اختزعه اختزل اختزن اختزه اختش اختشب اختشع اخْتصَّ اختصاه اختصب اختصر اختصفت اخْتصم اختضب اختضد اختضره اختضع اختضمه اختط اختطب اختطفه اختطى اختفض اختفق اختفى اخْتَلَّ اختلب اختلج اختلس اخْتَلَط اختلع اخْتلف اختلق اختلمه اختلى اختم اختمرت اختمل اختنبوا اختنث اختنس اختنق اختوى اخراج اخْرُج اخرمس اخرمص اخرنبق اخرنشم اخرنطم اخشوشب اخشوشن اخضأل اخضار اخضال اخضر اخضل اخضوضب اخضوضر اخضوضل اخلولق اخلولى اخواصت ادارءا ادارس ادارك ادان ادبس ادحوى ادخره ادخل ادخنت ادرأ ادرت ادرع اِدَّرَكَ ادرمج ادرنقع ادرهم ادسع ادعم ادّعى ادغام ادغمه ادفأ ادفن ادكر ادلام ادلث ادَّلَجَ ادلع ادلمس ادلهم ادلولى ادمج ادمل ادهاس ادهام ادهان ادهقت ادهم ادهن ادوى اذْبَحْ اذخر اذكره ارباث ارباد اربث اربد اربس ارتأدت ارتأس ارتأى ارتاب ارْتَاحَ ارتاد ارتاش ارتاض ارتاع ارتاغه ارتب ارتبأ ارتبث ارتبز ارتبس ارْتبط ارتبع ارتبق ارتبك ارتبل ارتتق ارتتم ارتث ارتثأ ارتثد ارتثوا ارتج ارتجاه ارتجح ارتجز ارتجست ارتجع ارتجف ارتجل ارتجم ارتجن ارتحض ارتحل ارتخ ارتخصه ارْتَدَّ ارتدع ارتدغ ارتدف ارتدم ارتدن ارتدى ارتز ارتزأ ارتزغ ارتزق ارتس ارتسغ ارتسم ارتشفه ارتشم ارتشى ارتصت ارتصده ارتصع ارتصف ارتصق ارتض ارْتَضَاهُ ارتضح ارتضخ ارتضعها ارتضم ارتطم ارتعب ارتعت ارتعثت ارتعج ارتعد ارتعس ارتعش ارتعص ارتعض ارتعف ارتغب ارتغثها ارتغى ارتف ارتفد ارتفص ارْتَفع ارتفق ارتقب ارتقح ارتقشوا ارتقع ارتقن ارْتقى ارتك ارْتكب ارتكح ارتكز ارتكس ارتكض ارتكف ارتكم ارتكى ارتمت ارتمز ارتمس ارتمض ارتمل ارتمى ارتهز ارتهس ارتهش ارتهطوا ارتهك ارتهنه ارتهى ارتوح ارتوى ارثعن ارجحن ارطست ارعوى ارغاد ارفأن ارْفض ارقاط ارقد ارقط ارمد ارمعل ارمق ارمك ازبأر ازْدَادَ ازدان ازدج ازدجر ازْدحم ازدراه ازدرد ازدرع ازدغف ازدقمه ازدلعه ازدلف ازدلم ازدمل ازدهده ازدهر ازدهف ازدهى ازدوجا ازراق ازرق ازعار ازعر ازغاب ازلحف ازمأج ازمخر ازمهر ازهار ازهر ازوار ازور ازين اسأله اسبطر اسبكر استآسه استأب استأبى استأتاه استأتن اسْتَأْثر اسْتَأْجرهُ استأجز استأجل استأحد استأخذ اسْتَأْخَرَ استأداه استأدم استأذنه استأرب استأرضت استأسد استأسره استأصل استأفد استأفر استأكل استأكم استألك استأم استأمره استأمن استأمى استأنس اسْتَأْنف استأنى استأهل استأور استأوى استأيك استاء استاد استار استاس استافه استافوا استاقه استاك استامت استبأ استباء استباثه استباحه استباصه استباعه استباله استبان استباه استبثه استبحثه استبحر استبد استبدعه استبذر استبذله اسْتَبْرَأَ استبرد استبره استبسل استبشر استبشع استبصر استبضع اسْتَبْطَأَهُ استبطح استبطن استبعاه استبعد استبعل استبعوا استبقاه استبقوا استبكاه استبنت استبهج استبهله استبهم استبوا استبيه استتابه استتب استتبعه استتر استترف استتك استتلع استتلى استتم استتيست استثأر استثابه استثاره استثبت استثخن استثفر استثقل استثمد استثمر اسْتَثْنَاهُ استجابه استجاد استجار استجاز استجاشت استجاع استجاف استجاله استجبر استجد استجداه استجذل استجر استجراه استجرح استجز استجزله استجفاه استجفر استجلب استجلسه استجم استجمر استجمع استجمل استجن استجنب استجنح استجهله استجوبه استجوف استجوى استحاثه استحار استحاره استحازه استحاط اسْتَحَالَ استحبه استحثه استحثوا استحجبه استحجر استحجى استحد استحدثه استحذاه استحر استحرز استحرم استحسر استحسنه استحش استحشف استحصد استحصف استحصى استحضره استحط استحطب استحف استحفر استحفظه استحفى اسْتحق استحقب استحقره استحك استحكم اسْتحلَّ استحلب استحلست استحلفه استحلك استحلى استحم استحمد استحمش استحمض استحمق استحمل استحن استحنذ استحنط استحنك استحوذ استحوس استحوض اسْتَحى استحيا استحير استحيضت استخار استخاره استخال استخبثه استخبره استخبله استخبى استخدمه استخذأ استخذى استخرب استخرجه استخرست استخرط استخزنه استخسه استخشنه استخصه استخطأت استخفره استخفه استخفى استخلب استخلصه اسْتَخْلَفَهُ استخلى استخمر استخنب استخول استد اسْتَدَارَ استدال استدام اسْتَدَانَ استدبره استدر استدرجه استدرك استدعاه استدف استدفأ استدفع استدفق استدق اسْتدلَّ استدلق استدمى استدناه استدى استذأب استذاب استذاق استذرع استذرف استذرى استذف استذفر استذكت استذله استذم استذمى استذنب استذهنه استرأفه استرأل استرأى استراب استراثه استراح استرادت استراض استراع استربع اسْترْجع استرجف استرجمه استرحله استرحمه استرخصه استرخى استردفه استرده استرذله استرزغه استرزقه استرسل استرش استرشح استرشد استرشى استرضاه استرضع استرطأ استرطله استرطه استرعاه استرعف استرعل استرغد استرغسه استرفده استرفض استرفع استرفقة استرفه اسْترق استرقد استرقع استرقى استركبه استركه استرم استرمث استرمك استرهبه استرهنه استروح استروض استرى استزات اسْتَزَادَ استزاره استزاله استزبنه استزراه استزفه استزله استزمر استساغه استسب استسخر استسر استسرج استسعاه استسعد استسعلت استسفد استسفره استسقطه استسقى استسلف استسلم استسمجه استسمن استسمى استسن استسنحه استسهل استشأفت اسْتَشَارَ استشاط استشب استشرب استشرف استشرى استشزر استشعر استشف استشفع استشفى استشق اسْتشْكل استشلى استشنت استشنع اسْتشْهد استصاب استصبح استصبر استصح استصحب استصدر استصرخه استصرف استصعب استصغر استصفاه استصفح استصلح استصمغ استصنع استصوبه استضاء استضاف استضامه استضبعت استضحك استضحى استضر استضرب استضرم استضرى اسْتَضْعَفَهُ استضل استضلع استضهل استطاب استطار اسْتَطَاعَ استطاف استطال استطر استطرب استطرد استطرفه استطرق استطعم استطف استطل استطلع اسْتطْلقَ استطم استطير استظرفه استظل استظهر استعاده استعاذ اسْتعَار استعاضه اسْتَعَانَ استعبده استعبر استعتب استعتمه استعجب استعجل استعجم استعد استعداه استعدى استعذب استعذر استعرب استعرت استعرض استعرف استعرق استعرهم اسْتعزَّ استعسب استعسر استعسل استعشاه استعصم استعصى استعضد استعضل استعط استعطر استعطفه استعطى استعظم استعف استعفى استعقب استعكد استعلب استعلج استعلفت استعلمه استعلن استعلى استعم استعمره استعمشه اسْتَعْملهُ استعند استعنز استعهد استعواهم استعيا اسْتَغَاثَ استغار استغث استغدر استغر اسْتغْرب استغرده استغرق استغزر استغشه استغشى اسْتغْفر استغفله استغل استغلب استغلظ استغلق استغلى اسْتغنى استغواه استف استفاء اسْتَفَادَ استفاض استفاق استفت استفتاه استفتح استفحل استفخر استفدح استفذ استفرخ استفرد استفرغ استفرك استفره استفزه استفسد استفسره استفص استفضل استفط استفظع استفع استفك استفل استفلت استفلح استفلك استفلى استفن استفهمه استفيل استقاء واستقيأ استقاته استقادت استقال استقام استقبحه استقبله استقتل استقدح استقدر استقدم استقذر اسْتَقر استقرأه استقربه اسْتقْرض استقرم استقرن استقرى استقسم استقصره استقصه استقصى استقضم استقضى استقطر استقطعه استقفاه استقفلت اسْتَقل استقن استقنى استقوس استقى استك استكان استكبر اسْتَكْتَبَهُ استكتمه استكثر استكثف استكده استكرش استكرم استكره استكرى استكساه استكسل استكشف استكف استكفأه استكفاه استكلأ استكلب اسْتكْمل استكن استكوى استل استلأ استلأك استلأم استلاح استلاط استلاقه استلام استلان اسْتَلَبَ استلبثه استلبن استلبه استلت استلج استلحج استلحق استلحم استلذ استلزم استلطف استلغاه استلف استلفج استلقحت اسْتلْقى اسْتَلم استلهم استلهى استلوى استليث استمات استماحه استماز استمال استمتع استمجد استمد اسْتمرّ استمرأ استمسك استمشى استمطر استمعز استمعه استمك استمكن استمل استملأه استملاه استملح استمله استمنحه استمهد استمهله استمهى استمى اسْتنَّ استناء استنابه استناح استناخ استنار استناص استناع استنال استنام استنبأ استنبح استنبط استنبله استنبه استنتج استنثج استنثر استنثل استنجب استنجحه استنجد استنجز استنجش استنجع استنجف استنجل استنجى استنحس استنخج استنخى اسْتندَ استندر استنده استنزع استنزله استنزه استنسأه استنسب استنسخ استنسر استنشأ استنشد استنشر استنشط استنشق استنشى استنصت استنصحه استنصر استنصف استنصل استنض استنضج استنضر استنطقه استنظره استنظف استنعته استنعى استنفج استنفد استنفرت استنفض استنفع استنفق استنفه استنقذه استنقص استنقع استنقه استنكح استنكر استنكف استنم استنهج استنهر استنهض استنهى استنوق استنوك استنوى استنى استهاث استهاف استهال استهان استهب استهبعه استهتر استهج استهجنه استهدج استهدف استهده استهدى استهرج اسْتَهْزَأَ استهزم استهش استهطع استهفه استهكم اسْتهلّ اسْتهْلك استهم استهنأ استهوى استهيم استوأى استوبأ استوبد استوبق استوبلت استوتن استوثج استوثر استوثق استوثن اسْتوْجبَ استوجز استوجفه استوحد استوحش استوحل استوحى استوخاه استوخف استوخم استودع استودف استودى استورأت استورخت استورد استورط استورق استورى استوزره استوزعه استوزى استوسخ استوسع استوسق استوسن استوشرت استوشم استوشى استوصد استوصف استوصلت استوصى استوضح استوضع استوضمه استوط استوطأ استوطن استوعبه استوعر استوعق استوعل استوعى استوفد استوفر استوفز استوفض استوفق استوفى استوقدت استوقر استوقط استوقع استوقفه استوكث استوكح استوكع استوكف استوكى استولد استولغ استولى استومى استوهب استوهل اسْتَوَى استيأس اسْتَيْسَرَ اسْتَيْقَظَ استيقنه استيمن اسلنطح اسلهب اسلهم اسمأل اسمار اسمد اسمدر اسمر اسمهر اسواد اسود اشتأز اشتأن اشتار اشتاط اشتاعا اشتاف اشتاقه اشتبك اشْتبهَ اشتجر اشْتَدَّ اشْتَرَاهُ اشْترط اشترع اشْترك اشتط اشتعلت اشتغر اشْتغل اشتف اشتفى اشتق اشتك اشتكر اشْتَكَى اشتلاه اشْتَمَل اشتمه اشتهب اشْتهر اشْتهى اشتور اشتوى اشرأب اشعن اشقر اشمأز اشمأط اشماط اشمخر اشمعل اشنق اشهاب اشهب اصحر اصطاده اصطاف اصطام اصطانه اصطب اصطبح اصطبر اصطبغ اصطحب اصطخب اصطخد اصطدما اصطر اصطرب اصطرخ اصطرع اصطرف اصطف اصطفاه اصطفق اصطك اصطلب اصْطلحَ اصطلق اصطلمه اصطلى اصْطنع اصطهر اصعال اصعرت اصفر اصمأل اصهب اصيد اضطبع اضطبن اضْطجع اضْطربَ اضطرحه اضطرمت اضطره اضطغن اضطفز اضطلع اضطم اضطمر اضطهده اضمحل اطاف اطباه اطرَحهُ اطرد اطرف اطعمت اطعنا اطفح اطفر اطلبه اطلع اطلق اطلمس اطلى اطْمَأَن اطمر اطمل اطنى اطهر اطوى اظأرت اظلم اظنه اعتاده اعتاص اعتاض اعتاطت اعتاف اعتاقه اعتام اعتان اعتبأ اعتبده اعْتبر اعتبط اعتتب اعتثم اعتثه اعتجر اعتجن اعْتد اعتدل اعْتدى اعتذب اعتذر اعتذل اعتر اعتراه اعترش اعترص اعْترض اعْترف اعترق اعتركوا اعترم اعتز اعتزل اعتزم اعتزى اعتس اعتسره اعتسف اعتسم اعتش اعتشبت اعتشر اعتشى اعتصب اعتصت اعتصر اعْتصمَ اعتصى اعتضد اعتط اعتطب اعتطف اعتظلت اعتف اعتفاه اعتفد اعتفر اعتفس اعتفق اعْتِقْ اعتقب اعْتقد اعتقل اعتقى اعتكب اعتكده اعتكر اعْتكف اعتكل اعتكم اعتل اعتلث اعتلج اعتلطه اعتلفت اعتلقه اعتلم اعتلن اعتلى اعتم اعْتمد اعْتَمر اعتمل اعتن اعتنز اعتنف اعتنق اعتنك اعتنى اعتهده اعتوروا اعتوى اعذوذب اعرورى اعشوشب اعصوصب اعلنبى اعلوط اعلولى اعوارت اعوج اعورت اعوز اغبث اغبر اغتابه اغتار اغتاظ اغتال اغتاله اغتبط اغتبق اغتبن اغتت اغتتم اغتدر اغتدف اغتدى اغتذم اغتذى اغْترَّ اغترب اغترز اغترس اغترض اغترف اغترق اغتز اغتزاه اغتزل اغْتسل اغتشه اغتص اغتصب اغتض اغتضر اغتطى اغتفت اغتفر اغتفق اغتل اغتلته اغتلث اغتلم اغتلى اغتم اغتمد اغتمرت اغتمز اغتمس اغتمصه اغتمض اغتمط اغتنم اغتنى اغتهب اغثار اغدودف اغدودق اغدودن اغرورقت اغطاش اغفار اغلولب افتأت افتأد افتأل افتات افتاق افْتتح افْتتن افتثه افتج افتجر افتجل افتحث افتحص افتحل افتخر افتدى افتر افترز افترس افترش افترص افْترض افترط افترع افترغ افترق افترى افتسل افتص افتصد افتصع افتصلت افتض افتضح افتضخ افتطر افتظ افتعل افتغم افْتقدَ افْتقر افتك افتكر افتل افتلت افتلذ افتلق افتلم افتلى افتن افتند افرنقع اقتات اقتاد اقتاس اقتاض اقتاظ اقتاف اقتال اقتان اقتبس اقتبص اقتبض اقتبع اقتبل اقتتل اقتث اقتثم اقتثى اقتحف اقتحم اقتحى اقتدح اقتدر اقْتدى اقتذى اقتر اقترأ اقْترب اقترح اقترش اقْترض اقترعوا اقْتَرَف اقْترن اقترى اقتسره اقتسطوا اقتسم اقتشد اقتشر اقتشمه اقْتصّ اقتصب اقتصد اقْتصر اقتصل اقتضب اقْتضى اقتط اقتطع اقتطف اقتعد اقتعف اقتفاه اقتفر اقتفش اقتفن اقتلز اقتلعه اقتلف اقتمأ اقتمت اقتمح اقتمشه اقتمع اقتن اقتنت اقتنص اقتنع اقتنى اقتوى اقرندح اقرورى اقشعر اقعنبى اقعنسس اقعنفز اقلوده اقلولى اقمطر اقور اكتأب اكتاده اكتار اكتاز اكتاسه اكتال اكتام اكتان اكتبت اكتبى اكتت اكتتب اكتتم اكتحلت اكتد اكتدح اكتدش اكترب اكترث اكترى اكتز اكْتسب اكتسح اكتسعت اكتسى اكتشفت اكتشم اكتظ اكتفأ اكتفت اكتفل اكْتفى اكتل اكتلأت اكتلب اكتلى اكتمل اكتمن اكتمى اكتن اكتنت اكتنز اكتنس اكتنع اكتنف اكتنه اكتنى اكتهف اكتهل اكتهى اكتوى اكدر اكفهر اكلأز اكمت اكمهد اكهاب اكوأد اكوهد الآب الآبدة الآبنوس - الآبنوس الآبنوسية الْآتِيَة الْآثَار الْآجر الآجلة الآح الآخر الْآخِرَة الآخري الآخية الآدب الْآدَمِيّ الآذريون الْآذِن الآذي الآر الآري الآرية الآزفة الآزل الآزم الآزمة الآس الآسي الآسية الآصرة الآطرة الآفة الآفقة الْآل الآلاتي الْآلَة الآلي أَو الذاتي الآمة الآمد الآمدة الآمل الْآن الآناء الآنسة الآنسون الآنف الآنفة الآنك الآهة الآهل الْآيَة الآيسة الآيين الْأَب الأبا الأباء الأباءة الأباب الأبابة الأبابيل الأباخس الْأَبَّار الأباشة الأبتر الأبتران الأبجر الأبجل الْأَبَح الْأَبَد الأبدال الأبدي الأبدية الأبر الأبرا الأبردان الأبرشية الأبرص الأبرق الأبزن الأبطن الأبطولة الْأَبْعَد الأبقع الأبقى الأبلة الأبلم الأبله الْأَبْنَاء الأبنة الأبهة الْأَبْهَر الأبهران الأبهم الأبوان الأبور الأبوض الأبوي الأبوية الْأَبْيَض الأبيقر الأبيقوريون الأبيل الأبيلة الأتان الأترج الأترع الأتم الأتو الأتون الأتي الأتيع الأتيه الأثأب الأثاث الأثارة الأثال الأثام الأثب الأثجر الأثجل الْأَثر الأثرة الْأَثْرَم الأثرمان الأثري الأثعل الأثعوب الأثفية الأثقوب الأثل الأثلة الأثول الْأَثِير الأثيل الأجاج الأجبس الأجبه الأجد الأجدب الأجدف الأجدل الأجدلي الْأجر الأجران الْأُجْرَة الأجرد الأجرذ الأجرع الأجزخانة الأجفلة الأجفلى الْأَجَل الْأَجْلَح الأجلد الأجله الأجلى الأجم الأجمة الأجنأ الأجنب الْأَجْنَبِيّ الأجنة الأجنف الأجوج الأجوح الأجوفان الأجوم الْأَجِير الأجيل الأحاح الأحبش الأحبوش والأحبوشة الأحبول والأحبولة الأحجوة الأحجية الْأَحَد الْأَحْدَاث الأحدب الأحدل الأحدوة والأحدية الأحدوثة الأحدور الأحدية الأحذ الأحر الأحرد الأحرس الأحرض الأحرى الأحزم الأحسم الْأَحْسَن الأحشوش الأحص الأحقب الأحقف الأحكل الْأَحْمَر الأحمران الأحموقة الأحنى الْأَحْوَال الشخصية الأحوذي الأحوري الأحوز الأحوزي الأحوسي الأحيح الأحيمر الْأَخ الْأَخ والإخ الأخاسيف الأخاضر الأخباري الأخبثان الْأُخْت الأخدع الْأُخْدُود الأخدور الْأَخْذ وَالْأَخْذ الْأَخْذ والإخذ الأخذة الْأُخَر الأخرب الأخرة الأخرة والأخرة الأخرق الأخرم الأخروي الْأُخْرَى الأخزل الأخزم الأخشى الأخصر الأخصوم الْأَخْضَر الأخطبوط الأخطف الأخطم الأخقوق الْأَخْلَاق الأخلاقي الأخلق الْأَخْمَاس الأخمص الْأَخْنَس الأخول الأخياف الأخيب الأخية الأخيخة الأخيذ الأخيذة الْأَخير الأخيس الأخيضر الأخيل الْأَدَاء الأداة الْأَدَب الأدبس الأدبي الأدثر الأدحوة الأدحي الأدحية الأدد الأدرة الأدرجة الأدرم الأدعج الأدعم الأدعوة الْأَدْعِيَة الأدغم الأدفق الأدقع الأدل الأدلع الأدلق الأدمان الأدمة الأدموس الْأَدْنَى الأدهم الأديب الأديد الْأَدِيم الأذاة الْأَذَان الأذانان الأذاني الأذرع الأذم الْأذن الْأذن الأذنب الأذنة الْأَذَى الأذية الأذين الأذينة الْأَرَاك الأرب الأربان الأربة الْأَرْبَع الأربعا الْأَرْبَعَاء الْأَرْبَعَة الْأَرْبَعُونَ الأربون الأربى الأربية الْأَرَت الأرتش الأرثة الأرجاب الأرجل الأرجوان الأرجوحة الأرجوزة الأرجون الأرجية الأرح الأرخبيل الأرخية الأرد الأردع الأردم الْأُرْدُن الأرذل الْأرز الأرزن الأرسان الأرستقراطية الأرسح الأرسوسة الْأَرْش الأرشق الأرشم الأرصوصة الأَرْض الأرضة الأرضية الأرطاة الأرطى الأرعاوية الأرعب الأرعل الأرعن الأرعوة الأرعوثة الأرعوفة الأرغل الأرغن الأرغول الأرغون الأرفة الأرفغ الأرفق الأرق الأرقان الأرقط الأرقع الأرقم الأرك الأركون الأرم الأرم الإرم الأرمادا الأرماق الأرمام الأرمد الأرمل الأرنب الأرنباني الأرنبة الأرنة الأرندج الأروب الأرود الأروع الأروغ الأروق الأروم والأرومة الأرونان الأروى الأروية الأري الأريجة الأريح الأريحي الأريحية الأرير الأريز الأريس الأريكة الأز الأزاذ الْأزَارِقَة الأزب الأزة الأزج الأزر الْأَزْرَق الْأَزْرَقِيّ الأزرم الأزز الأزعر الأزغب الأزف الْأَزَل الأزلم الأزلي الأزمة الأزمل الأزملة الْأَزْهَر الأزهران الأزوح الأزيب الأزيز الأس الأسارير الأساس الأساطير الأسالق الأساهيج الأساهيك الأسبل الْأُسْبُوع الأسبوية الأسبيرين الْأُسْتَاذ الأستاذية الأسجر الأسجوعة الأسحت الأسحوان الأسحية الأسخم الْأسد الأسدران الأسدف الْأسر الْأسر الْأسر الأسرب الأسرة الأسروع الأسطبة الأسطرلاب الأسطقس الأسطم الأسطمة الأسطوانة الأسطورة الأسطول الأسعر الْأَسْفَل الأسفلت الأسقربوط الْأَسْقَع الأسقف الأسقفية الأسكات الأسكرجة الأسكف الأسكفة الأسكوب الأسل الأسلة الأسلت الأسلخ الأسلع الأسلوب الأسلوفة الأسم الأسمر الأسمران الأسمن الأسمنت الأسنع الأسهد الأسهران الأسوار الْأسود الأسودان الأسودة الأسوغ الأسيتون الْأَسير الأسيع الأسيف الأسيلم الأسينة الأش الأشأم الأشابة الأشارة الأشجع الأشخم الأشخوب الأشد الأشدف الْأَشْدَق الأشر الأشرة الأشرع الأشعة السينية الأشعة الكونية الْأَشْعَث الْأَشْعر الأشعرية الأشعل الأشغولة الأشفى الأشقح الْأَشْقَر الأشكل الأشمط الأشمق الأشنان الأشنة الأشنج الْأَشْهب الأشوص الأشوه الأشيب الأصاص الْأَصَالَة الأصبوع الأصدة الأصدر الأصدغان الأصطبة الْأَصْغَر الأصف الْأَصْفَر الأصفران الأصك الأصلة الأصلد الأصلع الأصلف الأصلم الْأَصْلِيّ الْأَصَم الأصمع الأصموخ الأصهب الْأُصُول الأصيد الأصيدة الأصير الأصيص الأصيصة الْأَصِيل الأصيلة الأضاة الأضجع الأضحاة الأضحوكة الْأَضْحَى الْأُضْحِية الأضخومة الأضلع الأضلولة الأطام الأطحل الأطر الأطربون الأطرة الأطرش الأطروحة الأطروش الأطروفة الأطلس الأطم الأطم الأطوم الأطيب الأطيبان الأطير الأظفور الأظل الأظمى الأعاليق الأعبل الأعتوبة الأعثى الأعجر الأعجف الْأَعْجَم الأعجمي الأعجوبة الْأَعْرَاب الْأَعْرَاف الْأَعْرَج الْأَعَز الأعزب الأعزل الأعسر الْأَعْشَم الأعضب الأعضد الأعفر الأعفش الأعقاب الأعقف الأعكى الأعلومة الْأَعَمّ الأعميان الأعنان الأعوجيات الأعود الْأَعْوَر الأعيس الأعيية الأغبر الأغبى الأغثر الْأَغَر الأغرودة الأغشم الْأَغْلَب الأغلبية الأغلف الأغلوج الأغلوطة الأغنوجة الأغنية الأغواء الأغوز الأغوية الأغيد الأغيل الأفار الأفاعي الأفاق الأفة الأفجل الأفحوص الأفد الأفذ الأفرة الأفرس الأفرع الأفشغ الأفصع الأفطح الأفعم الأفعوان الأفعولة الأفعى الْأُفق الأفقع الأفقم الأفقي الأفك الأفكة الأفكل الأفكوهة الأفل الأفلاح الأفناء الأفنون الأفنى الأفهاء الأفهود الأفيق الأفيون الأقة الأقتم الأقحوان الأقذ الأقذاء الأقذاف الأقذع الْأَقْرَع الأقزام الأقزل الأقسومة الأقسى الأقشف الأقصوصة الْأَقْصَى الأقط الأقطاع الأقطع الأقطوعة الأقفس الأقلح الأقلية الْأَقْمَر الأقمع الأقنوم الأقود الأقور الأقوس الأقوف الأقيانس الأكار الأكارة الأكاف الأكال الْأَكْبَر الأكتد الأكتع الْأَكْثَر الأكثرية الأكثم الأكحل الأكدر الأكذوبة الأكرة الأكرش الأكرومة الأكسع الأكسوم الأكسيد الْأكل الْأكل الْأكلَة الأكمة الأكمش الأكمه الأكنة الأكنع الأكهاء الأكهى الأكول الأكولة الأكومان الأكيل الأكيلة الألا الألاء الألاق الألب الألبة الألة الألتة الألحى الألد الألزن الألعاء الألعبان الألعوبة الألغوزة الْألف الألفة الألق الألقاط الألقة الألقية الألكد الألل الألماس الألمحي الألمع الألمعي الألمنيم الألمى الألنجج الألهوب الألهوة الألهية الألو الألواء الألوة الألود الألوس الألوف الألوك الألوكة الألومة الألى الألي الألية الأليث الأليس الأليغ الأليف الأليل الأليلة الألين الأليهة الْأُم الأمارة الْأَمَانَة الأمبير الْأمة الأمت الأمثل الأمثولة الأمجر الأمحص الأمحوضة الأمد الأمدة الأمدر الأمدوحة الأمدود الأمذح الْأَمر الْأَمْرَانِ الأمرة الأمرخ الأمرس الأمرش الأمره الأمروعة الأمزر الأمسح الأمسوح الأمسية الأمشر الأمشق الأمطى الأمعز الأمعط الأمعوز الأمغر الأمق الأمقه الأمل الأملأ الأملج الأملح الأملد الأملس الأملص الأملغ الأملوج الأملود الأملولة الْأُمَم الأمنة الأمنة والأمنة الأمنية الأمه الأمهج الأمهوج الأمومة الأمون الْأُمِّي الأمية الْأَمِير الأميم الأميمة الْأمين الأميهة الأناب الأناة الْأَنَام الأنان الأناناس الأنانية الأنب الأنبار الأنباط الأنبج الأنبوب الأنبوب والأنبوبة الأنبوبة الأنبوثة الأنبوش الأنة الأنتيمون الْأُنْثَى الأنثيان الأنجذان الأنجر الأنزيم الْأنس الأنسولين الأنسى الأنشوجة الأنشودة الأنشوطة الْأَنْصَار الأنصر الأنصف الأنصوبة الأنصولة الأنضر الأنط الأنظومة الْأنف الأنفة الْأَنْفس الأنفوضة الأنقخ الأنقد الأنقذ الأنقليس الأنقور الأنقوعة الأنقوفة الأنقى الأنكب الأنكر الأنكليس الأنمر الأنمس الأنمص الأنمط الْأُنْمُلَة الأنموذج الأنمي الأنن الأننة الأنوأ الأنور الأنوس الأنوف الأنوق الأنوك الأنيب الأنيث الأنيس الأنيسة الأنيف الأنيفة الأنيلين الأنيميا الأهاليل الأهبة الأهبل الأهجر الأهجوة الأهجورة الأهجية الأهد الأهدأ الأهدب الأهزع الأهساء الأهضم الأهضوبة الأهكومة الْأَهْل الْأَهْلِيَّة الأهماء الأهنع الأهوج الأهوم الأهون الأهيجنة الأهيس الأهيغ الأهيغان الأهيق الأهيل الأهيم الأواب الأوار الأواري الأواضح الأواقي الأوام الأوان الأواه الأوب الأوبر الأوتل الأوثر الأوج الأوجس الأوجن الأوحد الأودك الأودن الأوذح الأورة الأورطى الأورق الأورم الأوزاع الأوزن الْأَوْس الْأَوْسَط الأوشاج الأوشال الأوشن الأوصر الأوضاح الأوطف الأوعث الأوعر الأوعس الأوفاد الأوفاض الأوق الأوقاب الأوقاس الأوقاش الأوقاص الأوقة الْأُوقِيَّة الأوكح الأوكس الأول الأولق الأولى الأون الأوهز الأوهية الأويد الأويس الأياب الأيار الأيبس الأيد الأيدع الأير الْأَيْسَر الأيطل الأيكة الأيل الأيل الأيل الأيم الْأَيْمن الأين الأيهقان الْأَيْهَم الأيهمان الأيوم الأيون الْإِبَاحَة الإبارة الإباض الإباضية الإباط الإبالة الإبة الإبداع الإبراز الإبرة الإبرة المغنيطيسية الإبردة الإبريج الإبريز الإبريسم الإبريق الإبزيم الْإِبِط الإبكار الْإِبِل الإبليز الْإِبْهَام الإبية الإتاء الإتاد الإتاوة الإتب الإثار الإثر الْإِثْم الإثمد الْإِجَارَة الإجاز الْإِجَازَة الإجاص الإجانة الإجريا الإجرياء الإجرية الإجفيل الإجل الإجليح الْإِجْمَاع الإجهاض الإحريض الإحلابة الإحليل الإحنة الإخاذة الإخذة الإخريط الإخشيد الإخصاب الْإِخْلَاص الإد الإدام الْإِدَاوَة الإدة الإدرجين أَو الأيدروجين الإدرون الإذاعة الْإِذْن الإذواب الإذوابة الإراث الإراض الإران الإرب الإربة الإرة الْإِرْث الإرجاف الإردب الإردبة الإردواز الإرزب الإرزبة الإرزيز الإرس الإرقان الإرم الإرهابيون الإرهاص الإريس الإزاء الإزاحة الزاوية الْإِزَار الإزارة الإزب الإزر الإزميل الإزميم الإسابة الإسار الإسبيداج الإست الإستاج الإستار الإستبرق الإستيج الإسحل الإسحمان الإسطام الإسطبل الْإِسْعَاف الإسفنج الإسفيداج الإسفين الْإِسْقَاط الإسقال الإسقاله الإسقيل الإسكابة الإسكاتة الإسكارية الإسكاف الإسكلة الإسكيم الإسكيمو الْإِسْلَال الْإِسْلَام الإسليح الْإِسْنَاد الإسهال الإسوار الْإِشَارَة الإشاعة الإشرارة الإشراس الْإِشْرَاق الإشعاع الإشفى الْإِشْكَال الإشمام الإشنان الْإِشْهَاد الإصار الإصباح الإصبع والأصبع الإصدة الإصر الإصطفلين الإصطيل الإصليت الإض الإضاء الإضاض الْإِضَافَة الإضبارة الإضحيان الإضراب الإضريج الْإِضْمَار الإضمامة الإطار الإطباق الإطرية الإطل الإطناب الإطنابة الْإِعَانَة الإعدام الْإِعْرَاب الإعصار الإعلان الإعليط الإغراء الإغراق الإغريض الإغفاءة الإغلاق الإغليق الْإِغْمَاء الْإِفَاضَة الإفجيج الْإِفْرَاد الإفرنج والإفرنجة الإفرير الإفريز الإفلاس الإقطاع الإقطاعي الإقعاد الإقليد الإقليم الإقناءة الإكاد الإكاف الإكرامية الإكسير الإكليل الإل الإلاف الإلاق الإلاهة الإلاهيات الإلب الإلة الإلصاق الإلغاء الإلف الإلق الإلقة الْإِلَه الإلهام الإلوة الألوة الإلى الألى الإلى والألى الْإِمَارَة الإماعة الإمالة الإِمَام الْإِمَامَة الإمامية الإمة الإمدان الإمر الإمر الْأَمر الإمرة الْإِمْسَاك الإمع الإمليس الإمليسة الإمليص الْإِنَاء الإنبيق الإنجاص الْإِنْجِيل الْإِنْس الْإِنْسَان الإنسانية الْإِنْسِي الْإِنْشَاء الإنظام الإنعام الإنعامة الْإِنْفَاق الإنفحة الإنقدان الْإِنْكَار الإهاب الإهالة الإهليجي الإهليلج الإهماس الإوان والإيوان الإوز الإوزي الإوقة الإياد الإيار الْإِيَاس الإيال الإيالة الإيثار الإيثارية الْإِيدَاع الإيصال الإيطاء الْإِيقَاع الْإِيمَان الإيوان الائتكال الابتداعية الابْن الاتباعية الاتزان الِاتِّفَاق الاتفاقية الدولية الاثنا عشري الاثنا عشرِيَّة الِاثْنَان الاثنتان الِاجْتِمَاع الِاجْتِهَاد الاحتراس الاحتكاك الاحتلال الاحتيال الِاخْتِصَاص الادخار الادعاء الارتجاج الارتشاح الِارْتفَاع الارتكاز الاستئمارة الِاسْتِئْنَاف الاستثمار الِاسْتِحْسَان الاستخارة الِاسْتِرْدَاد الاسترواح الاستزراع الاسْتِسْقَاء الاستطلاع الِاسْتِعَارَة الاستعداد الاستغاثة الِاسْتِقْبَال الاستقراء الاستقسام الاستقطاب الاستقطار الاستهلال الاسْتوَاء الاستيداع الاسفاناخ الِاسْم الاشتراكية الِاشْتِقَاق الِاصْطِلَاح الِاعْتِبَار الِاعْتِدَال الِاعْتِكَاف الاقتراح الاقتصاد الِاكْتِفَاء الذاتي الالتحام الالتصاق الالتصاقية الالتفاف الالتماس الالتواء الالكترون الامتحان الانتخاب الانحياز الانسداد التاجي الانصهار الانطواء الانفلونزا الانقلاب الانكماش الاهتجام الاهتزاز البآر البأج البأدلة البأز الْبَأْس البأساء البؤبؤ البؤرة الْبُؤْس البؤسي الْبِئْر البئرة البئيرة الْبَاء الْبَاءَة البائج البائجة البَائِع البائق البائقة البائكة الْبَائِن البائنة الْبَاب البابا البابوج البابونج البابوية البابي البابية الباتر الباتك الباثر الباج الباحة الباحر الباحرة الباحور الباحوراء الباخرة الباد البادئ البادر البادرة البادع الْبَادِيَة الباذق البارجة البارح البارحة الْبَارِد الْبَارِدَة البارض البارع البارقة البارود الْبَارِي البارياء البارية الباز البازغة البازل البازلة البازلت البازمة البازور الْبَازِي الباسة الباسط الباسطة الباسقة الباسل الباسليق الباسنة الْبَاسُور الباشا الباشق الباصر الباصرة الباضعة الْبَاطِل الْبَاطِن الْبَاطِنَة الباطنية الباطية الباع الباعة الْبَاعِث الباعق الباغة الْبَاغِي الباقة الباقر الباقعة الباقلاء الباقلي الباقول الْبَاقِي الْبَاقِيَة الباك الباكر الباكور والباكورة البال البالة البالوعة والبلوعة البالول الباليه البان البانة البانية الباه الباهة الباهظ الباهظة البب الببان الببة الببر الببغاء الْبَتّ الْبَتَات البتار البتاع البتاك الْبَتَّةَ البتر البتراء البترول البتع البتكة البتل البتلاء البتلة البتور البتوك البتول البتي البتيل البتيلة البث البثاء البثر البثعة البثق البثنة البثي البجاد البجاس البجال البجامة البجباج البجباجة البجة البجد البجدة البجر البجراء البجرة البجعة البجلة البجم البجير البجيس البجيل البحاثة البحاح الْبحار البحارة البحباح البحبحي البحبوحة البحة البحت البحتر البحثة الْبَحْر البحران البحرة البحري البحرية البحشل البحشلي البحوث البحيث الْبحيرَة البخات البخار البخال البخباخ البخت البخْترِي البخترية البخدج البخر البخس البخص الْبُخْل البخنق البخو البخور البخيت البد البدء البدأة البدئ البداء الْبدَاءَة البدائي البدائية البداة البداد البدارة البدال البداهة البداوة البدة البدد الْبَدْر البدرة البدروم البدرون البدري الْبدع الْبِدْعَة الْبَدَل البدلة الْبدن الْبَدنَة البدو البديئة البديد البديدة البديع البديل البديلة البديهة البديهية البذارة البذج البذح الْبذر البذرة البذرقة الْبَذْل البذلة البذور البذيرة الْبر البرأة الْبَراء الْبَرَاءَة الْبَرَاءَة البراية البرائل البراح البراد البرادة البرَاز البراشم البراض البراضة البراطم البراعة الْبراق البراكاء البرامة البراني البراهمة البراية البربار البربخ البربر الْبَرْبَرِي البربط الْبرة البرت البرتقال البرثن البرج البرجاس البرجد البرجل البرجمة البرجوازية البرح البرحاء البرحة الْبرد البرداء البردان الْبردَة البردعة البردي البرذعة البرذون البرزة البرزخ البرس البرسام البرستاتة البرسيم البرش البرشام البرشم البرص البرصة البرصوم البرض البرضة البرطل البرطلة البرطم البرطمان البرطوم البرطيل البرعم البرعمة البرعوم البرعومة البرغ البرغثة البرغش البرغل البرغوث البرغيل الْبَرْق البرقاء البرقة البرقش البرقع البرقوع البرقوق البرقية البرقيل البرك البركار البركان الْبركَة البركع البرلنت الْبرم البرمائي البرمة البرميل البرنامج البرنز الْبُرْنُس البرنوف البرني البرنية البرنيطة البرنيقي البرهة البرهمة البرواز البروة البروتستينية البرود البروفة البروق البروك البرى الْبري وبري البريئة والْبَريَّة الْبَريَّة البريح الْبَرِيد البرير البريزة البريص البريك البريكة البريم البريمة الْبَز البزابز الْبَزَّار الْبَزَّاز البزازة البزاق البزال البزباز البزبز البزة البزخ البزدرة البزر البزراء البزرة البزز البزق البزمة البزو البزيج البزيم البزيمة البس البساسة الْبسَاط البسباسة البسبس الْبُسْتَان البستاني البسترة البستنة الْبُسْر البسرة الْبسط البسطاء البسطة البسقة البسل البسلة البسلي البسوس البسول البسيس البسيسة الْبَسِيط البسيطة البسيل البسيلة البسيمة البشار الْبشَارَة البشامة البشت الْبشر الْبشرَة البشرف الْبُشْرَى البشرية البشق البشكور البشكى البشكير البشملة البشنين البشور البشيش البصابص البصارة البصاق البصاقة البصباص الْبَصَر الْبَصْرَة البصريون البصع البصلة البصم البصمة البصوة الْبَصِير البصيرة البصيع البضابض البضاضة البضاعة البضباضة الْبضْع الْبضْعَة البضيعة البطاح البطارق البطارية البطاط البطاقة البطاقة الشخصية البطان البطانة البطة الْبَطْحَاء البطحة البطرك البطرير البطريق البطم الْبَطن البطنان البطنة البطيحة الْبِطِّيخ البطير البطيط البطين البظارة البظر البظراء البعار البعاع البعبع الْبَعْث الْبعْثَة الْبعد البعر البعصوص البعكوكاء البعكوكة البعل البعلة البعوض الْبعيد الْبَعِير البعيم البغاث البغاشة البغال البغام البغباغ البغبغ البغثاء البغر البغرة البغشة الْبغضَاء الْبَغْل البغو الْبَغي البغية البغيث البق البقار البقاق الْبَقَّال البقامة البقباق الْبَقر البقس البقط البقعاء الْبقْعَة البقل البقم البقيا الْبَقِيَّة البقير البقيع الْبكارَة البكاش البكالة البكبكة الْبكر البكرة البكل البكلة البكيلة الْبلَاء البلاتين البلازما البلاس البلاصي البلاط البلاعة الْبَلَاغ البلاغة البلال البلالة البلام البلان البلانة البلبال والبلبالة البلبل البلبول البلة البلجة البلح الْبَلَد والبلدة البلدح البلدم الْبَلَدِي البلدية البلس البلسان البلسم البلسن البلشفية البلط البلطة البلطي البلع البلعة البلعم والبلعوم الْبلْغَة البلغم البلق البلقع البلم البلنط البلهارسيا البلهنية البلور البلوط البلوع الْبلُوغ الْبلوى البلي البلية البليد البليلة البم البن الْبناء البناؤون الْأَحْرَار البنان البناية الْبِنْت البنج البند البندار البندر البندق البندقي البندقية البندول البنزين البنسلين البنصر البنط البنفسج البنك البنكام الْبُنُوَّة البني الْبُنيان البنية البنيقة البها والبهاء البهائية البهار البهاق البهت والبهتان البهثة البهدل البهدلة البهر البهرة البهرج البهرم البهس البهش البهق البهكن البهل البهلوان البهلول البهمة البهنانة البهنس البهو البهيتة البهيرة البهيم الْبَهِيمَة البو البواء البواب البوابة الْبَوَار البواع البواق البوال البوام البوان البوتاسيوم البوتقة البوخ البودقة البوذية البور البورق البوري البوز البوش البوشي البوص البوصلة البوصي البوع البوق البوقة البوكاء البوكة الْبَوْل البولة البومة البون البوه البوهة البوي البوية البى البي البيئة البيات الْبيَاض البياعة الْبَيَان البيانلا البيانية البيب البيبة الْبَيْت البيتة البيحان البيد الْبَيْدَاء البيدانة البيدر البيدق البيذار البيذخ البيذق البيرق البيرقدار البيرم البيروقراطية البيزار البيزارة البيزر البيزرة الْبَيْضَاء البيطار البيطر البيطرة البيظ البيع الْبيعَة البيغ البيقر البيقرة البيلم البيمارستان الْبَين الْبَيِّنَة البيهس البيهسية الْبيُوت البيوتة الْبيُوع البيون التأتاء التأثرية التَّأْدِيب التأرة التأريخ التأسيس التأليه التأم التأمور والتامور التأمورة والتامورة التَّأْمِين التأى التؤام التؤامية التؤبة التؤدة التؤرور التؤم التؤمري التؤمور التئيم التَّاء التائج التَّابِع التابعة التَّابِعِيّ التابل التابوت التاث التَّاج التَّاجِر التاجرة التاجي التاح التاخ التارة التارس التَّارِيخ التاسوعاء التاط التاظت التاع التاعة التافه التاق التال التَّالِي التَّام التامر التامك التامور التامورة التامول التانبول التبأ التباريج التباريح التباشير التباعة التبال التبَّان التبانة التبد التبديد التبذارة التبذل التبر التبريد التبرير الْتبس التبشير التبط التبع التبعة التّبعِيَّة التبغ التبغين التبك التبكاء التبل التبلغة التِّبْن التبني التبوت التبيع التتب التَّتِمَّة التثق التثمت التج التجأ التجاب التجاذب المغنطيسي التِّجَارَة التجاليد التجاه التجاويد التجباب التجبار التجبن التجربة التَّجْرِيد التجريدية التجزئة التجفاف التجلة التَّجْنِيس التجنين التجويف التحاسين التحاويل التحب التحت التحتحة التحتربة التحج التحجيل التحجين التحد التحزيز التحس التحص التحضيض التحط التحف التُّحْفَة الْتحق التَّحْقِيق التحلئ التحلئة التحلة التحلمة التَّحْلِيل التحم التحنان التحنيط التحويطة التحى التَّحِيَّة التخ التخاليف التخت التختاخ التختة التختروان التخثر التاجي التخدير الكوكاييني التَّخْرِيج التخطيط التَّخْفِيف التخلاء الشحماني التَّخَلُّف التخم التُّخمَة التخى التد التداعة التَّدْبِير التدرأ التدرأة التدرة التدعة التدم التدورة التذ التذع التَّذْكِرَة التذييل التر الترائب التُّرَاب الترابط التراث الترادف التراز التراس التراسة التراع التراكب الترام التَّرَاوِيح الترب الترباء الترباس التربة التربس التربنة التربي التربيب التربية التربيع التربين الترتور الترج الترجمان التَّرْجَمَة الترجي الترخ الترزي الترس الترسة الترشيح الترشيد الترصيع الترع الترعابة الترعاية الترعة الترعي الترعيبة الترعية الترفاس الترفة الترفيد الترفيل الترقوة الترقيع الترقيم التّرْك التَّرِكَة التَّرْكِيب الترمس الترميم التره الترهة التَّرويَة الترياق الترية التريج التريك التريكة التز التزاوف التزق الْتزم التزويق التساخين التسبغة التسريحة التسع التِّسْعَة التسعير الجبري التسنيم التسهيب التسهيل التسويغ التسيع التَّشْبِيه التشريح التشريع التَّشْرِيق التشعيث التشكيك التشنج التَّشَهُّد التصب التصبيرة التصدع