77100. خاشع1 77101. خاشف1 77102. خَاشُقْجِي1 77103. خاشَك1 77104. خاشِن1 77105. خاشنه177106. خَاشُور1 77107. خاشوق1 77108. خاشوك1 77109. خاشي2 77110. خاشِي1 77111. خاصٌ1 77112. خاص2 77113. خَاص2 77114. خاصة1 77115. خاصره1 77116. خاصكي1 77117. خاصله1 77118. خاصمه1 77119. خَاصِّيّة1 77120. خَاصيةُ التَّركيبِ1 77121. خَاصِّيكّي1 77122. خاضَ1 77123. خَاضَ1 77124. خَاضَ في1 77125. خاضره1 77126. خاضعه1 77127. خاضن1 77128. خاضه1 77129. خَاطِئَة1 77130. خَاطِب1 77131. خاطبه1 77132. خاطت1 77133. خاطر3 77134. خَاطِف1 77135. خَافَ1 77136. خافَ1 77137. خاف الله1 77138. خَاف من1 77139. خَافت1 77140. خَافِجَة1 77141. خَافِد1 77142. خَافِع1 77143. خاقا1 77144. خاقانُ1 77145. خاقان2 77146. خاقونية1 77147. خَاقِّي1 77148. خاكَةُ1 77149. خاكسَارانُ1 77150. خَالَ1 77151. خال1 77152. خَالُ1 77153. خالَ1 77154. خَال2 77155. خالأ1 77156. خالب1 77157. خالَبَرْزَن1 77158. خالَةُ1 77159. خالَة1 77160. خالج1 77161. خالِدٌ1 77162. خَالِد1 77163. خالِدآباذ1 77164. خالِدَة1 77165. خَالِدُونَ1 77166. خالدون1 77167. خَالِدي1 77168. خالِدِيَّة1 77169. خالسه1 77170. خالِص1 77171. خالِصة1 77172. خالصه1 77173. خالطه1 77174. خالعت1 77175. خَالِف1 77176. خَالف1 77177. خالقه1 77178. خالْقُوس1 77179. خالم1 77180. خَالِم1 77181. خالمه1 77182. خَاله1 77183. خَالُود1 77184. خالى1 77185. خالي1 77186. خالي السّير1 77187. خالية1 77188. خَالِية1 77189. خام4 77190. خَامَ 1 77191. خامَة1 77192. خامة1 77193. خَامِدُونَ1 77194. خامدين1 77195. خامر1 77196. خَامِرٌ1 77197. خامرك1 77198. خَامِس1 77199. خامِس معركة1 Prev. 100
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.