9681. استلان1 9682. اسْتَلَبَ1 9683. استلبثه1 9684. استلبن1 9685. استلبه1 9686. استلت19687. استلج2 9688. استلحج1 9689. استلحق1 9690. استلحم1 9691. استلذ1 9692. استلزم1 9693. استلطف1 9694. استلغاه1 9695. استلف1 9696. اسْتَلَفَ1 9697. استلفج1 9698. استلقحت1 9699. اسْتلْقى1 9700. اسْتَلَمَ1 9701. اسْتَلم1 9702. استلهم1 9703. استلهى1 9704. استلوى1 9705. استليث1 9706. استمات1 9707. استماحه1 9708. استمارة1 9709. استماز1 9710. استمال1 9711. استمتع1 9712. استمجد1 9713. استمد1 9714. اسْتمرّ1 9715. اسْتَمَرَّ بـ1 9716. اسْتَمَرَّ على1 9717. استمرأ1 9718. استمرار الدم1 9719. استمسك1 9720. استمشى1 9721. استمطر1 9722. اسْتَمَعَ1 9723. استمعز1 9724. استمعه1 9725. اسْتَمَعَه1 9726. استمك1 9727. استمكن1 9728. استمل1 9729. استملأه1 9730. استملاه1 9731. استملح1 9732. استمله1 9733. استمنحه1 9734. استمهد1 9735. استمهله1 9736. استمهى1 9737. استمى1 9738. اسْتنَّ1 9739. استناء1 9740. استنابه1 9741. استناح1 9742. استناخ1 9743. استنار1 9744. استناص1 9745. استناع2 9746. استنال1 9747. استنام1 9748. استنبأ1 9749. استنباط2 9750. استنباط المعين، في العلل والتاريخ، ...1 9751. استنبح1 9752. استنبط1 9753. استنبله1 9754. استنبه1 9755. استنتج1 9756. استنثج1 9757. استنثر1 9758. استنثل1 9759. استنجب1 9760. استنجحه1 9761. استنجد1 9762. استنجز1 9763. استنجش1 9764. استنجع1 9765. استنجف1 9766. استنجل1 9767. استنجى1 9768. استنحس1 9769. استنخج1 9770. استنخى1 9771. اسْتندَ1 9772. اسْتَنَد على1 9773. استندر1 9774. استنده1 9775. استنزع1 9776. اسْتَنْزَف1 9777. استنزله1 9778. استنزه1 9779. استنسأه1 9780. استنسب1 Prev. 100
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.