145881. وَهْرَنْدازان1 145882. وهره2 145883. وهز9 145884. وَهَزَ1 145885. وَهَزَ 1 145886. وَهْزَة1145887. وهزه2 145888. وهس8 145889. وَهَسَ 1 145890. وهش5 145891. وهشتاباذ1 145892. وهص10 145893. وَهَصَ1 145894. وَهَصَ 1 145895. وهض4 145896. وهط10 145897. وَهَطَ1 145898. وَهْط1 145899. وَهَطَ 1 145900. وهَطَهُ1 145901. وهغ1 145902. وَهَفَ2 145903. وهف10 145904. وهف الله1 145905. وَهَفَ 1 145906. وَهَقَ1 145907. وهق13 145908. وَهَقَ 1 145909. وهك1 145910. وَهل1 145911. وَهِلَ1 145912. وَهَلَ1 145913. وهل12 145914. وَهَلَ 1 145915. وهلان1 145916. وهله1 145917. وَهِمَ1 145918. وهم18 145919. وَهُم منتصرين1 145920. وَهَمَ 1 145921. وهمه1 145922. وهميات1 145923. وَهَنَ1 145924. وَهن3 145925. وَهُنَ1 145926. وهن14 145927. وَهَنَ 1 145928. وَهْنة1 145929. وهنه1 145930. وهه1 145931. وهو1 145932. وَهْوَ1 145933. وهوبا1 145934. وَهُوس1 145935. وَهْوَهَ1 145936. وهوه7 145937. وهى6 145938. وَهِي1 145939. وهي10 145940. وَهَيَ 1 145941. وُهْيا1 145942. وَهْيا1 145943. وُهَيْب1 145944. وَهِيب1 145945. وَهِيب الله1 145946. وُهَيْبَة1 145947. وَهِيبة1 145948. وُهَيْبِيّ1 145949. وَهِيبِيّ1 145950. وَهِيَّة1 145951. وَهْيَة1 145952. وُهَيْدَا1 145953. وُهَيْدِيّ1 145954. وُهَيْر1 145955. وَهِير1 145956. وَهِيرَة1 145957. وُهَيْرة1 145958. وُهَيْش1 145959. وَهِيش1 145960. وُهَيْط1 145961. وَهِيط1 145962. وَهِيف1 145963. وَهِيل1 145964. وَهِيلَة1 145965. وَهِيم1 145966. وُهَيْم1 145967. وَهِين1 145968. وَهِينَة1 145969. وو1 145970. وود1 145971. ووطن الْإِقَامَة1 145972. ووطن السُّكْنَى1 145973. ووق2 145974. وول2 145975. ووه3 145976. ووو1 145977. وى2 145978. وَيْ1 145979. وي6 145980. ويَا1 Prev. 100
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.