144423. وَرب3 144424. وَرِبَ1 144425. وَرَبَ 1 144426. وَرْبَات1 144427. وَرْبَة1 144428. ورتان1144429. وِرْتانيّ1 144430. وَرْتَة1 144431. ورتل1 144432. وَرْتَنيسُ1 144433. وَرْتَنِيسُ1 144434. وَرْتي1 144435. ورِثَ1 144436. ورث19 144437. وَرِثَ1 144438. وَرِثَ عَنْ1 144439. وَرَثَ 1 144440. وَرْثال1 144441. وَرْثانُ1 144442. وَرَثة1 144443. ورثن1 144444. وَرْثِيّ1 144445. ورثي1 144446. وَرْثِينُ1 144447. ورج2 144448. وَرْجَلانُ1 144449. ورخَ1 144450. ورخ8 144451. وَرَخَ 1 144452. وَرْخَان1 144453. وَرَّدَ1 144454. ورد22 144455. وِرْد1 144456. وَرْد1 144457. وَرَدَ1 144458. وَرْد الندي1 144459. وَرَدَ 1 144460. وَرْدَا1 144461. وَرْدَات1 144462. وَرْدَاد1 144463. وردان1 144464. وَرْدانُ1 144465. وَرْدانَةُ1 144466. وَرَدانيّ1 144467. وَرْدَة1 144468. وردة1 144469. وَردت1 144470. وَرْدَنِي1 144471. وِرْدِي1 144472. وَرْدِي1 144473. وِرْدِيَّان1 144474. وَرْدِيان1 144475. وِرْدِيَّة1 144476. وَرْدِيَّة1 144477. وَرْدَيْن1 144478. وردينج1 144479. ورَذَ1 144480. ورذ3 144481. وَرْذَانُ1 144482. وَرْذَانَةُ1 144483. ورذن1 144484. ورر4 144485. وَرْزٌ2 144486. ورز1 144487. ورزن2 144488. وَرْزَنِين1 144489. ورس18 144490. وَرَسَ1 144491. وَرَسَ 1 144492. وَرْسَا1 144493. ورست1 144494. وَرْسَك1 144495. ورسن1 144496. وَرْسَنَان1 144497. وَرْسَنين1 144498. وَرْسِيَّة1 144499. وَرَشَ1 144500. ورش15 144501. وَرِش1 144502. وَرْش1 144503. وَرَشَ 1 144504. وَرْشَان1 144505. وَرْشَةُ1 144506. وَرْشَد1 144507. ورشكين1 144508. ورص4 144509. ورصت1 144510. ورَصَتِ1 144511. ورض7 144512. ورَضَ1 144513. وَرَضَ1 144514. ورط17 144515. وَرَطَ1 144516. وَرَطَ 1 144517. ورطه1 144518. ورطوري1 144519. ورع19 144520. وَرِعَ1 144521. وَرَعَ 1 144522. وَرْعَان1 Prev. 100
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.