89737. زَرِنْكار1 89738. زَرَنْكَرَى1 89739. زُرْنُوج1 89740. زُرْنُوق1 89741. زَرْنِيخ1 89742. زرنيخ189743. زِرْنيخ1 89744. زرهم1 89745. زَرْهُون1 89746. زَرْهوني1 89747. زرو1 89748. زِرْوَال1 89749. زَرُودُ1 89750. زُرُودِيّ1 89751. زَرُوديزه1 89752. زروط1 89753. زَرُّوق1 89754. زَرّوق1 89755. زَرُّوقَة1 89756. زَرّوقة1 89757. زَرُوقِيّ1 89758. زَرُّوْقِي1 89759. زرول1 89760. زرومباد1 89761. زروي1 89762. زُرْوِيّ1 89763. زرى8 89764. زَرَى1 89765. زَرَى 1 89766. زري7 89767. زِرِّيّ1 89768. زرياب1 89769. زَرْيَب1 89770. زَرِيبَة1 89771. زُرَيْبِيّ1 89772. زَرِيبِيّ1 89773. زَرِيجِيّ1 89774. زُرَيْجِيّ1 89775. زُرَيْحَان1 89776. زَرِيران1 89777. زَرْيَط1 89778. زَرِيطان1 89779. زَرِّيعَة1 89780. زريعي1 89781. زُرَيْعِيَّة1 89782. زَرِيعِيَّة1 89783. زَرِيفَة1 89784. زُرَيْق1 89785. زُرَيق1 89786. زَرِيق2 89787. زُرَيْقَان1 89788. زُرَيْقَة1 89789. زَرِيقَة1 89790. زَرِّيقَيّ1 89791. زَرِيقِيّ1 89792. زُرَيْقِيّ1 89793. زَرِيك1 89794. زُرَيم1 89795. زَرِيم1 89796. زَرِّينُ1 89797. زَرِّينِيّ1 89798. زَزَّ1 89799. ززَّ1 89800. زَزَا1 89801. ززز1 89802. ززك1 89803. ززم3 89804. ززو1 89805. زُشَا1 89806. زُشْك1 89807. زط3 89808. زَطَّ 1 89809. زِطا1 89810. زَطّا1 89811. زَطَّاطا1 89812. زطط9 89813. زطم1 89814. زطن1 89815. زَطُوط1 89816. زطى1 89817. زع2 89818. زَعَّ 1 89819. زعا1 89820. زَعا1 89821. زَعَّابَة1 89822. زَعَّارَة1 89823. زَعَارة1 89824. زُعَاق1 89825. زَعَّاق1 89826. زَعَّال1 89827. زِعامة1 89828. زَعَّامِيّ1 89829. زَعَامِيّ1 89830. زَعَانِفُ1 89831. زَعَّانِيّ1 89832. زَعَانِيف1 89833. زَعَّانِين1 89834. زَعَايميّ1 89835. زَعَبَ2 89836. زعب13 Prev. 100
«
Previous

زرنيخ

»
Next

زرنيخزِرْنِيخٌ [Arsenic;] a well-known kind of stone [or mineral, for it is a metal]; of which there are several species; one species is white [i. e. white arsenic]; and another is red [i. e. realgar, or red arsenic, also called sandarac]; and another is yellow [i. e. orpiment, or yellow arsenic]: (K, TA:) it is an arabicized word from the Pers\. [زَرْنِيخْ or زَرْنِيقْ or زَرْنِىْ or زَرْنَهْ]. (Msb.)
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.