77049. خاده2 77050. خادِّيّ1 77051. خَار1 77052. خَارّ1 77053. خار3 77054. خارا177055. خارَّا1 77056. خاربان1 77057. خارَّتان1 77058. خَارج1 77059. خَارِجَ البلاد1 77060. خارج عن دائرة اختصاصك...1 77061. خارِجَةُ1 77062. خارزبار1 77063. خارْزَنْج1 77064. خارْزَنْجُ1 77065. خارشه1 77066. خَارِصي1 77067. خارصين1 77068. خَارْصينّي1 77069. خارفه1 77070. خارُق1 77071. خارَكُ1 77072. خَارُوصِيّ1 77073. خَارُوقة1 77074. خَارِيص1 77075. خاز1 77076. خازّام1 77077. خَازِرُ1 77078. خازمه1 77079. خازه1 77080. خازون1 77081. خَازُون1 77082. خازى1 77083. خَازِي1 77084. خاس1 77085. خَاسَ1 77086. خَاسّ1 77087. خاسأ1 77088. خاساه1 77089. خاسْت1 77090. خاست1 77091. خَاسِع1 77092. خاسِقِي1 77093. خَاسِم1 77094. خَاشّ1 77095. خاش2 77096. خاشاه1 77097. خاشْت1 77098. خاشْتي1 77099. خاشِع1 77100. خاشع1 77101. خاشف1 77102. خَاشُقْجِي1 77103. خاشَك1 77104. خاشِن1 77105. خاشنه1 77106. خَاشُور1 77107. خاشوق1 77108. خاشوك1 77109. خاشي2 77110. خاشِي1 77111. خاصٌ1 77112. خاص2 77113. خَاص2 77114. خاصة1 77115. خاصره1 77116. خاصكي1 77117. خاصله1 77118. خاصمه1 77119. خَاصِّيّة1 77120. خَاصيةُ التَّركيبِ1 77121. خَاصِّيكّي1 77122. خاضَ1 77123. خَاضَ1 77124. خَاضَ في1 77125. خاضره1 77126. خاضعه1 77127. خاضن1 77128. خاضه1 77129. خَاطِئَة1 77130. خَاطِب1 77131. خاطبه1 77132. خاطت1 77133. خاطر3 77134. خَاطِف1 77135. خَافَ1 77136. خافَ1 77137. خاف الله1 77138. خَاف من1 77139. خَافت1 77140. خَافِجَة1 77141. خَافِد1 77142. خَافِع1 77143. خاقا1 77144. خاقانُ1 77145. خاقان2 77146. خاقونية1 77147. خَاقِّي1 77148. خاكَةُ1 Prev. 100
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.