113378. غلب20 113379. غَلَبَ1 113380. غَلَبَ 1 113381. غلبة2 113382. غَلَبَة اسمية1 113383. غلبة الظن1113384. غَلبه2 113385. غَلْبون1 113386. غلة1 113387. غُلّة1 113388. غَلّة1 113389. غَلَتِ1 113390. غلت16 113391. غَلَتَ1 113392. غَلَتْ 1 113393. غلث9 113394. غَلَثَ 1 113395. غَلَجَ1 113396. غلج7 113397. غَلَجَ 1 113398. غلد2 113399. غلدف2 113400. غلذ2 113401. غلر1 113402. غُلَّزُ1 113403. غَلَسَ1 113404. غلس15 113405. غَلَسٌ 1 113406. غلص4 113407. غلصم12 113408. غلصمه1 113409. غلط15 113410. غَلَطَ3 113411. غَلَطَ 1 113412. غَلَطَانُ1 113413. غَلْطَان1 113414. غلطف2 113415. غلطلاق1 113416. غلطه1 113417. غلظ17 113418. غَلُظَ1 113419. غَلَظَ1 113420. غلظه1 113421. غُلْغُلٌ1 113422. غلغل5 113423. غَلْغَلَ1 113424. غلغن1 113425. غلف19 113426. غَلَفَ1 113427. غَلَفَ 1 113428. غَلْفَانُ1 113429. غُلْفَةُ1 113430. غلفق7 113431. غَلْفَقٌ1 113432. غلق19 113433. غَلِقَ1 113434. غَلَقَ1 113435. غَلَقَ 1 113436. غَلقَان1 113437. غَلَقان1 113438. غلل13 113439. غَلَلَ1 113440. غلله1 113441. غلم18 113442. غَلِمَ2 113443. غَلَمَ 1 113444. غلمج2 113445. غُلْمِيّة1 113446. غَلَنَ1 113447. غلن6 113448. غلو13 113449. غَلْواء1 113450. غَلْوَة1 113451. غَلُوضِي1 113452. غَلُول1 113453. غُلُول1 113454. غَلُوم1 113455. غَلْوَى1 113456. غُلَوَى1 113457. غَلْوِي1 113458. غَلَوَيَ 1 113459. غلى5 113460. غلي4 113461. غُلِّيّ1 113462. غِلِّيّ1 113463. غَلِيّ1 113464. غَلِيَ1 113465. غَلْيَا1 113466. غَلْيَة1 113467. غُلَيْث1 113468. غَلِيث1 113469. غُلَيْس1 113470. غُلَيْسَان1 113471. غُلَيش1 113472. غُلَيْفَة1 113473. غَلِيفة1 113474. غُلَيْلِيّ1 113475. غَلِيليّ1 113476. غُلَيْم1 113477. غُلَيِّميّ1 Prev. 100
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.