139498. نقت7 139499. نَقَثَ2 139500. نقث9 139501. نَقَثَ 1 139502. نقثل4 139503. نَقْثَلَ1139504. نَقْجُوَانُ1 139505. نَقَحَ2 139506. نقح16 139507. نَقَحَ 1 139508. نَقَخَ1 139509. نقخَ1 139510. نقخ10 139511. نَقَخَ 1 139512. نَقَدَ1 139513. نقد16 139514. نَقَدَ الشاعرَ1 139515. نَقْد فلان بريء1 139516. نَقَدَ 1 139517. نَقْدَةُ1 139518. نَقَدَة1 139519. نَقْديّ1 139520. نَقْديّة1 139521. نقذ16 139522. نَقَذَ 1 139523. نَقَذَةُ1 139524. نقذه1 139525. نَقَرَ1 139526. نُقْر1 139527. نقر20 139528. نَقَرَ 1 139529. نُقْرَاشِي1 139530. نُقْرَانُ1 139531. نِقْرَة1 139532. نُقْرة1 139533. نقرد4 139534. نَقْرَس1 139535. نَقْرَسَ1 139536. نقرس11 139537. نقرش3 139538. نَقْرَشِيّ1 139539. نَقَرَهُ1 139540. نَقَرَى1 139541. نَقَزَ1 139542. نقز15 139543. نَقَزَ 1 139544. نقزه1 139545. نَقَسَ2 139546. نقس18 139547. نقش17 139548. نَقَشَ1 139549. نَقَشَ 1 139550. نقشبند1 139551. نَقْشَبنديّ1 139552. نَقْشَة1 139553. نقشه2 139554. نقشوش1 139555. نقص20 139556. نَقَصَ1 139557. نَقَصَ الثَّمَنَ1 139558. نَقْصٌ في1 139559. نَقَصَ 1 139560. نُقْصان1 139561. نَقْصان1 139562. نقصان1 139563. نقض21 139564. نَقَضَ1 139565. نَقَضَ 1 139566. نقط14 139567. نَقَطَ2 139568. نُقَط1 139569. نَقْط1 139570. نَقَطَ 1 139571. نَقْطِيّ1 139572. نقع20 139573. نَقَعَ1 139574. نَقْع1 139575. نَقْع الماء1 139576. نَقَعَ 1 139577. نَقْعًا1 139578. نَقْعَاء1 139579. نَقَفَ1 139580. نقف14 139581. نَقَقَ1 139582. نقق10 139583. نَقَلَ1 139584. نقل17 139585. نُقْل1 139586. نَقِل1 139587. نَقَل1 139588. نَقْل1 139589. نقل النّور1 139590. نَقَلَ 1 139591. نقلا1 139592. نَقْلا1 139593. نَقْلات1 139594. نَقِّلاويّ1 139595. نَقْلَة1 139596. نقلس2 139597. نَقَلَهُ1 Prev. 100
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.