112427. غَدَر1 112428. غَدْر1 112429. غَدَرَ 1 112430. غُدْرَان1 112431. غدروف1 112432. غُدَرِيَّة1112433. غَدْريَّة1 112434. غدس2 112435. غُدَشْفَرْد1 112436. غدف19 112437. غَدَفَ1 112438. غَدَفَ 1 112439. غِدْفَان1 112440. غَدْفَان1 112441. غِدْفَة1 112442. غُدْفَة1 112443. غدفل4 112444. غِدَفْلٌ 1 112445. غدفن1 112446. غدق16 112447. غَدَقَ1 112448. غَدَقَ 1 112449. غدقت1 112450. غدل3 112451. غُدَم1 112452. غدم3 112453. غدمس1 112454. غدن11 112455. غَدَنَ 1 112456. غدو10 112457. غَدَوَ 1 112458. غَدْوَان1 112459. غُدْوَة1 112460. غَدُورَة1 112461. غَدُومِيّ1 112462. غَدُونِيّ1 112463. غَدَوِيّ1 112464. غُدْوِي2 112465. غُدُوَّيْنِيّ1 112466. غدي3 112467. غَدِّيّ1 112468. غُدِّي1 112469. غَدِيّ2 112470. غُدَيَّة1 112471. غَدِيَّة1 112472. غُدَيْرٌ1 112473. غَدِيرٌ1 112474. غُدَيْر2 112475. غَدِير2 112476. غُدَيْرة2 112477. غَدِيرَة2 112478. غَدِيرِي1 112479. غَدِيفات1 112480. غُدَيْفات1 112481. غُدّيْفِيّ1 112482. غُدَيْق1 112483. غَدِيْق1 112484. غُدَيقة1 112485. غُدَيْم1 112486. غُدَيْمَة1 112487. غذ6 112488. غَذَّ1 112489. غذّ1 112490. غَذِّ 1 112491. غَذَا1 112492. غذا7 112493. غِذَاء1 112494. غَذَّافَة1 112495. غذافة1 112496. غَذَّام1 112497. غُذْامِسُ1 112498. غِذَاوِيّ1 112499. غذج2 112500. غَذَذَ1 112501. غذذ9 112502. غذر8 112503. غذرف2 112504. غذرم6 112505. غَذْرَمَه1 112506. غذغذ1 112507. غذف3 112508. غَذْقَذُونَة1 112509. غذل1 112510. غُذُمٌ1 112511. غَذَمَ1 112512. غذم8 112513. غَذِمَ1 112514. غَذَمَ 1 112515. غَذْمَرَ1 112516. غذمر9 112517. غَذْمَرَهُ1 112518. غذمه1 112519. غذن2 112520. غذو11 112521. غَذَوَانُ1 112522. غذور1 112523. غَذْوِي1 112524. غَذَوِيّ1 112525. غذى2 112526. غَذَى 1 Prev. 100
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.