99702. شَهْد1 99703. شَهَدَ1 99704. شَهَِدَ 1 99705. شُهَداءٌ1 99706. شَهْدانِج1 99707. شهدانج299708. شُهَدَاوِيّ1 99709. شُهْدَاوِيّ1 99710. شُهْدَة1 99711. شهدج2 99712. شهدر3 99713. شَهْدَرَ1 99714. شهدرت1 99715. شهدل1 99716. شهدنج1 99717. شُهْديّ1 99718. شُهْدِيّ1 99719. شُهْدِيَّة1 99720. شهذر2 99721. شهر17 99722. شَهَرَ1 99723. شَهْر1 99724. شهر بانيّ1 99725. شَهَرَ 1 99726. شَهْرَاب1 99727. شَهْرَاباذ1 99728. شَهْرَابان1 99729. شهرازاد1 99730. شَهْرام1 99731. شَهْرَب1 99732. شهرب3 99733. شهربابك1 99734. شهربة1 99735. شُهْرَة1 99736. شهرز3 99737. شَهْرزاد1 99738. شَهْرَزُوْرُ1 99739. شَهْرَزُورُ1 99740. شهرزور1 99741. شَهْرَسْتَانُ1 99742. شهرق2 99743. شَهْرقُباذ1 99744. شَهْركَنْد1 99745. شهرلي1 99746. شَهْرناز1 99747. شهره2 99748. شَهْرَوَرْد1 99749. شهريار1 99750. شِهْرِيَّة1 99751. شَهْرِيَّة1 99752. شهريز1 99753. شهريور1 99754. شهسبرم1 99755. شهسفرم2 99756. شَهْشَدَف1 99757. شهطرج1 99758. شَهَقَ2 99759. شَهِق1 99760. شهق18 99761. شَهِقَ1 99762. شَهَقَ 1 99763. شَهَلَ1 99764. شهل16 99765. شَهَِلَ 1 99766. شَهْلا1 99767. شهلاء1 99768. شَهْلَاوِي1 99769. شهلي1 99770. شَهْلِي1 99771. شَهَمَ1 99772. شَهْم1 99773. شهم14 99774. شَهُمَ 1 99775. شَهْمَة1 99776. شهمت1 99777. شهمرد1 99778. شهمل2 99779. شهمه1 99780. شَهْمِيل1 99781. شهن7 99782. شَهْنَان1 99783. شهنبر1 99784. شهندة1 99785. شهنز3 99786. شَهِنْشاه1 99787. شَهْنَشين1 99788. شهنق2 99789. شهه2 99790. شَهَه1 99791. شهو10 99792. شَهَوَ 1 99793. شَهْوَانُ1 99794. شَهْوان1 99795. شَهْواني1 99796. شَهُوب1 99797. شهوة1 99798. شهود1 99799. شُهُود1 99800. شَهُود1 99801. شهود المجمل1 Prev. 100
«
Previous

شهدانج

»
Next

شهدانج: الشَهْدانِج: نَبْتٌ، عن أَبي حنيفة.

شهدانجشَهْدَانِجٌ, (K accord. to the TA,) with fet-h to the ش and kesr to the ن, (TA,) and شَاهْدَانِجٌ, (K accord. to the TA,) or شَهْدَانَجٌ, (Mgh, Msb, and so in the CK, except that it is there written as though imperfectly decl.,) with fet-h to the ن, (Msb,) and شَاهْدَانَج, (CK,) arabicized from [the Pers\.] شَاهْ دَانَهْ, which means “ king of grains,” (Ibn-El-Kutbee, TA,) The seed of the قِنَّب [or hemp]: (Mgh, Msb, K:) it is useful as a remedy for the quartan fever, (K,) prepared as a beverage, (TA,) and for the [kinds of leprosy called] بَهَق and بَرَص, (K,) applied as a liniment, (TA,) and it kills what are called حَبُّ القَرْعِ, (K,) which are worms in the belly, [tape-worms,] (TA,) when eaten, and also when applied to the belly externally. (K.)
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.