94509. سُلَيْوة1 94510. سليوط1 94511. سم5 94512. سَمِّ1 94513. سِمّ1 94514. سِمُّ194515. سمّ1 94516. سَمَّ 1 94517. سمأد1 94518. سمأل4 94519. سَما1 94520. سما6 94521. سَمَا3 94522. سمّا1 94523. سما صاحية1 94524. سَمَاء1 94525. سَمَاءةُ1 94526. سَمَائِمُ1 94527. سَمَائِي1 94528. سَمَاجة1 94529. سَمَاجِيريّ1 94530. سَمَاح1 94531. سماح1 94532. سَمَاحَا1 94533. سماحة1 94534. سَمَاحَة1 94535. سَمَاحَة نَفْس1 94536. سَمَاحِي1 94537. سِمَاد1 94538. سَمَّاد1 94539. سَمَاد1 94540. سَمادِيرُ1 94541. سُمَّار1 94542. سَمّار1 94543. سَمَار1 94544. سَمَارَة1 94545. سَمّارة1 94546. سَمَارِيّ1 94547. سُمَّارِي1 94548. سَمَّارِي1 94549. سَمَاسِرة1 94550. سُمَاسِم1 94551. سَمَاسِم1 94552. سُمَاسِمَة1 94553. سَمَاسِمَة1 94554. سَمَّاطة1 94555. سِمَاطَة1 94556. سماطة1 94557. سِماطَةُ1 94558. سَماع1 94559. سَمَاع1 94560. سَمَّاع1 94561. سماع الحروف1 94562. سَمَّاعة1 94563. سَمَّاعَة1 94564. سَمَاعِنَة1 94565. سماعي1 94566. سَمَاعِيّ1 94567. سُمَّاقِل1 94568. سُمَاقِيَّة1 94569. سَمَّاك1 94570. سَمَاكَة1 94571. سَمَالٌ1 94572. سمالطة1 94573. سمامة1 94574. سَمَامَة1 94575. سَمَّان2 94576. سِمّان1 94577. سُمّانُ1 94578. سمانا1 94579. سُمَانَا1 94580. سَمَّانَا1 94581. سمانة1 94582. سَمّانَةُ1 94583. سمانتا1 94584. سَمَّاهُ1 94585. سَمَّاه بـ1 94586. سَمَاهر1 94587. سَمَاهِرة1 94588. سَماهِريّ1 94589. سَمَاهِيجُ1 94590. سَمَاوة1 94591. سماوي1 94592. سَمَاوِي1 94593. سَمَاي1 94594. سَمايِكِيّ1 94595. سمبتاويي1 94596. سمبرة1 94597. سِمّة1 94598. سمة1 94599. سَمَتَ1 94600. سمت21 94601. سمت الرأس1 94602. سمت الطّالع1 94603. سمت القبلة1 94604. سمت الْقبْلَة1 94605. سَمت القِبْلة1 94606. سَمَِتَ 1 94607. سَمْتَة1 94608. سمته1 Prev. 100
«
Previous

سِمُّ

»
Next
(سِمُّ، سِمُ) سِمُّ الخِياط، وسِمُ الخِياطِ: لغتان في سَمِّه وسُمِّه، وقرأَ أبو حَيْوَة، وأَبو البَرَهْسَم، وأَبو السَّمّال، واليَمانِيّ: (في سِمِّ الخِياطِ) وقرأَ بَعضُهم (في سِمِ الخِياط) . 
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.