93558. سفرمادي1 93559. سَفَرْمَرْطَى1 93560. سفرن1 93561. سَفَره1 93562. سَفَري1 93563. سِفْرِيّا193564. سفريا1 93565. سَفَرِيَّان1 93566. سِفْرِيّان1 93567. سفريان1 93568. سِفْرِيَّة2 93569. سَفْرِيَّة1 93570. سَفَرِيَّة1 93571. سُفْرِيَّة1 93572. سفرية1 93573. سُفْرِيت1 93574. سِفْريت1 93575. سَفَرِيت1 93576. سفس1 93577. سفسار1 93578. سفساري1 93579. سفسر4 93580. سَفْسَرَ1 93581. سفسط3 93582. سفسطة1 93583. سفسف6 93584. سَفْسَفَ1 93585. سفسفة1 93586. سفسق5 93587. سَفْسَقَ1 93588. سفط14 93589. سَفْطُ أبي جَرْجا1 93590. سَفْطُ العُرْفَا1 93591. سَفْطُ القُدورِ1 93592. سَفَطَ 1 93593. سَفَطة1 93594. سَفْطَة1 93595. سَفَطيّ1 93596. سَفْعٌ1 93597. سَفَعَ2 93598. سفع18 93599. سَفَعَ 1 93600. سفعت1 93601. سَفَفَ1 93602. سفف15 93603. سَفَفْتُ1 93604. سفق14 93605. سَفَقَ2 93606. سَفَقَ 1 93607. سفك14 93608. سَفَكَ2 93609. سَفَكَ 1 93610. سفكردر1 93611. سفكه1 93612. سُفْل1 93613. سفل17 93614. سَفَلَ1 93615. سِفْلُ يَحْصِبَ1 93616. سَفُلَ 1 93617. سفلاق1 93618. سَفْلان1 93619. سَفَلَة1 93620. سفلت1 93621. سفلج2 93622. سفلس1 93623. سفلق1 93624. سفله1 93625. سُفْلُو1 93626. سفم3 93627. سفن17 93628. سَفَنَ 1 93629. سَفْنارِيَة1 93630. سفنت1 93631. سفنج6 93632. سفنخ1 93633. سفند1 93634. سفنط4 93635. سفنق1 93636. سفنقن1 93637. سَفَنَهُ1 93638. سَفْنِي1 93639. سفه17 93640. سَفَهَ1 93641. سَفَِهَ 1 93642. سفهه1 93643. سفو9 93644. سُفُوّ1 93645. سَفَوَ 1 93646. سَفَوَانُ1 93647. سَفَوَانَ1 93648. سَفْوَة1 93649. سفوتي1 93650. سَفُوتيّ1 93651. سفوح1 93652. سَفُوح1 93653. سُفُوح1 93654. سُفُّود1 93655. سُفُوف1 93656. سَفَوَى1 93657. سفوي1 Prev. 100
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.