87773. رَكّاء1 87774. رُكَّاب العبَّارة الَّذي...1 87775. رِكابْخاناه أو رِكَبْخاناه...1 87776. رِكَابِيّ1 87777. رَكاحُ1 87778. ركاز187779. رَكَّاع1 87780. رَكَّالة1 87781. رُكانَةُ1 87782. رَكَايِبيّ1 87783. ركب18 87784. رَكِبَ1 87785. رَكَبَ 1 87786. رَكَبَان1 87787. رُكْبة1 87788. رِكَبْخاناه1 87789. ركبدار1 87790. رَكبه2 87791. رَكِبَهُ1 87792. رَكَبُو1 87793. ركح10 87794. رَكَحَ2 87795. رَكَحَ 1 87796. رَكَدَ1 87797. ركد17 87798. رَكَدَ 1 87799. رَكْرَاك1 87800. ركرك3 87801. ركريا1 87802. رَكَزَ2 87803. ركز19 87804. رَكَّزَ على1 87805. رَكَزَ 1 87806. رِكْزًا1 87807. ركزه1 87808. رِكْزِيَّا1 87809. رَكَسَ1 87810. ركس20 87811. رَكَسَ 1 87812. ركسه1 87813. ركشة1 87814. رَكَضَ1 87815. ركض19 87816. رَكَضَ 1 87817. رَكَعَ2 87818. ركع16 87819. رَكَعَ 1 87820. رَكْعات1 87821. رَكْعَان1 87822. رَكْعَة1 87823. رُكْف1 87824. ركف3 87825. رَكَكٌ1 87826. رَكك1 87827. رَكَكَ1 87828. ركك10 87829. رككت1 87830. ركل12 87831. رَكَلَ1 87832. رَكَلَ 1 87833. رَكْلات1 87834. ركلة1 87835. ركله1 87836. ركم14 87837. رَكَمَ1 87838. رَكَمَ 1 87839. ركمه1 87840. رُكُنٌ1 87841. ركن19 87842. رُكْن1 87843. رَكَنَ2 87844. رُكْن الدِّيْن1 87845. ركن الشيء1 87846. رَكَنَ على1 87847. رَكَنَ 1 87848. رَكْنَة1 87849. ركند1 87850. رُكْنِيّ1 87851. ركه3 87852. ركها1 87853. ركو9 87854. رَكَوَ 1 87855. رَكُوبَةُ1 87856. رَكُوبَة1 87857. رَكُوبيّ1 87858. ركود1 87859. رُكُود1 87860. رَكُود1 87861. رَكُوك1 87862. رَكُول1 87863. ركي3 87864. رُكَيْبَة1 87865. رَكِيبة1 87866. رَكِيّةُ لُقْمانَ1 87867. رُكَيْحٌ1 87868. رَكِيد1 87869. رُكَيْسَان1 87870. رَكيْكة1 87871. ركيكه1 87872. رُكَيْن1 Prev. 100
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.