85113. ذو وُردة1 85114. ذو وَردة1 85115. ذو يَزَن1 85116. ذوا2 85117. ذَوَات1 85118. ذوات الأمثال وذوات القيم...185119. ذوات الراء1 85120. ذوات الواو1 85121. ذوات الياء1 85122. ذواتا1 85123. ذواتيّ1 85124. ذَوَّادي1 85125. ذَوَّاق1 85126. ذُوال1 85127. ذوان1 85128. ذواية1 85129. ذوب15 85130. ذَوَبَ1 85131. ذَوَبَ 1 85132. ذوباج1 85133. ذوبل1 85134. ذوبه1 85135. ذوبي1 85136. ذوَج1 85137. ذوج2 85138. ذوح7 85139. ذوخ1 85140. ذود19 85141. ذَوَدَ1 85142. ذَوَدَ 1 85143. ذوذ1 85144. ذور3 85145. ذَوْرَةُ1 85146. ذوط6 85147. ذَوَطَ1 85148. ذوع3 85149. ذوف9 85150. ذُوفَةُ1 85151. ذوق15 85152. ذَوْق1 85153. ذَوَقَ1 85154. ذَوَقَ 1 85155. ذوقات1 85156. ذَوْقات1 85157. ذوقية1 85158. ذوكار1 85159. ذول7 85160. ذولق1 85161. ذون5 85162. ذوو1 85163. ذوو الهيئات1 85164. ذوون1 85165. ذوى6 85166. ذَوَى2 85167. ذَوَى 1 85168. ذوي9 85169. ذَوِيَ1 85170. ذُوَيْب1 85171. ذوين1 85172. ذوينة1 85173. ذَوِيه1 85174. ذُوَيْوِيّ1 85175. ذى3 85176. ذي2 85177. ذِي شاه1 85178. ذيأ7 85179. ذَيَأَ 1 85180. ذيا3 85181. ذِياب1 85182. ذيّابان1 85183. ذيّابو1 85184. ذيابية1 85185. ذِيادٌ1 85186. ذيّاع1 85187. ذياع1 85188. ذَيَالٌ1 85189. ذَيَّالة1 85190. ذَيالة1 85191. ذيانة1 85192. ذيب6 85193. ذِيب1 85194. ذيبا1 85195. ذِيبَان1 85196. ذيبة1 85197. ذِيبة1 85198. ذِيبَدْوان1 85199. ذيت8 85200. ذَيَتَ1 85201. ذيت وذيت1 85202. ذَيْثَ1 85203. ذيج3 85204. ذيح3 85205. ذَيَحَ1 85206. ذيخ6 85207. ذيخ.1 85208. ذَيَخَ1 85209. ذَيَخَ 1 85210. ذِيخان1 85211. ذيخت1 85212. ذيذج2 Prev. 100
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.