79967. خنص6 79968. خَنص2 79969. خنصر6 79970. خِنْصُورِيَّة1 79971. خنضب2 79972. خُنْضُبَة179973. خَنضرف1 79974. خَنْضَل1 79975. خِنْضُور1 79976. خنط2 79977. خَنط1 79978. خَنَطَ 1 79979. خِنْطار1 79980. خنطث1 79981. خَنْطَثَ1 79982. خنطر2 79983. خَنطرف1 79984. خَنطل1 79985. خنطل2 79986. خَنَطَهُ1 79987. خُنْطُوْلة1 79988. خنظ2 79989. خَنظ1 79990. خنظب2 79991. خنظر1 79992. خَنظرف2 79993. خُنْظُوَةُ1 79994. خنظي1 79995. خنع10 79996. خَنَعَ1 79997. خَنع1 79998. خَنَعَ 1 79999. خنعب2 80000. خَنْعَبٌ 1 80001. خنعج2 80002. خَنْعَسُ1 80003. خَنعس1 80004. خنعس2 80005. خنعق2 80006. خنعه1 80007. خنف14 80008. خَنف1 80009. خَنِفّ1 80010. خَنَفَ1 80011. خَنَفَ 1 80012. خَنْفَان1 80013. خنفث2 80014. خنفج3 80015. خَنْفَرُ1 80016. خنفر4 80017. خَنْفَسَ1 80018. خَنفَسُ1 80019. خَنفس1 80020. خنفس9 80021. خُنفُسَاء1 80022. خُنْفُسِيّ1 80023. خنفع1 80024. خَنفع1 80025. خنفق3 80026. خَنْفُوفَة1 80027. خَنق1 80028. خنق15 80029. خَنَقَ1 80030. خَنْق1 80031. خَنَقَ 1 80032. خَنِقاً 1 80033. خْنقَطيرة1 80034. خنقه1 80035. خَنَقَهُ1 80036. خُنكار1 80037. خَنْكَاوِيّ1 80038. خنكر1 80039. خنلق1 80040. خُنْلِيق1 80041. خنم2 80042. خَنم1 80043. خنمت1 80044. خنن9 80045. خَنَنَ1 80046. خنو5 80047. خَنْو1 80048. خَنوخُ1 80049. خَنُّور2 80050. خَنُوع1 80051. خُنُوع1 80052. خَنُوف1 80053. خَنُّوفة1 80054. خَنُوقاءُ1 80055. خنى3 80056. خني5 80057. خَنِيَّات1 80058. خِنْيَةُ1 80059. خُنَيْت1 80060. خُنَيْتا1 80061. خَنِيزِيّ1 80062. خُنَيسٌ1 80063. خَنِيسيّ1 80064. خُنَيْسِيّ1 80065. خُنَيْفة1 80066. خَنِيفَة1 Prev. 100
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.