78500. خسج3 78501. خسد1 78502. خَسَرَ1 78503. خسر19 78504. خَسِرَ 1 78505. خُسْراباذ178506. خَسْران1 78507. خَسْرَان1 78508. خُسْرَان1 78509. خَسْرانة1 78510. خَسْرانين1 78511. خُسرَاهاباذ1 78512. خَسْرَاوي1 78513. خُسْراوي1 78514. خُسْراوِيَةُ1 78515. خسرو1 78516. خَسَرُوت1 78517. خُسْرُوجِرْدُ1 78518. خُسْرُوسابور1 78519. خُسْرُوشاذ فيرُوز1 78520. خُسْرُوشاذ قُباذ1 78521. خُسْرُوشاذ هُرْمُز1 78522. خُسْرُوشاه1 78523. خُسْرَوي1 78524. خَسَسَ1 78525. خَسس1 78526. خسس12 78527. خسط1 78528. خسع.1 78529. خسع3 78530. خُسِعَ1 78531. خَسع1 78532. خسف19 78533. خَسف1 78534. خَسَفَ2 78535. خَسَفَ 1 78536. خسفت1 78537. خسفج3 78538. خِسْفين1 78539. خسق8 78540. خسق1 78541. خَسَقَ1 78542. خَسَقَ 1 78543. خَسك1 78544. خُسْكٌ1 78545. خَسكه1 78546. خَسْكِيَّة1 78547. خسل7 78548. خَسل1 78549. خَسَلَ 1 78550. خسله1 78551. خسم2 78552. خَسم1 78553. خسن3 78554. خسو4 78555. خَسُون1 78556. خسى1 78557. خسي3 78558. خَسي1 78559. خَسِيف1 78560. خُسَيْف1 78561. خُسَيْفاني1 78562. خَسِيم1 78563. خَسِيمَة1 78564. خُسَيْني1 78565. خشَّ1 78566. خُشُّ1 78567. خَشَّ1 78568. خش6 78569. خَشَّ 1 78570. خَشَا1 78571. خُشَابُ1 78572. خُشّاب1 78573. خُشَابيّ1 78574. خُشَّابِيّ1 78575. خَشَابي1 78576. خَشَاخِش1 78577. خِشَاش1 78578. خُشَاش1 78579. خَشَاشُ1 78580. خَشَّاش1 78581. خَشَاشي1 78582. خِشَاشي1 78583. خُشَاشيّ1 78584. خشاغر1 78585. خشاف1 78586. خِشان1 78587. خَشَّان1 78588. خِشَانِيّ1 78589. خَشَّانيّ1 78590. خشاه2 78591. خُشَاوِرَةُ1 78592. خشايني1 78593. خُشُبٌ1 78594. خَشَبٌ1 78595. خشب19 78596. خَشَبَ1 78597. خَشَب1 78598. خَشَبَ 1 78599. خُشْبانُ1 Prev. 100
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.