78046. خُرْدي1 78047. خَرَدي1 78048. خرذل3 78049. خَرْذَلَ1 78050. خَرذل1 78051. خَرْذَلَه178052. خَرَرَ1 78053. خرر12 78054. خُرَز1 78055. خَرَز1 78056. خَرَزَ1 78057. خَرز1 78058. خرز13 78059. خَرَزَ 1 78060. خَرَزَات1 78061. خُرَّزاد أَرْدَشِير...1 78062. خَرْزَةُ1 78063. خرزج1 78064. خرزذ1 78065. خرزل1 78066. خرزه1 78067. خَرْس1 78068. خَرَس1 78069. خَرَسَ1 78070. خُرْس1 78071. خَرس2 78072. خِرْسُ1 78073. خرس14 78074. خَرِسَ 1 78075. خرسانة1 78076. خُرُسْتَاباذ1 78077. خُرسْتان1 78078. خُرْسِيّ1 78079. خَرْسيّ1 78080. خِرْسِيّ1 78081. خَرَشَ1 78082. خَرش2 78083. خرش11 78084. خَرَشَ 1 78085. خِرْشافُ1 78086. خِرْشافيّ1 78087. خَرْشانُ1 78088. خرشب4 78089. خَرْشَبَ1 78090. خَرَشَة1 78091. خرشة1 78092. خَرشع1 78093. خرشف3 78094. خَرشف1 78095. خَرشُف1 78096. خَرْشَفَةَ1 78097. خرشفي1 78098. خَرَشْكَتْ1 78099. خرشكت1 78100. خرشم4 78101. خَرشم1 78102. خَرْشَمَ1 78103. خِرْشَمَة1 78104. خرشن1 78105. خَرْشَنَةُ2 78106. خَرْشَنُون1 78107. خَرَشَهُ1 78108. خُرْشوف1 78109. خُرْشوفة1 78110. خَرْشِيّ1 78111. خَرَشِي1 78112. خُرْشِيد1 78113. خَرَصَ1 78114. خَرص2 78115. خرص17 78116. خَرَصَ 1 78117. خرصانة1 78118. خرض3 78119. خَرض1 78120. خَرَضَ 1 78121. خُرْضَة1 78122. خَرَطَ2 78123. خرط15 78124. خَرط2 78125. خرط القتاد1 78126. خَرَطَ 1 78127. خُرْطال1 78128. خَرْطَب1 78129. خرطت1 78130. خرطش3 78131. خَرْطَط1 78132. خَرطل1 78133. خَرْطَمَ1 78134. خرطم9 78135. خَرطم1 78136. خرطمه1 78137. خرطن2 78138. خَرْطُوم1 78139. خَرْطيط1 78140. خرع14 78141. خَرَع1 78142. خَرِع1 78143. خَرَعَ1 78144. خَرع2 78145. خَرَعَ 1 Prev. 100
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.