78817. خصن6 78818. خَصَنَ 1 78819. خَصَّهُ1 78820. خصو4 78821. خُصُوبة1 78822. خصوص178823. خُصُوصِيّ1 78824. خُصُوصي1 78825. خُصُوم1 78826. خصومة1 78827. خصى4 78828. خَصَى 1 78829. خصي8 78830. خُصَيْب1 78831. خَصِيب1 78832. خَصِيبة1 78833. خُصَيْبة1 78834. خَصْيَة1 78835. خَصِيريّ1 78836. خُصَيْري1 78837. خَصِيس1 78838. خُصَيْص1 78839. خِصِّيصًا1 78840. خُصَيْف1 78841. خَصِيف1 78842. خُصَيْفان1 78843. خُصَيْلٌ1 78844. خَصِيمان1 78845. خضَّ1 78846. خضّ1 78847. خُضَ1 78848. خَضَّ2 78849. خض5 78850. خَضَّ 1 78851. خضء1 78852. خضا1 78853. خضاب1 78854. خُضابُ1 78855. خَضَّابا1 78856. خَضَّابي1 78857. خِضابيّ1 78858. خُضابِيّ1 78859. خَضَّاديّ1 78860. خَضَاديّ1 78861. خُضَار1 78862. خَضَار1 78863. خضارة1 78864. خُضَارة1 78865. خَضَّارة1 78866. خُضَاري1 78867. خُضَّارِي1 78868. خُضَارِيّ1 78869. خَضَاري1 78870. خَضَّاضِّي1 78871. خَضَّالي1 78872. خَضَاوِنة1 78873. خَضَاوِيّ1 78874. خَضَّاوي1 78875. خضب16 78876. خَضَبَ1 78877. خَضَبَ 1 78878. خَضَبَهُ1 78879. خضبه1 78880. خَضَّة1 78881. خضج2 78882. خضخض3 78883. خَضْخَضَ2 78884. خَضَدَ2 78885. خضد17 78886. خَضَدَ 1 78887. خضده1 78888. خِضْر1 78889. خُضْر1 78890. خَضَر1 78891. خَضِر1 78892. خَضَرَ1 78893. خَضَّر1 78894. خضر21 78895. خَضِرَ 1 78896. خَضْرَا1 78897. خَضْراءُ1 78898. خَضْراء1 78899. خُضْرَان1 78900. خَضْرَان1 78901. خَضْرَانيّ1 78902. خَضْرانيّة1 78903. خَضْراوات1 78904. خَضْرَاويّ1 78905. خَضْرَاوي1 78906. خِضْراوي1 78907. خَضَراوي1 78908. خَضِراوي1 78909. خُضْراوي1 78910. خضرب3 78911. خَضْرَة1 78912. خَضِرة1 78913. خُضْرَة1 78914. خَضْرَت1 78915. خضرج1 78916. خضرع3 Prev. 100
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.