78472. خَزِينَة1 78473. خسّ1 78474. خس6 78475. خَسَّ 1 78476. خسء2 78477. خسأَ178478. خسأ14 78479. خَسَأَ1 78480. خسِأ1 78481. خَسَأَ 1 78482. خسا6 78483. خَسَارة1 78484. خَسَّارة1 78485. خُسَارَة1 78486. خَسَاريّ1 78487. خُسافُ1 78488. خَسَّاف1 78489. خُسَالِم1 78490. خَسَّانة1 78491. خسب1 78492. خَسب1 78493. خسة1 78494. خسْت1 78495. خست2 78496. خَسْتُ1 78497. خَسْتاوِيّ1 78498. خستك1 78499. خسته1 78500. خسج3 78501. خسد1 78502. خَسَرَ1 78503. خسر19 78504. خَسِرَ 1 78505. خُسْراباذ1 78506. خَسْران1 78507. خَسْرَان1 78508. خُسْرَان1 78509. خَسْرانة1 78510. خَسْرانين1 78511. خُسرَاهاباذ1 78512. خَسْرَاوي1 78513. خُسْراوي1 78514. خُسْراوِيَةُ1 78515. خسرو1 78516. خَسَرُوت1 78517. خُسْرُوجِرْدُ1 78518. خُسْرُوسابور1 78519. خُسْرُوشاذ فيرُوز1 78520. خُسْرُوشاذ قُباذ1 78521. خُسْرُوشاذ هُرْمُز1 78522. خُسْرُوشاه1 78523. خُسْرَوي1 78524. خَسَسَ1 78525. خَسس1 78526. خسس12 78527. خسط1 78528. خسع.1 78529. خسع3 78530. خُسِعَ1 78531. خَسع1 78532. خسف19 78533. خَسف1 78534. خَسَفَ2 78535. خَسَفَ 1 78536. خسفت1 78537. خسفج3 78538. خِسْفين1 78539. خسق8 78540. خسق1 78541. خَسَقَ1 78542. خَسَقَ 1 78543. خَسك1 78544. خُسْكٌ1 78545. خَسكه1 78546. خَسْكِيَّة1 78547. خسل7 78548. خَسل1 78549. خَسَلَ 1 78550. خسله1 78551. خسم2 78552. خَسم1 78553. خسن3 78554. خسو4 78555. خَسُون1 78556. خسى1 78557. خسي3 78558. خَسي1 78559. خَسِيف1 78560. خُسَيْف1 78561. خُسَيْفاني1 78562. خَسِيم1 78563. خَسِيمَة1 78564. خُسَيْني1 78565. خشَّ1 78566. خُشُّ1 78567. خَشَّ1 78568. خش6 78569. خَشَّ 1 78570. خَشَا1 78571. خُشَابُ1 Prev. 100
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.