77864. خَذَمَ1 77865. خذم13 77866. خَذم1 77867. خَذَمَ 1 77868. خَذَمَهُ1 77869. خذمه177870. خذن4 77871. خذنق1 77872. خَذنق1 77873. خذه1 77874. خذو5 77875. خذى1 77876. خذىء1 77877. خذي5 77878. خَذِيَتْ1 77879. خُذَيْرِيّ1 77880. خَذِيفَةُ1 77881. خُذَيْن1 77882. خُرْ1 77883. خَرَّ1 77884. خُرٌّ1 77885. خر7 77886. خر زمة1 77887. خَرَّ 1 77888. خرء4 77889. خرأ9 77890. خَرَأَ1 77891. خَرِئَ1 77892. خرئ1 77893. خرا1 77894. خَرَّاب1 77895. خَرَاب1 77896. خراب1 77897. خَرَابٌ1 77898. خَرَابشة1 77899. خرابشتي1 77900. خَرَابِشِيّ1 77901. خَرَابِيش1 77902. خُرَّاج1 77903. خراج1 77904. خراج المقاسمة1 77905. خَرَاجَرَى1 77906. خَرَادِل1 77907. خَرَادين1 77908. خَرَّار1 77909. خراز1 77910. خَرَّاز1 77911. خراس1 77912. خراسان1 77913. خُراسَانُ1 77914. خراسانة1 77915. خراساني1 77916. خُرَاسَانِيّ1 77917. خُرَاسَاني1 77918. خَرَاسَكانُ1 77919. خَرَّاسِيّ1 77920. خِراش1 77921. خراشي1 77922. خَرَّاشيّ1 77923. خِرَاشيّ1 77924. خِراص1 77925. خَرَّاصِين1 77926. خَرَّاط2 77927. خَرَّاطة1 77928. خِرَاف2 77929. خَرَّاق1 77930. خَرَّامة1 77931. خرامي1 77932. خَرَّامي1 77933. خَرَّان1 77934. خَرَانْدِيز1 77935. خراوع1 77936. خَرَايِف1 77937. خَرَايِفَة1 77938. خَرْب1 77939. خرب20 77940. خَرَبَ1 77941. خَرَب2 77942. خَرِب1 77943. خَرِبٌ1 77944. خَرَبٌ1 77945. خَرَبَ بَيْتَه1 77946. خَرِبَ 1 77947. خَرْبا1 77948. خِرْبَاش1 77949. خِرْباش1 77950. خربَان1 77951. خَرْبانُ1 77952. خَرِبَةُ الملكِ1 77953. خَرِبْتا1 77954. خربد1 77955. خربذ1 77956. خِرَّبرَّ1 77957. خَرْبَزَ1 77958. خَرْبُز1 77959. خربز3 77960. خَربس1 77961. خربس2 77962. خَرْبَسيسٌ1 77963. خَرْبَسِيساً1 Prev. 100
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.