51880. انْسَحَبَ1 51881. انسحب1 51882. انسحج1 51883. انسحط1 51884. انسحق1 51885. انسحل151886. انسحى1 51887. انسد1 51888. انْسَدَخَ1 51889. انسدر1 51890. انسدل1 51891. انسدم1 51892. انسرب1 51893. انسرح1 51894. انسرط1 51895. انسرق1 51896. انسرى1 51897. انسطح1 51898. انسعب1 51899. انسفر1 51900. انسفك1 51901. انسك1 51902. انسكب1 51903. انْسَلَّ1 51904. انسلت1 51905. انْسَلَخَ1 51906. انسلع1 51907. انسلق1 51908. انسلك1 51909. انسلى1 51910. انسمك1 51911. انسنه1 51912. انسيأ1 51913. انسيل1 51914. انشال1 51915. انشخب1 51916. انْشِدْ1 51917. انشدخ1 51918. انشده1 51919. انشِرَاح1 51920. انشراح الصدور1 51921. انْشِرَاف1 51922. انشرثت1 51923. انشرج1 51924. انْشَرَحَ1 51925. انشرقت1 51926. انشرم1 51927. انشطب1 51928. انشعب1 51929. انشغل1 51930. انْشَغَلَ1 51931. انْشَقَّ1 51932. انْشِقَار1 51933. انشقاق الفجر وشقُّه...1 51934. انشل1 51935. انشمر1 51936. انشن1 51937. انشوى1 51938. انصاب1 51939. انصات1 51940. انصاح2 51941. انْصَاعَ1 51942. انصاع2 51943. انصاغ1 51944. انصب1 51945. انْصَبَغَ1 51946. انصداع1 51947. انصدع1 51948. انصرح1 51949. انْصَرف1 51950. انصرم1 51951. انَصْرِي1 51952. انصفق1 51953. انصلت1 51954. انصمع1 51955. انصهر1 51956. انصوريان1 51957. انضاج1 51958. انضاع1 51959. انضاف1 51960. انْضَافَ1 51961. انضبح1 51962. انضبط1 51963. انْضَبَطَ1 51964. انضجع1 51965. انضخ2 51966. انضرج1 51967. انضرح1 51968. انضفر1 51969. انْضَمَّ1 51970. انضمر1 51971. انضوج1 51972. انضوى1 51973. انطاد1 51974. انطار1 51975. انطاع1 51976. انْطاكِيَةُ1 51977. انطبع1 51978. انطبق1 51979. انطح1 Prev. 100
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.