51644. انَتْلان1 51645. انتمصت1 51646. انْتَمَى1 51647. انْتِهَاء1 51648. انتهاز الفرص، في الصيد والقنص...1 51649. انتهب151650. انتهج1 51651. انتهر1 51652. انتهز1 51653. انتهس1 51654. انتهشت1 51655. انتهك1 51656. انْتهى1 51657. اَنْتُونِيَا1 51658. انتونيلا1 51659. انتونين1 51660. انتوى1 51661. انتوينا1 51662. انتيا1 51663. انتياس1 51664. انث2 51665. انثال1 51666. انثتم1 51667. انثدق1 51668. انثرم1 51669. انثع1 51670. انثعب1 51671. انثقب1 51672. انثل1 51673. انثلم1 51674. انثم1 51675. انثنى1 51676. انج1 51677. انجأث1 51678. انجأفت1 51679. انجاب1 51680. انجافت1 51681. انْجَال1 51682. انجال1 51683. انجب1 51684. انجبذ1 51685. انجبر1 51686. انجث1 51687. انجح1 51688. انجحر1 51689. انجدل1 51690. انجذ1 51691. انجذب1 51692. انجذر1 51693. انجذف1 51694. انجذم1 51695. انجر1 51696. انْجِرار1 51697. انْجَرَد1 51698. انجرد1 51699. انجرف1 51700. انجزر1 51701. انجزع1 51702. انجزم1 51703. انجش1 51704. انجعب1 51705. انجعف1 51706. انجفل1 51707. انجل1 51708. انجلب1 51709. انجلط1 51710. انجلع1 51711. انجلى1 51712. انْجَلَى1 51713. انجليا1 51714. انجليك1 51715. انجلين1 51716. انجليوس1 51717. انجمخ1 51718. انجيبل1 51719. انجيدة1 51720. انجين1 51721. انجيوس1 51722. انح2 51723. انحاز1 51724. انحاش1 51725. انحاص1 51726. انحت1 51727. انحتم1 51728. انحجز1 51729. انحدر1 51730. انحذق1 51731. انحرد1 51732. انحرف1 51733. انحس1 51734. انْحِسَارات1 51735. انحسر1 51736. انحسف1 51737. انحشر1 51738. انحشى1 51739. انحص1 51740. انحصم1 51741. انحضج1 51742. انحط1 51743. انحطم1 Prev. 100
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.