51392. امتلط1 51393. امتلعت1 51394. امتلق1 51395. امتلك1 51396. امتن1 51397. امتناع151398. امتناع وكِبَر ونخوة....1 51399. امْتِنَان1 51400. امتنح1 51401. امْتنع1 51402. امْتَنَعَ عن1 51403. امتنى1 51404. امتهج1 51405. امتهد1 51406. امتهن1 51407. امْتِيَاز1 51408. امتياز الدين1 51409. امْتِيازات1 51410. امج2 51411. امحى1 51412. امد2 51413. امدريان1 51414. امذق1 51415. امْذَقَرَّ1 51416. امذل1 51417. امر2 51418. امْرَخَدَّ1 51419. امرخد1 51420. امرق وانمرق1 51421. امريسيل1 51422. امْزَهَلَّ1 51423. امس2 51424. امسخت1 51425. امْسَغَ1 51426. امشيزي1 51427. امصخ1 51428. امِضَ1 51429. امْضَحَلَّ1 51430. امع3 51431. امعط1 51432. امغس1 51433. امْقُ1 51434. امل2 51435. املاج1 51436. املاح1 51437. املاس1 51438. املح1 51439. امم1 51440. امن2 51441. امه3 51442. اموبوه1 51443. امُونيل1 51444. اميت1 51445. اميتا1 51446. اميري1 51447. ان2 51448. ان پيرنج آي1 51449. انآد1 51450. انأطر1 51451. انا1 51452. انالي1 51453. انّالي1 51454. انب2 51455. انباج1 51456. انباز1 51457. انباش1 51458. انباص1 51459. انباع2 51460. انباق1 51461. انباك1 51462. انبت1 51463. انبتر1 51464. انبتك1 51465. انبتل1 51466. انبث1 51467. انبثق1 51468. انْبَثَقَ عن1 51469. انبج1 51470. انبجس2 51471. انبخقت1 51472. انبرى1 51473. انبزخ1 51474. انبزل1 51475. انبس1 51476. انْبسَاط1 51477. انْبَسَط1 51478. انبسط1 51479. انبضع1 51480. انبطح1 51481. انْبَعَثَ1 51482. انْبَعَث عن1 51483. انبعج1 51484. انبعق1 51485. انبغى1 51486. انبقر1 51487. انبلق1 51488. انبنى1 51489. انْبَنَى1 51490. انبه1 51491. اِنْبِهَاج1 Prev. 100
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.