21. ءثف1 22. ءثل2 23. ءثم2 24. ءجج2 25. ءجد1 26. ءجر127. ءجص1 28. ءجل2 29. ءجم2 30. ءجن2 31. ءحد2 32. ءحن2 33. ءخذ2 34. ءخَذ1 35. ءخر2 36. ءخَر1 37. ءخو2 38. ءخَو1 39. ءدب2 40. ءدد1 41. ءدر2 42. ءدم2 43. ءدو1 44. ءدي2 45. ءذر1 46. ءذن2 47. ءذي2 48. ءرب3 49. ءرث1 50. ءرج2 51. ءرخ2 52. ءرخَ1 53. ءرر1 54. ءرز2 55. ءرس1 56. ءرش2 57. ءرض2 58. ءرف1 59. ءرق1 60. ءرك2 61. ءرم1 62. ءرن1 63. ءري2 64. ءزب2 65. ءزج2 66. ءزذ2 67. ءزر2 68. ءزز1 69. ءزف2 70. ءزق1 71. ءزل1 72. ءزم2 73. ءزو2 74. ءزي1 75. ءسب1 76. ءسد2 77. ءسر2 78. ءسس2 79. ءسف2 80. ءسك1 81. ءسل1 82. ءسم1 83. ءسن1 84. ءسو2 85. ءسي1 86. ءشب1 87. ءشح1 88. ءشر2 89. ءشف1 90. ءشن1 91. ءصد1 92. ءصر1 93. ءصص1 94. ءصل2 95. ءصو1 96. ءصي1 97. ءضض1 98. ءضم1 99. ءطر2 100. ءطل1 101. ءطم1 102. ءفخ1 103. ءفد1 104. ءفر1 105. ءفق1 106. ءفك2 107. ءفل2 108. ءفن1 109. ءقط2 110. ءكد2 111. ءكر2 112. ءكف1 113. ءكل2 114. ءكم2 115. ءلب2 116. ءلت2 117. ءلس1 118. ءلف2 119. ءلق1 120. ءلك2 Prev. 100
«
Previous

ءجر

»
Next

ءجر


أَجَرَ(n. ac.
أَجْر
إِجَاْرَة)
a. ['Ala], Rewarded, recompensed; compensated.
b. [Bi], Hired.
c. Let out on hire.
d. Served, worked for hire.
c.(n. ac. أَجْر
أَجَاْر
أُجُوْر), Set the bones of.
آجَرَa. see I (c)b. [Fi
or
'Ala], Took on hire, hired.
آجَرَa. Rewarded, recompensed, paid.
b. Hired; let out on hire.

إَئْتَجَرَa. Gave alms to.
b. Let one's self out for hire.

إِسْتَأْجَرَa. Hired.

أَجْر
(pl.
أُجُوْر
آجَاْر)
a. Reward, recompense; compensation; retribution.
b. Dowry, marriage-gift.

أَجْرَةa. see 3t
إِجْرa. Foot.

أُجْرَة
(pl.
أُجَر)
a. Salary, wages.
b. see 1 (a)
إِجَاْرَة
أُجَاْرَةa. see 3t
أَجِيْر
(pl.
أُجَرَآءُ)
a. Hired servant or slave.

N. Ac.
آجَرَa. Lease.

N. Ag.
إِسْتَأْجَرَa. Tenant.

إِجَّاص إِنْجَاص
a. Kind of plum or pear.
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.